XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu – XSVT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 254
G.6 4836 8036 8507
G.5 1350
G.4 27494 21024 80457 89980 37496 48709 87851
G.3 91990 58978
G.2 11232
G.1 73497
ĐB 964170

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 79
1
2 4
3 662
4
5 74071
6
7 80
8 0
9 4607
Đuôi Đầu
0 5897
1 5
2 3
3
4 592
5
6 339
7 5059
8 7
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 56
G.7 868
G.6 2703 7359 9078
G.5 8196
G.4 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192
G.3 19793 01574
G.2 35296
G.1 08666
ĐB 694086

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1
2 06
3 0
4 8
5 694
6 86
7 84
8 6
9 63236
Đuôi Đầu
0 32
1
2 9
3 099
4 57
5
6 592968
7
8 674
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 070
G.6 0530 6691 6878
G.5 3980
G.4 81681 60056 72125 42185 64583 51924 06491
G.3 45118 27810
G.2 60655
G.1 29378
ĐB 873455

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 80
2 54
3 0
4
5 655
6
7 088
8 0153
9 11
Đuôi Đầu
0 7381
1 989
2
3 08
4 2
5 2855
6 5
7
8 717
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 691
G.6 8317 9158 9625
G.5 5327
G.4 51447 03342 02979 81745 82199 85822 59468
G.3 05132 25217
G.2 71518
G.1 32622
ĐB 377268

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 778
2 5722
3 2
4 725
5 8
6 88
7 9
8 1
9 19
Đuôi Đầu
0
1 89
2 4232
3
4
5 24
6
7 1241
8 5616
9 79
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 210
G.6 9458 4082 0018
G.5 5260
G.4 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104
G.3 28269 31435
G.2 05886
G.1 54423
ĐB 252208

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 48
1 08
2 3
3 5
4 2867
5 874
6 049
7
8 26
9
Đuôi Đầu
0 16
1
2 48
3 2
4 650
5 3
6 48
7 54
8 5140
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 96
G.7 109
G.6 8868 3159 0773
G.5 8074
G.4 61477 47289 76822 68623 09020 24340 83792
G.3 43103 83943
G.2 66045
G.1 08720
ĐB 592563

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 93
1
2 2300
3
4 035
5 9
6 83
7 347
8 9
9 62
Đuôi Đầu
0 242
1
2 29
3 72046
4 7
5 4
6 9
7 7
8 6
9 058
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 87
G.7 367
G.6 4733 3522 4819
G.5 7014
G.4 41293 03836 89509 67367 83343 14142 16713
G.3 76403 94713
G.2 17558
G.1 52760
ĐB 513933

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 93
1 9433
2 2
3 363
4 32
5 8
6 770
7
8 7
9 3
Đuôi Đầu
0 6
1
2 24
3 3941013
4 1
5
6 3
7 866
8 5
9 10

THÔNG TIN XỔ SỐ VŨNG TÀU

xổ số Vũng Tàu hôm nay

Ngày hôm nay thứ 3 21/1/2020 chuyên mục XSVT Number Vungtau mang đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút trên đài truyền hình của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Vì lý do đó quý vị có thể xem xổ số kiến thiết thứ ba 21/01/2020 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên đài truyền hình của Vũng Tàu. Ngày hôm nay XSVT Number Vungtau các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Vungtau của Xoso888 đã thêm thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 21/01/2020
ads