XSVT - Kết quả xổ số Vũng Tàu – XSVT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 103
G.6 3067 3814 6499
G.5 7467
G.4 15441 85682 76514 00972 03312 14460 08669
G.3 44432 58643
G.2 62005
G.1 85586
ĐB 197803

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 353
1 442
2
3 2
4 13
5
6 57709
7 2
8 26
9 9
Đuôi Đầu
0 6
1 4
2 8713
3 040
4 11
5 60
6 8
7 66
8
9 96
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 78
G.7 935
G.6 6333 4759 3842
G.5 9406
G.4 89125 51222 36767 22668 17298 65585 82162
G.3 60287 65027
G.2 61431
G.1 77834
ĐB 042235

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1
2 527
3 53145
4 2
5 9
6 782
7 8
8 57
9 8
Đuôi Đầu
0
1 3
2 426
3 3
4 3
5 3283
6 0
7 682
8 769
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 30
G.7 521
G.6 1606 5798 3113
G.5 5933
G.4 49375 11187 37541 19609 22512 85699 63725
G.3 80967 69459
G.2 44503
G.1 12924
ĐB 636417

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 693
1 327
2 154
3 03
4 1
5 9
6 7
7 5
8 7
9 89
Đuôi Đầu
0 3
1 24
2 1
3 130
4 2
5 72
6 0
7 861
8 9
9 095
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 25
G.7 541
G.6 7382 3387 8955
G.5 7822
G.4 49544 13770 20775 04405 55359 98950 22574
G.3 43072 27446
G.2 94097
G.1 45425
ĐB 587258

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1
2 525
3
4 146
5 5908
6
7 0542
8 27
9 7
Đuôi Đầu
0 75
1 4
2 827
3
4 47
5 25702
6 4
7 89
8 5
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 688
G.6 8333 5203 9473
G.5 4253
G.4 74333 23513 11648 88223 96134 85263 13478
G.3 20026 50420
G.2 95695
G.1 44309
ĐB 123550

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 39
1 3
2 360
3 334
4 8
5 30
6 3
7 38
8 58
9 5
Đuôi Đầu
0 25
1
2
3 30753126
4 3
5 89
6 2
7
8 847
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 622
G.6 8439 3584 6266
G.5 6216
G.4 14716 03329 40344 68812 26217 47731 89309
G.3 11086 05302
G.2 05553
G.1 09752
ĐB 389283

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 92
1 6627
2 29
3 91
4 24
5 32
6 6
7
8 463
9
Đuôi Đầu
0
1 3
2 42105
3 58
4 84
5
6 6118
7 1
8
9 320
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 929
G.6 1893 9495 3299
G.5 9917
G.4 65903 92705 02556 31250 80798 42412 95158
G.3 49906 03381
G.2 93849
G.1 96898
ĐB 850698

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 356
1 272
2 9
3
4 9
5 608
6
7
8 1
9 359888
Đuôi Đầu
0 5
1 8
2 11
3 90
4
5 90
6 50
7 1
8 9599
9 294

THÔNG TIN XỔ SỐ VŨNG TÀU

kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay

Ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019 chuyên mục xổ số Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Number Vungtau tổng hợp nhanh nhất chính xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên kênh truyền hình của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Bởi vậy bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019 nhanh, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày hôm nay xổ số Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Number Vungtau các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Vungtau của Xoso888 Matrix Number đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 22/10/2019
ads