XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long – XSVL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 28
G.7 342
G.6 1365 7828 7483
G.5 8278
G.4 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540
G.3 40288 88285
G.2 96565
G.1 00811
ĐB 381142

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 88
3
4 2802
5
6 55
7 841
8 3285
9 0
Đuôi Đầu
0 94
1 71
2 484
3 80
4 7
5 686
6
7
8 22748
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 50
G.7 408
G.6 4698 2715 8558
G.5 0044
G.4 66449 70334 56222 69625 47945 13070 28907
G.3 06707 46464
G.2 59097
G.1 89927
ĐB 525386

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 877
1 5
2 257
3 4
4 495
5 08
6 4
7 0
8 6
9 87
Đuôi Đầu
0 57
1
2 2
3
4 436
5 124
6 8
7 0092
8 095
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 587
G.6 6838 5587 8491
G.5 6480
G.4 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502
G.3 11739 89119
G.2 95825
G.1 49662
ĐB 501300

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 520
1 9
2 85
3 89
4 4
5
6 042
7
8 7705
9 15
Đuôi Đầu
0 860
1 9
2 06
3
4 46
5 0982
6
7 88
8 32
9 31
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 240
G.6 3888 1075 1730
G.5 9420
G.4 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166
G.3 32780 89430
G.2 66275
G.1 40295
ĐB 865438

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 0
3 0108
4 0
5 40
6 16
7 585
8 80
9 545
Đuôi Đầu
0 432583
1 63
2
3
4 59
5 9779
6 6
7
8 873
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 96
G.7 116
G.6 5993 9374 4284
G.5 9055
G.4 46505 45763 33850 13035 08698 82242 93503
G.3 86591 79462
G.2 35167
G.1 27038
ĐB 999202

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 532
1 6
2
3 58
4 2
5 50
6 327
7 4
8 4
9 6381
Đuôi Đầu
0 5
1 9
2 460
3 960
4 78
5 503
6 91
7 6
8 93
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 871
G.6 1208 4070 1203
G.5 8897
G.4 23603 62624 25371 18931 89803 37515 87652
G.3 74328 50372
G.2 18958
G.1 75768
ĐB 869780

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8333
1 5
2 48
3 91
4
5 28
6 8
7 1012
8 0
9 7
Đuôi Đầu
0 78
1 773
2 57
3 000
4 2
5 1
6
7 9
8 0256
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 15
G.7 685
G.6 2663 0758 4972
G.5 3360
G.4 90675 72693 83770 87065 01787 16969 40410
G.3 61222 18434
G.2 93035
G.1 97939
ĐB 678798

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 50
2 2
3 459
4
5 8
6 3059
7 250
8 57
9 38
Đuôi Đầu
0 671
1
2 72
3 69
4 3
5 18763
6
7 8
8 59
9 63

THÔNG TIN XỔ SỐ VĨNH LONG

XSVL hôm nay

Hôm nay thứ sáu 6-12-2019 chuyên mục XSVL Number Vinhlong đem đến sớm nhất chính xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ kênh truyền hình của Vĩnh Long.
Vì thế anh em có thể xem xổ số thứ 6 6/12/2019 sớm, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ kênh truyền hình của Vĩnh Long. Hôm nay XSVL Number Vinhlong các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Vinhlong của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê kết quả đến ngày hôm nay 06/12/2019
ads