XSVL - Kết quả xổ số Vĩnh Long – XSVL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 961
G.6 7692 2193 9148
G.5 7010
G.4 85620 82231 40666 08702 29650 78612 05657
G.3 54142 32963
G.2 51779
G.1 33429
ĐB 099009

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 29
1 02
2 09
3 1
4 82
5 07
6 163
7 9
8 2
9 23
Đuôi Đầu
0 125
1 63
2 89014
3 96
4
5
6 6
7 5
8 4
9 720
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 901
G.6 9891 5974 6984
G.5 7640
G.4 55400 99907 50524 76185 57093 14126 85472
G.3 75038 09067
G.2 08318
G.1 67741
ĐB 901299

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 107
1 8
2 446
3 8
4 01
5
6 7
7 42
8 45
9 139
Đuôi Đầu
0 40
1 094
2 7
3 9
4 2782
5 8
6 2
7 06
8 31
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 43
G.7 652
G.6 2332 8116 0098
G.5 4463
G.4 00680 42843 66846 41685 83066 92816 46828
G.3 55909 36594
G.2 91082
G.1 47936
ĐB 055755

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 66
2 8
3 26
4 336
5 25
6 36
7
8 052
9 84
Đuôi Đầu
0 8
1
2 538
3 464
4 9
5 85
6 14613
7
8 92
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 26
G.7 591
G.6 2552 3197 7759
G.5 5199
G.4 04085 89132 10620 54453 87837 48645 98817
G.3 60266 40441
G.2 92221
G.1 27332
ĐB 396332

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 7
2 601
3 2722
4 51
5 293
6 6
7
8 5
9 179
Đuôi Đầu
0 2
1 942
2 5333
3 5
4
5 84
6 26
7 931
8
9 59
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 653
G.6 7846 6251 8091
G.5 4726
G.4 68025 66851 51107 30452 50120 23773 24488
G.3 57949 53782
G.2 93066
G.1 87899
ĐB 500269

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1
2 650
3 7
4 69
5 3112
6 69
7 3
8 82
9 19
Đuôi Đầu
0 2
1 595
2 58
3 57
4
5 2
6 426
7 30
8 8
9 496
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 731
G.6 8926 2629 8126
G.5 9988
G.4 68455 47038 27430 25657 79127 01389 08884
G.3 58888 61201
G.2 04594
G.1 22509
ĐB 466648

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 19
1
2 6967
3 180
4 8
5 57
6
7
8 88948
9 4
Đuôi Đầu
0 3
1 30
2
3
4 89
5 5
6 22
7 52
8 88384
9 280
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 640
G.6 1465 4096 2625
G.5 4761
G.4 67971 90112 01175 57412 31073 84565 93572
G.3 58559 65414
G.2 23779
G.1 45543
ĐB 086032

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 224
2 5
3 2
4 03
5 9
6 6515
7 15329
8
9 6
Đuôi Đầu
0 4
1 67
2 1173
3 74
4 1
5 6276
6 69
7
8
9 57

THÔNG TIN XỔ SỐ VĨNH LONG

xổ số Vĩnh Long ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019 chuyên mục xổ số Vĩnh Long Number Vinhlong mang đến nhanh nhất chính xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên đài truyền hình của Tỉnh Vĩnh Long.
Vì thế anh em có thể xem kết quả xổ số kiến thiết thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019 nhanh, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên đài truyền hình của Vĩnh Long. Ngày hôm nay xổ số Vĩnh Long Number Vinhlong các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Vinhlong của Xoso888 Matrix Number đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến hôm ngay 18/10/2019
ads