XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh – XSTV

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 06
G.7 710
G.6 2260 0689 8399
G.5 9408
G.4 34655 62476 75745 68353 44479 68477 88250
G.3 36647 17800
G.2 12300
G.1 68033
ĐB 515285

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6800
1 0
2
3 3
4 57
5 530
6 0
7 697
8 95
9 9
Đuôi Đầu
0 16500
1
2
3 53
4
5 548
6 07
7 74
8 0
9 897
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 179
G.6 5452 2252 8272
G.5 3742
G.4 52983 63132 99693 63354 21620 53563 43830
G.3 90468 83507
G.2 92230
G.1 34240
ĐB 500275

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1
2 00
3 200
4 20
5 224
6 38
7 925
8 3
9 3
Đuôi Đầu
0 22334
1
2 55743
3 896
4 5
5 7
6
7 0
8 6
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 331
G.6 8916 5963 2118
G.5 2241
G.4 23993 49198 75527 34286 10439 50172 10285
G.3 81272 14752
G.2 47132
G.1 87567
ĐB 063207

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 68
2 7
3 192
4 1
5 2
6 37
7 322
8 65
9 38
Đuôi Đầu
0
1 34
2 7753
3 769
4
5 8
6 18
7 260
8 19
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 267
G.6 2246 5410 6425
G.5 1038
G.4 61871 74927 29714 33386 05361 00838 73289
G.3 41403 94257
G.2 78232
G.1 90720
ĐB 326030

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 04
2 570
3 8820
4 6
5 7
6 971
7 1
8 69
9
Đuôi Đầu
0 123
1 76
2 3
3 0
4 1
5 2
6 48
7 625
8 33
9 68
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 58
G.7 184
G.6 1678 2144 2828
G.5 0699
G.4 87021 85746 05844 90664 34442 52434 75963
G.3 29406 01762
G.2 34645
G.1 61195
ĐB 454443

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1
2 81
3 4
4 464253
5 8
6 432
7 8
8 4
9 95
Đuôi Đầu
0
1 2
2 46
3 64
4 84463
5 49
6 40
7
8 572
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 68
G.7 598
G.6 1525 4132 2637
G.5 3372
G.4 08106 56136 17393 88270 39166 37516 26906
G.3 20283 42191
G.2 57998
G.1 78785
ĐB 194873

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 66
1 6
2 5
3 276
4
5
6 86
7 203
8 35
9 8318
Đuôi Đầu
0 7
1 9
2 37
3 987
4
5 28
6 03610
7 3
8 699
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 68
G.7 450
G.6 3273 7613 9095
G.5 8318
G.4 46119 74358 95865 54127 24833 00458 76746
G.3 59431 64871
G.2 46203
G.1 71477
ĐB 153693

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 389
2 7
3 31
4 6
5 088
6 85
7 317
8
9 53
Đuôi Đầu
0 5
1 37
2
3 71309
4
5 96
6 4
7 27
8 6155
9 1

THÔNG TIN XỔ SỐ TRÀ VINH

kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh hôm nay

Ngày hôm nay thứ 6 18/10/2019 chuyên mục XSTV Number Travinh đem đến nhanh nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Tỉnh Trà Vinh.
Bởi lý do đó quý vị có thể xem kết quả xổ số thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019 nhanh, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ đài truyền hình của Tỉnh Trà Vinh. Ngày hôm nay XSTV Number Travinh các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Travinh của chúng tôi đã thêm thống kê kết quả đến hôm ngay 18/10/2019
ads