XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh – XSTV

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 86
G.7 826
G.6 9861 0845 9921
G.5 2905
G.4 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831
G.3 09028 76644
G.2 60133
G.1 41353
ĐB 586971

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 544
1
2 61508
3 13
4 54
5 3
6 11
7 71
8 6
9
Đuôi Đầu
0 2
1 62637
2
3 35
4 004
5 402
6 82
7 7
8 2
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 60
G.7 904
G.6 1746 0362 3721
G.5 5870
G.4 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531
G.3 76734 07061
G.2 70030
G.1 91785
ĐB 830065

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 13
3 140
4 63
5 7
6 02715
7 0
8 65
9
Đuôi Đầu
0 673
1 236
2 6
3 42
4 03
5 86
6 48
7 516
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 860
G.6 3584 2138 8598
G.5 7235
G.4 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966
G.3 26379 59108
G.2 83139
G.1 08307
ĐB 140730

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 287
1 9
2
3 8590
4 7
5 7
6 06
7 709
8 42
9 8
Đuôi Đầu
0 673
1
2 80
3
4 8
5 3
6 6
7 4750
8 390
9 173
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 68
G.7 901
G.6 3645 3885 5120
G.5 6803
G.4 65125 53775 82740 63458 13837 38622 43874
G.3 40598 69241
G.2 35754
G.1 42362
ĐB 582167

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 13
1
2 052
3 7
4 501
5 84
6 827
7 54
8 5
9 8
Đuôi Đầu
0 24
1 04
2 26
3 0
4 75
5 4827
6
7 36
8 659
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 358
G.6 2095 7160 5769
G.5 1389
G.4 48289 78873 43703 14454 82190 78713 34335
G.3 32392 11346
G.2 91611
G.1 06052
ĐB 595583

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 431
2
3 5
4 6
5 842
6 09
7 3
8 993
9 502
Đuôi Đầu
0 69
1 1
2 95
3 7018
4 15
5 93
6 4
7
8 5
9 688
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 46
G.7 334
G.6 9250 7893 4535
G.5 9226
G.4 38962 34481 37066 99633 27013 13183 93470
G.3 92588 30153
G.2 19303
G.1 80891
ĐB 832210

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 30
2 6
3 453
4 6
5 03
6 26
7 0
8 138
9 31
Đuôi Đầu
0 571
1 89
2 6
3 931850
4 3
5 3
6 426
7
8 8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 338
G.6 6041 2471 6184
G.5 6494
G.4 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632
G.3 78828 06578
G.2 39865
G.1 93909
ĐB 932539

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 19
1 0
2 8
3 829
4 1
5
6 5
7 128
8 43
9 4632
Đuôi Đầu
0 1
1 047
2 793
3 98
4 89
5 6
6 9
7
8 327
9 03

THÔNG TIN XỔ SỐ TRÀ VINH

xổ số kiến thiết Trà Vinh hôm nay

Hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 1 năm 2020 chuyên mục XSTV Number Travinh thống kê nhanh chóng nhất chuẩn xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên kênh truyền hình của Trà Vinh.
Bởi thế chị em có thể theo dõi kết quả xổ số thứ sáu 24/01/2020 nhanh chóng, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Trà Vinh. Hôm nay kết quả xổ số Tỉnh Trà Vinh Number Travinh các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Travinh của chúng tôi đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 24/01/2020
ads