XSTTH - Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế – XSTTH

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 208
G.6 7467 8011 0065
G.5 0331
G.4 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401
G.3 77953 61794
G.2 15188
G.1 61860
ĐB 646431

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 81
1 1
2
3 141
4 0
5 33
6 5750
7 54
8 8
9 94
Đuôi Đầu
0 46
1 1303
2
3 55
4 379
5 667
6
7 6
8 08
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 33
G.7 698
G.6 0721 1438 6788
G.5 2871
G.4 18140 91954 41297 89001 38111 67404 51470
G.3 81023 45470
G.2 79283
G.1 21776
ĐB 507610

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 14
1 10
2 13
3 38
4 0
5 4
6
7 1006
8 83
9 87
Đuôi Đầu
0 4771
1 2701
2
3 328
4 50
5
6 7
7 9
8 938
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 048
G.6 9129 4647 2769
G.5 0498
G.4 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113
G.3 76611 15967
G.2 14674
G.1 86997
ĐB 020753

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 55
1 31
2 97
3
4 8786
5 3
6 97
7 24
8
9 897
Đuôi Đầu
0
1 1
2 7
3 15
4 7
5 00
6 4
7 4269
8 494
9 269
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 56
G.7 202
G.6 8176 2933 1327
G.5 9081
G.4 12232 57302 29830 54629 83484 23002 80625
G.3 55793 96304
G.2 22480
G.1 95765
ĐB 807480

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2224
1
2 795
3 320
4
5 6
6 5
7 6
8 1400
9 3
Đuôi Đầu
0 388
1 8
2 0300
3 39
4 80
5 26
6 57
7 2
8
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 230
G.6 2259 4269 5389
G.5 4407
G.4 38311 37971 66928 76317 00313 02707 07992
G.3 55659 07803
G.2 10932
G.1 91267
ĐB 682650

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 773
1 173
2 8
3 02
4
5 7990
6 97
7 1
8 9
9 2
Đuôi Đầu
0 35
1 17
2 93
3 10
4
5
6
7 50106
8 2
9 5685
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 235
G.6 0206 6428 7838
G.5 2682
G.4 38638 58518 60474 96918 14408 94046 11840
G.3 24160 60454
G.2 93726
G.1 29452
ĐB 144734

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 68
1 88
2 86
3 5884
4 60
5 42
6 0
7 4
8 82
9
Đuôi Đầu
0 46
1
2 85
3
4 753
5 3
6 042
7
8 8233110
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 07
G.7 988
G.6 6544 1686 0713
G.5 5691
G.4 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801
G.3 30035 54363
G.2 12985
G.1 90114
ĐB 979227

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 71
1 34
2 07
3 5
4 4
5 2
6 13
7
8 8685
9 195
Đuôi Đầu
0 2
1 960
2 5
3 16
4 41
5 938
6 8
7 02
8 88
9 9

THÔNG TIN XỔ SỐ THỪA THIÊN HUẾ

kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay

Ngày hôm nay thứ 2 21/10/2019 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế Number Hue thống kê kịp thời nhất chuẩn xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 17h15 trên đài truyền hình của Tp Huế.
Bởi thế bạn đọc có thể xem xổ số thứ 2 21-10-2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần thiết phải theo dõi trên đài truyền hình của Huế. Ngày hôm nay XSTTH Number Hue các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Hue của Xoso888 đã ghi nhận thống kê kết quả đến hôm ngay 21/10/2019
ads