XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh – XSTN

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 672
G.6 3448 6493 1672
G.5 4117
G.4 73723 99034 98001 16141 18693 74577 30816
G.3 36188 22673
G.2 23454
G.1 59981
ĐB 764717

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 767
2 3
3 4
4 81
5 4
6
7 2273
8 981
9 33
Đuôi Đầu
0
1 048
2 77
3 9297
4 35
5
6 1
7 171
8 48
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 27
G.7 708
G.6 8512 5179 2031
G.5 9511
G.4 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552
G.3 43256 36111
G.2 84636
G.1 22644
ĐB 150163

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 211
2 724
3 1786
4 4
5 526
6 3
7 9
8
9 1
Đuôi Đầu
0
1 3191
2 125
3 6
4 24
5 5
6 53
7 23
8 03
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 35
G.7 128
G.6 8932 8417 9741
G.5 2132
G.4 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374
G.3 91602 89016
G.2 98196
G.1 17775
ĐB 835718

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 79768
2 8
3 522
4 1
5
6 711
7 45
8
9 36
Đuôi Đầu
0
1 466
2 330
3 9
4 7
5 37
6 19
7 161
8 21
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 28
G.7 824
G.6 5560 2128 8977
G.5 8053
G.4 95602 79287 95563 15243 86911 65390 51256
G.3 94856 31978
G.2 30531
G.1 12675
ĐB 483718

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 18
2 848
3 1
4 3
5 366
6 03
7 785
8 7
9 0
Đuôi Đầu
0 69
1 13
2 0
3 564
4 2
5 7
6 55
7 78
8 2271
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 151
G.6 1262 0269 4356
G.5 5068
G.4 25697 00098 32343 12392 39300 49743 33725
G.3 45040 51712
G.2 45646
G.1 29057
ĐB 423580

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 50
1 2
2 5
3
4 3306
5 167
6 298
7
8 0
9 782
Đuôi Đầu
0 048
1 5
2 691
3 44
4
5 02
6 54
7 95
8 69
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 36
G.7 872
G.6 5931 9233 7751
G.5 7692
G.4 25825 65217 87022 67821 13099 32214 43391
G.3 22165 62160
G.2 65891
G.1 81075
ĐB 493568

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 74
2 521
3 613
4
5 1
6 508
7 25
8
9 2911
Đuôi Đầu
0 6
1 35299
2 792
3 3
4 1
5 267
6 3
7 1
8 6
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 029
G.6 3324 2481 8474
G.5 2528
G.4 89989 88883 63331 76080 18892 90312 09015
G.3 24026 02101
G.2 89807
G.1 33890
ĐB 592397

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 17
1 25
2 9486
3 1
4
5
6 5
7 4
8 1930
9 207
Đuôi Đầu
0 89
1 830
2 91
3 8
4 27
5 61
6 2
7 09
8 2
9 28

THÔNG TIN XỔ SỐ TÂY NINH

XSTN ngày hôm nay

Hôm nay thứ năm 17-10-2019 chuyên mục XSTN Number Tayninh mang đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên đài truyền hình của Tây Ninh.
Bởi lý do đó anh chị em có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ năm 17-10-2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi trên đài truyền hình của Tây Ninh. Hôm nay XSTN Number Tayninh các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Tayninh của Xoso888 đã thêm thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 17/10/2019
ads