XSTN - Kết quả xổ số Tây Ninh – XSTN

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 613
G.6 0314 2038 2348
G.5 0796
G.4 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676
G.3 67813 87114
G.2 47187
G.1 74269
ĐB 517099

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 34134
2 8
3 8
4 85
5
6 99
7 2156
8 7
9 69
Đuôi Đầu
0
1 71
2 7
3 11
4 11
5 47
6 97
7 8
8 342
9 669
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 744
G.6 5852 4930 5146
G.5 1574
G.4 04039 83026 85018 92839 53605 70431 66857
G.3 00968 39283
G.2 03451
G.1 09922
ĐB 952825

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 625
3 0991
4 46
5 271
6 8
7 44
8 3
9
Đuôi Đầu
0 3
1 35
2 52
3 8
4 747
5 02
6 42
7 5
8 16
9 33
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 802
G.6 0366 8695 0850
G.5 1538
G.4 17884 86662 45889 47424 05366 95426 47791
G.3 48003 71640
G.2 61906
G.1 86181
ĐB 323923

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 236
1
2 463
3 8
4 0
5 0
6 4626
7
8 491
9 51
Đuôi Đầu
0 54
1 98
2 06
3 02
4 682
5 9
6 6620
7
8 3
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 711
G.6 7919 0312 0463
G.5 1920
G.4 84262 21789 33490 90890 19367 87264 38477
G.3 31682 09486
G.2 38864
G.1 65736
ĐB 528319

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 1929
2 0
3 6
4 1
5
6 32744
7 7
8 926
9 00
Đuôi Đầu
0 299
1 41
2 168
3 6
4 66
5
6 83
7 67
8
9 181
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 179
G.6 7184 9256 0027
G.5 7589
G.4 40758 79704 41401 43125 82779 60426 55935
G.3 92459 54261
G.2 51161
G.1 67408
ĐB 975018

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 418
1 8
2 756
3 5
4
5 689
6 211
7 99
8 49
9
Đuôi Đầu
0
1 066
2 6
3
4 80
5 23
6 52
7 2
8 501
9 7875
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 80
G.7 678
G.6 9704 8239 6683
G.5 7590
G.4 04891 89829 34217 12789 00565 43465 26033
G.3 80859 40710
G.2 06273
G.1 74725
ĐB 687274

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 70
2 95
3 93
4
5 9
6 55
7 834
8 039
9 01
Đuôi Đầu
0 891
1 9
2
3 837
4 07
5 662
6
7 1
8 7
9 3285
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 92
G.7 707
G.6 9443 7536 6562
G.5 8157
G.4 40986 48909 80573 75979 94498 02520 39099
G.3 18869 26404
G.2 29597
G.1 62079
ĐB 164082

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 794
1
2 0
3 6
4 3
5 7
6 29
7 399
8 62
9 2897
Đuôi Đầu
0 2
1
2 968
3 47
4 0
5
6 38
7 059
8 9
9 07967

THÔNG TIN XỔ SỐ TÂY NINH

xổ số Tây Ninh hôm nay

Hôm nay thứ 5 5-12-2019 chuyên mục XSTN Number Tayninh mang đến kịp thời nhất chuẩn xác kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Tây Ninh.
Vì lý do đó bạn có thể xem xổ số thứ 5 ngày 05 tháng 12 năm 2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Tây Ninh. Hôm nay kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Tây Ninh Number Tayninh các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Tayninh của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 05/12/2019
ads