XSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang – XSTG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 75
G.7 356
G.6 9181 0924 6702
G.5 1827
G.4 13987 90590 97159 47583 58804 32135 03038
G.3 16830 81906
G.2 54815
G.1 62764
ĐB 797559
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 642
1 5
2 74
3 058
4
5 996
6 4
7 5
8 731
9 0
Đuôi Đầu
0 39
1 8
2 0
3 8
4 602
5 137
6 05
7 82
8 3
9 55
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 54
G.7 951
G.6 2611 5324 5310
G.5 1363
G.4 25695 06095 30776 27805 80082 13080 55315
G.3 35676 01580
G.2 12404
G.1 17663
ĐB 511058
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 45
1 510
2 4
3
4
5 814
6 33
7 66
8 020
9 55
Đuôi Đầu
0 881
1 15
2 8
3 66
4 025
5 9901
6 77
7
8 5
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 30
G.7 562
G.6 7513 2497 6207
G.5 3164
G.4 28279 36528 87186 96779 54758 07246 99623
G.3 40701 20834
G.2 17439
G.1 28101
ĐB 058642
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 117
1 3
2 83
3 940
4 26
5 8
6 42
7 99
8 6
9 7
Đuôi Đầu
0 3
1 00
2 46
3 21
4 36
5
6 84
7 90
8 25
9 377
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 09
G.7 569
G.6 6253 1182 9180
G.5 8957
G.4 07399 90709 87101 72305 41233 51009 99369
G.3 35373 38569
G.2 95034
G.1 42028
ĐB 211301
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 191599
1
2 8
3 43
4
5 73
6 999
7 3
8 20
9 9
Đuôi Đầu
0 8
1 00
2 8
3 735
4 3
5 0
6
7 5
8 2
9 6900660
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 56
G.7 188
G.6 1887 5877 6344
G.5 6132
G.4 61945 19388 79827 68852 92578 75605 33241
G.3 71059 39152
G.2 63151
G.1 64979
ĐB 683918
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 8
2 7
3 2
4 514
5 19226
6
7 987
8 878
9
Đuôi Đầu
0
1 54
2 553
3
4 4
5 40
6 5
7 287
8 1878
9 75
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 296
G.6 4855 2648 7629
G.5 1238
G.4 30829 06208 14192 30547 65637 63574 63668
G.3 01131 68321
G.2 01749
G.1 90512
ĐB 953179
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 199
3 178
4 9782
5 5
6 8
7 94
8
9 26
Đuôi Đầu
0
1 32
2 194
3
4 7
5 5
6 9
7 43
8 0634
9 7422
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 848
G.6 4528 0466 2565
G.5 0457
G.4 58086 63152 81638 21637 51414 46535 99674
G.3 89229 06981
G.2 35072
G.1 02925
ĐB 157196
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSTG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSTG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSTG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 4
2 598
3 875
4 8
5 27
6 65
7 24
8 163
9 6
Đuôi Đầu
0
1 8
2 75
3 8
4 17
5 236
6 986
7 35
8 324
9 2

THÔNG TIN XỔ SỐ TIỀN GIANG