XSTG - Kết quả xổ số Tiền Giang – XSTG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 554
G.6 6445 6248 2316
G.5 5083
G.4 29484 16462 35696 98563 84373 37862 87006
G.3 82870 25972
G.2 57978
G.1 43117
ĐB 368879

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 67
2
3
4 58
5 4
6 4232
7 30289
8 34
9 6
Đuôi Đầu
0 7
1
2 667
3 867
4 658
5 4
6 190
7 1
8 47
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 49
G.7 230
G.6 7461 5306 2264
G.5 5708
G.4 97291 12533 21673 11390 84145 95248 58299
G.3 84114 92763
G.2 36987
G.1 54871
ĐB 688894

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 68
1 4
2
3 03
4 958
5
6 143
7 31
8 7
9 1094
Đuôi Đầu
0 39
1 697
2
3 376
4 619
5 4
6 0
7 8
8 04
9 49
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 194
G.6 8167 0233 0929
G.5 0394
G.4 40499 94588 31859 27068 41334 60411 02912
G.3 78215 87766
G.2 89671
G.1 32088
ĐB 953844

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 125
2 9
3 34
4 4
5 9
6 1786
7 1
8 88
9 449
Đuôi Đầu
0
1 617
2 1
3 3
4 9934
5 1
6 6
7 6
8 868
9 295
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 585
G.6 7671 6567 0217
G.5 5929
G.4 52957 75560 91148 99782 88394 91108 67264
G.3 10095 65999
G.2 34908
G.1 19621
ĐB 051005

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 885
1 47
2 91
3
4 8
5 7
6 704
7 1
8 52
9 459
Đuôi Đầu
0 6
1 72
2 8
3
4 196
5 890
6
7 615
8 400
9 29
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 604
G.6 1214 1737 5621
G.5 6498
G.4 57648 41124 23707 22073 44753 91932 35427
G.3 37758 83573
G.2 41187
G.1 14871
ĐB 848070

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 47
1 4
2 147
3 72
4 78
5 38
6
7 3310
8 7
9 8
Đuôi Đầu
0 7
1 27
2 3
3 757
4 012
5
6
7 43028
8 945
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 320
G.6 1033 3000 4450
G.5 6066
G.4 56451 93715 63247 02571 13553 45429 89298
G.3 72214 24676
G.2 96966
G.1 12272
ĐB 318846

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 54
2 09
3 3
4 76
5 013
6 66
7 162
8
9 18
Đuôi Đầu
0 205
1 957
2 7
3 35
4 1
5 1
6 6764
7 4
8 9
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 02
G.7 358
G.6 8836 7848 3530
G.5 4652
G.4 06503 93676 65178 10958 23911 20127 53270
G.3 77861 90063
G.2 77412
G.1 60835
ĐB 897387

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 23
1 12
2 7
3 605
4 8
5 828
6 13
7 680
8 7
9
Đuôi Đầu
0 37
1 16
2 051
3 06
4
5 3
6 37
7 28
8 5475
9

THÔNG TIN XỔ SỐ TIỀN GIANG

XSTG ngày hôm nay

Hôm nay chủ nhật 20-10-2019 chuyên mục XSTG Number Tiengiang mang đến nhanh nhất chính xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 từ đài truyền hình của Tỉnh Tiền Giang.
Bởi vậy bạn có thể xem xổ số chủ nhật 20-10-2019 nhanh, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Tỉnh Tiền Giang. Hôm nay XSTG Number Tiengiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Tiengiang của chúng tôi đã cập nhật thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 20/10/2019
ads