XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng – XSST

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 23
G.7 937
G.6 7996 8936 5373
G.5 8796
G.4 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992
G.3 60635 99164
G.2 70857
G.1 56202
ĐB 502669

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1
2 389
3 7625
4 7
5 7
6 949
7 30
8
9 662
Đuôi Đầu
0 7
1
2 390
3 27
4 6
5 3
6 939
7 345
8 2
9 626
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 389
G.6 1507 1300 8971
G.5 9729
G.4 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964
G.3 85401 94502
G.2 49299
G.1 00904
ĐB 622712

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 70124
1 42
2 9
3
4 4
5 5
6 594
7 14
8 97
9 9
Đuôi Đầu
0 0
1 70
2 01
3
4 41760
5 65
6
7 08
8
9 8269
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 961
G.6 6439 6577 9088
G.5 7504
G.4 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446
G.3 40247 63443
G.2 57886
G.1 81275
ĐB 345092

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1
2 9
3 99
4 0673
5
6 1989
7 75
8 286
9 2
Đuôi Đầu
0 4
1 6
2 89
3 4
4 0
5 7
6 48
7 74
8 86
9 36263
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 470
G.6 0746 6564 3305
G.5 5847
G.4 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137
G.3 72390 25842
G.2 57135
G.1 24155
ĐB 066758

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 52
1 1
2
3 8075
4 672
5 158
6 4
7 0
8 5
9 20
Đuôi Đầu
0 739
1 15
2 094
3
4 6
5 8035
6 4
7 43
8 35
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 483
G.6 7354 1583 5482
G.5 3020
G.4 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007
G.3 53953 86710
G.2 13574
G.1 71601
ĐB 958051

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 71
1 0
2 05
3
4
5 4331
6 66
7 444
8 3324
9
Đuôi Đầu
0 21
1 05
2 8
3 8855
4 75787
5 2
6 66
7 0
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 032
G.6 0350 3533 9400
G.5 6887
G.4 46597 00065 22517 36610 21586 25240 74124
G.3 47614 32444
G.2 04835
G.1 70889
ĐB 755734

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 704
2 4
3 2354
4 04
5 0
6 5
7 3
8 769
9 7
Đuôi Đầu
0 5014
1
2 3
3 73
4 2143
5 63
6 8
7 891
8
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 59
G.7 294
G.6 5452 5928 1632
G.5 9857
G.4 43536 81980 07637 86398 86456 51219 56841
G.3 91234 71841
G.2 91545
G.1 07143
ĐB 919712

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 92
2 8
3 2674
4 1153
5 9276
6
7
8 0
9 48
Đuôi Đầu
0 8
1 44
2 531
3 4
4 93
5 4
6 35
7 53
8 29
9 51

THÔNG TIN XỔ SỐ SÓC TRĂNG

XSST hôm nay

Hôm nay thứ tư 22/01/2020 chuyên mục XSST Number Soctrang đem đến nhanh chóng nhất chuẩn xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16h15 trên trường quay của Tỉnh Sóc Trăng.
Vì thế quý vị có thể theo dõi xổ số kiến thiết thứ tư ngày 22 tháng 1 năm 2020 nhanh chóng, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên trường quay của Sóc Trăng. Hôm nay xổ số Tỉnh Sóc Trăng Number Soctrang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Soctrang của Xoso888 Matrix Number đã ghi nhận thống kê kết quả đến ngày hôm nay 22/01/2020
ads