XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng – XSST

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 956
G.6 7300 9745 5601
G.5 5426
G.4 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739
G.3 47208 33060
G.2 23157
G.1 04216
ĐB 621463
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 018 0 06
1 266 1 03
2 64 2 61
3 19 3 56
4 5 4 2
5 637 5 4
6 203 6 5211
7 7 5
8 9 8 0
9 9 83
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 84
G.7 911
G.6 7656 3043 4684
G.5 5518
G.4 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068
G.3 58132 39572
G.2 70968
G.1 22477
ĐB 775693
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 3
1 181 1 191
2 2 2 237
3 072 3 49
4 3 4 88
5 6 5
6 88 6 5
7 27 7 37
8 448 8 1866
9 13 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 410
G.6 9385 7294 0449
G.5 3662
G.4 61348 00418 22735 98782 07140 75562 17819
G.3 70129 94501
G.2 73487
G.1 88555
ĐB 526283
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 14
1 2089 1 0
2 9 2 1686
3 5 3 8
4 980 4 9
5 5 5 835
6 22 6
7 7 8
8 5273 8 41
9 4 9 412
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 22
G.7 039
G.6 7947 3785 1643
G.5 5941
G.4 46039 87815 91402 85356 22052 69603 14450
G.3 09351 89323
G.2 65510
G.1 04858
ĐB 274038
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 23 0 51
1 50 1 45
2 23 2 205
3 998 3 402
4 731 4
5 62018 5 81
6 6 5
7 7 4
8 5 8 53
9 9 33
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 185
G.6 4660 6232 3826
G.5 0624
G.4 43160 90690 35776 73139 53219 84866 44872
G.3 27270 42817
G.2 16828
G.1 57689
ĐB 292543
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 6697
1 97 1
2 648 2 37
3 29 3 4
4 3 4 2
5 5 98
6 006 6 276
7 620 7 1
8 59 8 2
9 50 9 318
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 247
G.6 6791 6067 3549
G.5 1377
G.4 91735 87943 64219 60054 47957 64572 30031
G.3 87880 33147
G.2 83626
G.1 65033
ĐB 653314
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 8
1 94 1 93
2 46 2 7
3 513 3 43
4 7937 4 251
5 47 5 3
6 7 6 2
7 72 7 46754
8 0 8
9 1 9 41
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 216
G.6 2753 1984 4681
G.5 4255
G.4 07330 88331 64856 19104 33291 25894 52696
G.3 03811 65898
G.2 88619
G.1 39997
ĐB 407076
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 3
1 619 1 8391
2 2
3 01 3 5
4 4 809
5 356 5 5
6 6 1597
7 6 7 9
8 841 8 89
9 14687 9 1

THÔNG TIN XỔ SỐ SÓC TRĂNG

XSST ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Sóc Trăng Number Soctrang đem đến nhanh nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút trên đài truyền hình của Tỉnh Sóc Trăng.

Bởi vậy bạn đọc có thể xem kết quả xổ số thứ tư 9-6-2021 nhanh, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên đài truyền hình của Tỉnh Sóc Trăng. Ngày hôm nay XSST Number Soctrang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Soctrang của chúng tôi đã ghi nhận thống kê xổ số đến hôm ngay 09/06/2021

Go to top