XSST - Kết quả xổ số Sóc Trăng – XSST

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 07
G.7 608
G.6 3141 6140 2437
G.5 0248
G.4 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560
G.3 25778 43247
G.2 26054
G.1 98835
ĐB 667306
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6787
1
2
3 5417
4 7810
5 421
6 0
7 86
8
9
Đuôi Đầu
0 64
1 534
2 5
3
4 53
5 3
6 07
7 4030
8 740
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 754
G.6 3204 5926 5408
G.5 4307
G.4 57367 45286 00310 51175 32811 59936 14091
G.3 68525 40514
G.2 24285
G.1 91870
ĐB 671968
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 748
1 401
2 56
3 6
4 1
5 4
6 87
7 05
8 56
9 1
Đuôi Đầu
0 71
1 194
2
3
4 105
5 827
6 832
7 60
8 60
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 40
G.7 569
G.6 1960 8462 9815
G.5 4346
G.4 92722 19422 99805 10163 44403 01044 07429
G.3 79373 21336
G.2 02627
G.1 15508
ĐB 320610
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 853
1 05
2 7229
3 6
4 460
5
6 3029
7 3
8
9
Đuôi Đầu
0 164
1
2 226
3 760
4 4
5 01
6 34
7 2
8 0
9 26
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 10
G.7 168
G.6 9031 5943 3842
G.5 9517
G.4 17690 23212 04624 35616 46598 61309 06567
G.3 42664 77434
G.2 08719
G.1 04057
ĐB 678274
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 92670
2 4
3 41
4 32
5 7
6 478
7 4
8
9 08
Đuôi Đầu
0 91
1 3
2 14
3 4
4 7632
5
6 1
7 561
8 96
9 10
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 095
G.6 4160 5251 2048
G.5 8176
G.4 34743 55289 84673 10134 86835 14361 94293
G.3 89213 91191
G.2 79400
G.1 14119
ĐB 210310
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 01
1 093
2
3 45
4 38
5 1
6 10
7 36
8 9
9 135
Đuôi Đầu
0 106
1 9650
2
3 1479
4 3
5 39
6 7
7
8 4
9 18
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 573
G.6 9008 3725 6503
G.5 4786
G.4 81027 99801 71372 97896 87307 47730 48889
G.3 18197 08891
G.2 70483
G.1 42946
ĐB 480468
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1783
1
2 75
3 0
4 6
5
6 8
7 23
8 396
9 7165
Đuôi Đầu
0 3
1 90
2 7
3 807
4
5 29
6 498
7 920
8 60
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 479
G.6 1639 1725 8907
G.5 9415
G.4 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240
G.3 27800 27027
G.2 00812
G.1 39345
ĐB 931077
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSST chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSST siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSST đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 037
1 254
2 75
3 79
4 530
5 3
6 89
7 79
8
9
Đuôi Đầu
0 04
1
2 1
3 504
4 1
5 412
6
7 7230
8 6
9 637

THÔNG TIN XỔ SỐ SÓC TRĂNG