XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị – XSQT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 231
G.6 2626 3003 2572
G.5 1461
G.4 76107 95571 95788 72505 86256 35939 83075
G.3 46334 16344
G.2 64786
G.1 71187
ĐB 505760

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 375
1
2 06
3 194
4 4
5 6
6 10
7 215
8 867
9
Đuôi Đầu
0 26
1 367
2 7
3 0
4 34
5 07
6 258
7 08
8 8
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 59
G.7 748
G.6 3144 3618 8762
G.5 1054
G.4 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867
G.3 19196 12492
G.2 06464
G.1 31844
ĐB 107972

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 4
3
4 8404
5 942
6 274
7 72
8
9 162
Đuôi Đầu
0 40
1 9
2 6597
3
4 45264
5
6 9
7 76
8 41
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 421
G.6 8197 8032 9144
G.5 7669
G.4 42751 30685 79844 46616 91288 09955 28306
G.3 84093 04852
G.2 31780
G.1 93143
ĐB 992094

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 6
2 1
3 2
4 1443
5 152
6 9
7
8 580
9 734
Đuôi Đầu
0 8
1 425
2 35
3 94
4 449
5 85
6 10
7 9
8 8
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 218
G.6 6373 4962 4826
G.5 2288
G.4 98037 58311 15757 65821 98490 91424 24596
G.3 31870 70732
G.2 42312
G.1 21682
ĐB 623700

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 812
2 614
3 972
4
5 7
6 2
7 30
8 82
9 06
Đuôi Đầu
0 970
1 12
2 6318
3 7
4 2
5
6 29
7 35
8 18
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 94
G.7 614
G.6 6896 8659 3109
G.5 2634
G.4 57921 57728 05987 48373 24957 71445 41940
G.3 55627 60018
G.2 94526
G.1 27131
ĐB 038642

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 48
2 1876
3 41
4 502
5 97
6
7 3
8 7
9 46
Đuôi Đầu
0 4
1 23
2 4
3 7
4 913
5 4
6 92
7 852
8 21
9 50
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 397
G.6 1350 2806 1048
G.5 4690
G.4 53679 56254 45440 01279 63415 13542 10960
G.3 84219 53252
G.2 74139
G.1 59542
ĐB 399613

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 593
2
3 9
4 8022
5 2042
6 0
7 99
8
9 70
Đuôi Đầu
0 5946
1
2 5454
3 1
4 5
5 1
6 0
7 9
8 4
9 7713
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 06
G.7 295
G.6 2283 6950 4868
G.5 4676
G.4 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318
G.3 21527 61157
G.2 22487
G.1 72543
ĐB 774679

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 7
3
4 3
5 07
6 8
7 607569
8 3907
9 5
Đuôi Đầu
0 578
1
2
3 84
4
5 97
6 077
7 7258
8 61
9 87

THÔNG TIN XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020 chuyên mục xổ số kiến thiết Quảng Trị Number Quangtri thống kê kịp thời nhất chính xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 17h15 trên trường quay của Quảng Trị.
Bởi lý do đó bạn đọc có thể theo dõi kết quả xổ số thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên trường quay của Tỉnh Quảng Trị. Ngày hôm nay XSQT Number Quangtri các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Quangtri của Xoso888 đã ghi nhận thống kê kết quả đến hôm ngay 23/01/2020
ads