XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị – XSQT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 76
G.7 677
G.6 9200 8609 9938
G.5 7431
G.4 69291 91422 29830 84070 10147 13626 15922
G.3 47917 56922
G.2 77644
G.1 32919
ĐB 594440

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 09
1 79
2 2622
3 810
4 740
5
6
7 670
8
9 1
Đuôi Đầu
0 0374
1 39
2 222
3
4 4
5
6 72
7 741
8 3
9 01
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 514
G.6 5888 1633 8600
G.5 5676
G.4 54617 88593 16298 66857 21397 02732 18194
G.3 38776 36101
G.2 63115
G.1 07995
ĐB 724850

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 01
1 475
2
3 32
4
5 70
6
7 66
8 8
9 338745
Đuôi Đầu
0 05
1 0
2 3
3 939
4 19
5 19
6 77
7 159
8 89
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 625
G.6 4829 7048 5365
G.5 8147
G.4 90361 37381 79707 81298 51969 07320 92519
G.3 35848 87195
G.2 84240
G.1 24462
ĐB 657656

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 590
3
4 8780
5 6
6 65192
7
8 1
9 85
Đuôi Đầu
0 24
1 68
2 6
3
4
5 269
6 65
7 40
8 494
9 261
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 97
G.7 579
G.6 9052 9705 3687
G.5 9601
G.4 13501 36077 02191 96232 79004 73464 35913
G.3 44555 52972
G.2 51931
G.1 51990
ĐB 675541

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5114
1 3
2
3 21
4 1
5 25
6 4
7 972
8 7
9 710
Đuôi Đầu
0 9
1 00934
2 537
3 1
4 06
5 05
6
7 987
8
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 58
G.7 373
G.6 2269 5980 3405
G.5 6135
G.4 01778 90219 58935 32367 13701 84020 08417
G.3 67851 30082
G.2 84236
G.1 57706
ĐB 495090

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 516
1 97
2 0
3 556
4
5 81
6 97
7 38
8 02
9 0
Đuôi Đầu
0 829
1 05
2 8
3 7
4
5 033
6 30
7 61
8 57
9 61
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 491
G.6 2966 7490 7719
G.5 6913
G.4 36666 47706 45736 18941 35738 24347 90121
G.3 66695 22326
G.2 62929
G.1 30572
ĐB 130781

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 93
2 169
3 68
4 217
5
6 66
7 2
8 1
9 105
Đuôi Đầu
0 9
1 9428
2 47
3 1
4
5 9
6 66032
7 4
8 3
9 12
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 460
G.6 5831 0165 8594
G.5 8266
G.4 45562 53244 33640 65817 94731 38600 53051
G.3 75061 95026
G.2 30120
G.1 32911
ĐB 415999

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 30
1 71
2 60
3 11
4 40
5 1
6 05621
7
8
9 49
Đuôi Đầu
0 6402
1 33561
2 6
3 0
4 94
5 6
6 62
7 1
8
9 9

THÔNG TIN XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

XSQT ngày hôm nay

Hôm nay thứ 5 ngày 17 tháng 10 năm 2019 chuyên mục xổ số kiến thiết Tỉnh Quảng Trị Number Quangtri mang đến kịp thời nhất chính xác kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 17h15 từ trường quay của Tỉnh Quảng Trị.
Vì lý do đó anh em có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 5 17/10/2019 kịp thời, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ trường quay của Tỉnh Quảng Trị. Hôm nay xổ số kiến thiết Tỉnh Quảng Trị Number Quangtri các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Quangtri của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến hôm ngay 17/10/2019
ads