XSQT - Kết quả xổ số Quảng Trị – XSQT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 71
G.7 218
G.6 6769 9819 1727
G.5 0985
G.4 73674 00522 41408 39708 18024 84223 32637
G.3 11401 84112
G.2 83838
G.1 38739
ĐB 657895
Tham khảo thêm

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 881 0
1 892 1 70
2 7243 2 21
3 789 3 2
4 4 72
5 5 89
6 9 6
7 14 7 23
8 5 8 1003
9 5 9 613
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 941
G.6 7241 6868 6460
G.5 1143
G.4 46007 96176 67736 28303 59630 51284 54846
G.3 37825 68849
G.2 75050
G.1 37489
ĐB 701334
Tham khảo thêm

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 73 0 635
1 1 44
2 5 2
3 604 3 40
4 11369 4 83
5 0 5 2
6 80 6 734
7 76 7 70
8 49 8 6
9 9 48
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 08
G.7 190
G.6 5309 2885 2057
G.5 6670
G.4 54432 70629 69842 57183 89826 05111 84613
G.3 96474 74671
G.2 41646
G.1 49729
ĐB 651925
Tham khảo thêm

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 89 0 97
1 13 1 17
2 9695 2 34
3 2 3 81
4 26 4 7
5 7 5 82
6 6 24
7 041 7 5
8 53 8 0
9 0 9 022
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 212
G.6 5317 4310 5545
G.5 3211
G.4 78656 50399 68363 21555 38659 26568 79516
G.3 35840 38270
G.2 91602
G.1 06447
ĐB 957231

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0 147
1 27016 1 13
2 2 610
3 1 3 6
4 507 4
5 659 5 45
6 238 6 51
7 0 7 14
8 8 6
9 9 9 95
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 54
G.7 430
G.6 1422 1033 0218
G.5 1674
G.4 69321 13971 33226 95154 55625 77387 93736
G.3 35417 73534
G.2 97580
G.1 72997
ĐB 420574

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 38
1 87 1 27
2 2165 2 2
3 0364 3 3
4 4 57537
5 44 5 2
6 6 23
7 414 7 819
8 70 8 1
9 7 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 652
G.6 4292 3172 2135
G.5 3469
G.4 31475 43513 19114 37793 77219 16134 59126
G.3 71519 09229
G.2 07920
G.1 49388
ĐB 321285

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 2
1 63499 1
2 690 2 597
3 54 3 19
4 4 13
5 2 5 378
6 9 6 12
7 25 7
8 85 8 8
9 23 9 6112
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 867
G.6 9750 7185 2624
G.5 9594
G.4 66006 58522 24196 98761 79808 19585 53223
G.3 67062 32585
G.2 23606
G.1 29137
ĐB 549579

Thống kê nhanh đầu đuôi

Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 686 0 5
1 3 1 6
2 423 2 26
3 7 3 12
4 4 29
5 0 5 888
6 712 6 090
7 9 7 63
8 555 8 0
9 46 9 7

THÔNG TIN XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

xổ số Quảng Trị hôm nay

Ngày hôm nay thứ 5 26-03-2020 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị Number Quangtri đem đến sớm nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 từ kênh truyền hình của Tỉnh Quảng Trị.

Bởi thế quý vị có thể theo dõi xổ số kiến thiết thứ 5 26/3/2020 sớm, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ kênh truyền hình của Tỉnh Quảng Trị. Ngày hôm nay XSQT Number Quangtri các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Quangtri của Xoso888 đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số đến hôm ngay 26/03/2020

ads