XSQNG - Kết quả xổ số Quảng Ngãi – XSQNG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 545
G.6 3756 5051 1089
G.5 0684
G.4 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371
G.3 20290 04970
G.2 82084
G.1 02864
ĐB 229195

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 60
1
2 7
3
4 5
5 7611
6 4
7 10
8 9434
9 905
Đuôi Đầu
0 097
1 557
2
3 8
4 886
5 49
6 50
7 52
8
9 89
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 811
G.6 0487 1036 0341
G.5 3186
G.4 92065 76575 79273 00462 58617 43038 41623
G.3 89888 95191
G.2 63845
G.1 13349
ĐB 886840

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 17
2 3
3 68
4 1590
5
6 52
7 53
8 8768
9 1
Đuôi Đầu
0 4
1 149
2 6
3 72
4
5 674
6 38
7 81
8 838
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 886
G.6 2497 8832 7614
G.5 8470
G.4 56744 94412 77656 85368 21684 36965 45861
G.3 35501 13711
G.2 11668
G.1 44861
ĐB 793831

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 421
2
3 221
4 4
5 6
6 85181
7 0
8 64
9 7
Đuôi Đầu
0 7
1 60163
2 331
3
4 148
5 6
6 85
7 9
8 66
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 68
G.7 970
G.6 9855 0219 0462
G.5 3368
G.4 22561 00101 20404 95112 22489 59442 49431
G.3 35018 10259
G.2 92577
G.1 04970
ĐB 012276

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 14
1 928
2
3 1
4 2
5 59
6 8281
7 0706
8 9
9
Đuôi Đầu
0 77
1 603
2 614
3
4 0
5 5
6 7
7 7
8 661
9 185
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 22
G.7 654
G.6 8678 5733 3324
G.5 5333
G.4 54561 09270 40505 17720 39719 86583 09228
G.3 01504 93414
G.2 96181
G.1 82043
ĐB 711591

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 54
1 94
2 2408
3 33
4 3
5 4
6 1
7 80
8 31
9 1
Đuôi Đầu
0 72
1 689
2 2
3 3384
4 5201
5 0
6
7
8 72
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 009
G.6 5150 0920 2721
G.5 6742
G.4 04373 59351 87699 54822 85361 24177 95749
G.3 36832 94402
G.2 74355
G.1 12768
ĐB 585095

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 92
1
2 012
3 2
4 29
5 015
6 118
7 37
8
9 95
Đuôi Đầu
0 52
1 6256
2 4230
3 7
4
5 59
6
7 7
8 6
9 094
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 71
G.7 977
G.6 8768 0902 9422
G.5 2469
G.4 86533 51585 75699 77208 04524 86749 15910
G.3 61207 84246
G.2 70407
G.1 65354
ĐB 816967

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2877
1 0
2 24
3 3
4 96
5 4
6 897
7 17
8 5
9 9
Đuôi Đầu
0 1
1 7
2 02
3 3
4 25
5 8
6 4
7 7006
8 60
9 694

THÔNG TIN XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

xổ số Quảng Ngãi ngày hôm nay

Hôm nay thứ 7 25/01/2020 chuyên mục XSQNG Number Quangngai tổng hợp kịp thời nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 17h15 trên đài truyền hình của Tỉnh Quảng Ngãi.
Vì thế anh chị em có thể xem kết quả xổ số thứ bảy 25/01/2020 kịp thời, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên đài truyền hình của Quảng Ngãi. Hôm nay XSQNG Number Quangngai các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Quangngai của chúng tôi đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 25/01/2020
ads