XSPY - Kết quả xổ số Phú Yên – XSPY

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 501
G.6 9263 5113 0939
G.5 0721
G.4 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294
G.3 84805 10423
G.2 25444
G.1 56944
ĐB 501156

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 175
1 3
2 13
3 91
4 44
5 86
6 3
7 4
8 55
9 84
Đuôi Đầu
0
1 023
2
3 612
4 7944
5 880
6 5
7 0
8 59
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 02
G.7 502
G.6 7577 4297 9980
G.5 1108
G.4 89689 36902 01407 33725 20706 86422 18009
G.3 67199 69662
G.2 23469
G.1 72277
ĐB 637975

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2282769
1
2 52
3
4
5
6 29
7 775
8 09
9 79
Đuôi Đầu
0 8
1
2 00026
3
4
5 27
6 0
7 7907
8 0
9 8096
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 791
G.6 7252 7846 4164
G.5 5244
G.4 92379 40618 86135 28442 90570 72626 36901
G.3 29253 62481
G.2 57933
G.1 22985
ĐB 428204

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 14
1 8
2 6
3 53
4 642
5 723
6 4
7 90
8 15
9 1
Đuôi Đầu
0 7
1 908
2 54
3 53
4 640
5 38
6 42
7 5
8 1
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 98
G.7 737
G.6 8050 6675 2480
G.5 4914
G.4 05528 94870 30045 78628 48797 90924 36071
G.3 62219 79739
G.2 39215
G.1 91161
ĐB 530518

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 4958
2 884
3 79
4 5
5 0
6 1
7 501
8 0
9 87
Đuôi Đầu
0 587
1 76
2
3
4 12
5 741
6
7 39
8 9221
9 13
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 43
G.7 486
G.6 1605 8454 7007
G.5 5745
G.4 12636 31548 92507 66967 88464 73765 86889
G.3 15790 57884
G.2 35314
G.1 57664
ĐB 098284

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 577
1 4
2
3 6
4 358
5 4
6 7454
7
8 6944
9 0
Đuôi Đầu
0 9
1
2
3 4
4 568168
5 046
6 83
7 006
8 4
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 27
G.7 754
G.6 9583 4008 3249
G.5 9487
G.4 21621 25776 72853 00228 07103 37459 52641
G.3 91236 84885
G.2 74096
G.1 51891
ĐB 132909

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 839
1
2 718
3 6
4 91
5 439
6
7 6
8 375
9 61
Đuôi Đầu
0
1 249
2
3 850
4 5
5 8
6 739
7 28
8 02
9 450
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 630
G.6 2319 4821 6546
G.5 2513
G.4 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694
G.3 64821 27022
G.2 27998
G.1 19465
ĐB 265687

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 54
1 6935
2 112
3 0
4 62
5
6 35
7 9
8 7
9 48
Đuôi Đầu
0 3
1 22
2 42
3 16
4 09
5 016
6 14
7 8
8 9
9 17

THÔNG TIN XỔ SỐ PHÚ YÊN

XSPY ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ hai 21/10/2019 chuyên mục XSPY Number Phuyen mang đến nhanh chóng nhất chuẩn xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Tỉnh Phú Yên.
Bởi thế quý vị có thể xem xổ số thứ hai 21/10/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Phú Yên. Ngày hôm nay XSPY Number Phuyen các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Phuyen của chúng tôi đã thêm thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến hôm ngay 21/10/2019
ads