XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận – XSNT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 938
G.6 1214 9993 7996
G.5 5440
G.4 90083 34717 91725 09095 38130 83046 47454
G.3 56811 12395
G.2 39775
G.1 89562
ĐB 039885

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 471
2 5
3 80
4 06
5 4
6 2
7 5
8 235
9 3655
Đuôi Đầu
0 43
1 1
2 86
3 98
4 15
5 29978
6 94
7 1
8 3
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 07
G.7 129
G.6 4817 4082 9136
G.5 7847
G.4 71569 47994 68539 68197 84822 50015 86815
G.3 42642 64855
G.2 18236
G.1 85081
ĐB 895652

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 755
2 92
3 696
4 72
5 52
6 9
7
8 21
9 47
Đuôi Đầu
0
1 8
2 8245
3
4 9
5 115
6 33
7 0149
8
9 263
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 954
G.6 2623 2785 2447
G.5 3793
G.4 13838 95311 40410 72658 48251 66464 29782
G.3 35907 50008
G.2 00296
G.1 03392
ĐB 176854

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 78
1 10
2 3
3 8
4 27
5 4814
6 4
7
8 52
9 362
Đuôi Đầu
0 1
1 15
2 489
3 29
4 565
5 8
6 9
7 40
8 350
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 31
G.7 418
G.6 2762 6650 7219
G.5 3692
G.4 51605 60186 41628 75783 74271 72967 16820
G.3 98843 64165
G.2 96434
G.1 73311
ĐB 401568

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 891
2 80
3 14
4 3
5 0
6 2758
7 1
8 63
9 2
Đuôi Đầu
0 52
1 371
2 69
3 84
4 3
5 06
6 8
7 6
8 126
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 660
G.6 5780 2704 8782
G.5 0654
G.4 50867 75916 62518 94771 03110 35882 75117
G.3 52500 74031
G.2 07173
G.1 12112
ĐB 418005

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 405
1 68072
2
3 21
4
5 4
6 07
7 13
8 022
9
Đuôi Đầu
0 6810
1 73
2 3881
3 7
4 05
5 0
6 1
7 61
8 1
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 44
G.7 317
G.6 1249 9467 5771
G.5 1433
G.4 54106 22813 44169 09125 50279 46838 68020
G.3 09287 24469
G.2 20990
G.1 12557
ĐB 908608

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 68
1 73
2 50
3 38
4 49
5 7
6 799
7 19
8 7
9 0
Đuôi Đầu
0 29
1 7
2
3 31
4 4
5 2
6 0
7 1685
8 30
9 4676
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 476
G.6 1966 6518 4439
G.5 3986
G.4 47194 74522 66244 48180 62000 93177 77647
G.3 44442 78176
G.2 50779
G.1 82559
ĐB 793340

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 2
3 99
4 4720
5 9
6 6
7 6769
8 60
9 4
Đuôi Đầu
0 804
1
2 24
3
4 94
5
6 7687
7 74
8 1
9 3375

THÔNG TIN XỔ SỐ NINH THUẬN

kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay

Hôm nay thứ sáu 06/12/2019 chuyên mục XSNT Number Ninhthuan thống kê sớm nhất chuẩn xác kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút trên kênh truyền hình của Tỉnh Ninh Thuận.
Bởi lý do đó chị em có thể theo dõi xổ số kiến thiết thứ 6 ngày 06 tháng 12 năm 2019 sớm, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Ninh Thuận. Hôm nay xổ số Ninh Thuận Number Ninhthuan các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Ninhthuan của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến hôm ngay 06/12/2019
ads