XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận – XSNT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 555
G.6 6892 1616 5639
G.5 6567
G.4 07841 28063 83757 40245 33352 91945 80446
G.3 65039 62105
G.2 77499
G.1 91218
ĐB 008221
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 51
1 86
2 1
3 99
4 1556
5 725
6 37
7
8
9 92
Đuôi Đầu
0
1 240
2 59
3 6
4
5 0445
6 41
7 56
8 1
9 933
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 112
G.6 6665 0895 6209
G.5 7460
G.4 32305 50783 54797 72748 98422 51373 51102
G.3 89580 06296
G.2 45040
G.1 94424
ĐB 995653
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 529
1 2
2 42
3
4 082
5 3
6 05
7 3
8 03
9 675
Đuôi Đầu
0 486
1
2 2014
3 587
4 2
5 069
6 9
7 9
8 4
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 613
G.6 8967 2777 1238
G.5 3699
G.4 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017
G.3 91043 42534
G.2 11441
G.1 07498
ĐB 502323
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 1873
2 3
3 4618
4 13
5
6 37
7 74
8
9 89
Đuôi Đầu
0
1 413
2 0
3 2461
4 37
5
6 3
7 167
8 913
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 931
G.6 8763 4777 9968
G.5 5368
G.4 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205
G.3 36523 02647
G.2 00416
G.1 89638
ĐB 340383
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 015
1 60
2 3
3 81
4 77
5
6 5838
7 7
8 31
9 0
Đuôi Đầu
0 109
1 038
2
3 826
4
5 60
6 1
7 447
8 366
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 410
G.6 5817 3217 1531
G.5 5855
G.4 33861 24433 85861 16851 99091 07762 52685
G.3 46250 16852
G.2 18218
G.1 61691
ĐB 966697
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 8770
2
3 31
4
5 0215
6 112
7
8 5
9 7111
Đuôi Đầu
0 51
1 9665939
2 56
3 3
4
5 85
6
7 911
8 1
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 71
G.7 564
G.6 7571 2654 1900
G.5 9174
G.4 95908 85167 34519 94972 50774 59483 82353
G.3 24218 65148
G.2 90756
G.1 40886
ĐB 049314
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 80
1 489
2
3
4 8
5 634
6 74
7 24411
8 63
9
Đuôi Đầu
0 0
1 77
2 7
3 85
4 17756
5
6 85
7 6
8 140
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 29
G.7 099
G.6 0712 4895 7397
G.5 3799
G.4 78596 20161 14660 15955 69380 93346 57509
G.3 12761 65329
G.2 03755
G.1 77621
ĐB 979766
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSNT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSNT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSNT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 199
3
4 6
5 55
6 6110
7
8 0
9 69579
Đuôi Đầu
0 68
1 266
2 1
3
4
5 559
6 694
7 9
8
9 20992

THÔNG TIN XỔ SỐ NINH THUẬN