XSNT - Kết quả xổ số Ninh Thuận – XSNT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 504
G.6 7822 9956 0849
G.5 5562
G.4 61525 39981 10851 63973 88232 56346 65164
G.3 81442 66085
G.2 52592
G.1 68427
ĐB 033246

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1
2 257
3 2
4 9626
5 61
6 24
7 23
8 15
9 2
Đuôi Đầu
0
1 85
2 726349
3 7
4 06
5 28
6 544
7 2
8
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 33
G.7 727
G.6 0266 3454 8823
G.5 8201
G.4 77808 20207 99323 21237 98002 79554 29443
G.3 91202 22843
G.2 35504
G.1 32398
ĐB 472264

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 187224
1
2 733
3 37
4 33
5 44
6 64
7
8
9 8
Đuôi Đầu
0
1 0
2 00
3 32244
4 5506
5
6 6
7 203
8 09
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 29
G.7 643
G.6 0101 4830 5853
G.5 9288
G.4 84242 70198 59446 34391 33025 10087 23055
G.3 87525 75972
G.2 06152
G.1 25480
ĐB 804785

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1
2 955
3 0
4 326
5 352
6
7 2
8 8705
9 81
Đuôi Đầu
0 38
1 09
2 475
3 45
4
5 2528
6 4
7 8
8 89
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 25
G.7 528
G.6 5280 8281 6237
G.5 3932
G.4 48745 74160 62285 52040 70793 63291 86973
G.3 31001 43419
G.2 52784
G.1 84822
ĐB 848394

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 9
2 582
3 72
4 50
5
6 0
7 3
8 0154
9 314
Đuôi Đầu
0 864
1 890
2 32
3 97
4 89
5 248
6
7 3
8 2
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 10
G.7 704
G.6 5349 1591 9711
G.5 5986
G.4 64760 86480 66827 82343 59302 47017 80988
G.3 09300 27162
G.2 96398
G.1 95853
ĐB 288526

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 420
1 017
2 76
3
4 93
5 3
6 02
7
8 608
9 18
Đuôi Đầu
0 1680
1 91
2 06
3 45
4 0
5
6 82
7 21
8 89
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 17
G.7 181
G.6 7053 7572 4500
G.5 3875
G.4 90231 68549 05711 83668 58062 52129 97215
G.3 21950 63814
G.2 19455
G.1 99755
ĐB 563072

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 7154
2 9
3 1
4 9
5 3055
6 82
7 252
8 1
9
Đuôi Đầu
0 05
1 831
2 767
3 5
4 1
5 7155
6
7 1
8 6
9 42
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 090
G.6 3294 5874 3750
G.5 5102
G.4 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330
G.3 29826 24395
G.2 27947
G.1 17614
ĐB 820285

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 04
2 76
3 70
4 77
5 0
6 9
7 74
8 5
9 0415
Đuôi Đầu
0 9513
1 9
2 0
3
4 971
5 98
6 2
7 72434
8
9 6

THÔNG TIN XỔ SỐ NINH THUẬN

kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay

Hôm nay thứ sáu 18/10/2019 chuyên mục XSNT Number Ninhthuan tổng hợp sớm nhất chuẩn xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 17 giờ 15 trên đài truyền hình của Ninh Thuận.
Bởi lý do đó quý vị có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2019 sớm, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên đài truyền hình của Tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay XSNT Number Ninhthuan các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Ninhthuan của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả đến hôm ngay 18/10/2019
ads