XSND - Kết quả xổ số Nam Định – XSND

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 10RN 14RN 9RN
ĐB 84598
G.1 21843
G.2 81281 23128
G.3 26985 53701 31052 44345 45120 33168
G.4 7944 2599 6190 8833
G.5 1420 4398 6030 2760 8905 2793
G.6 458 577 140
G.7 82 27 67 53
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 15
1
2 8007
3 30
4 3540
5 283
6 807
7 7
8 152
9 89083
Đuôi Đầu
0 292364
1 80
2 58
3 4395
4 4
5 840
6
7 726
8 92695
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 7RE 6RE 2RE
ĐB 14040
G.1 88656
G.2 82265 28492
G.3 69565 98451 85253 45902 17294 58220
G.4 9772 6914 6465 8703
G.5 9165 1105 6903 6796 4256 1743
G.6 168 476 685
G.7 47 62 95 84
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2353
1 4
2 0
3
4 037
5 6136
6 555582
7 26
8 54
9 2465
Đuôi Đầu
0 42
1 5
2 9076
3 5004
4 918
5 6666089
6 5957
7 4
8 6
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 3QL 1QL 2QL
ĐB 25333
G.1 65118
G.2 44155 89458
G.3 93082 44886 45770 05022 72885 32612
G.4 7039 2137 1894 2174
G.5 6167 0262 4508 9252 6533 0582
G.6 491 214 196
G.7 37 88 69 05
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 85
1 824
2 2
3 39737
4
5 582
6 729
7 04
8 26528
9 416
Đuôi Đầu
0 7
1 9
2 821658
3 33
4 971
5 580
6 89
7 363
8 1508
9 36
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 4QC 10QC 9QC
ĐB 65694
G.1 80171
G.2 29886 20697
G.3 73992 57837 06218 01454 18892 58660
G.4 0217 3988 6633 3443
G.5 9978 9822 4820 0849 7633 8702
G.6 492 096 051
G.7 74 33 10 17
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 8707
2 20
3 7333
4 39
5 41
6 0
7 184
8 68
9 472226
Đuôi Đầu
0 621
1 75
2 99209
3 3433
4 957
5
6 89
7 9311
8 187
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 1PH 3PH 5PH
ĐB 17705
G.1 00144
G.2 09232 26251
G.3 53599 26866 23572 68353 09577 52954
G.4 4677 1983 6011 0901
G.5 6488 3338 1809 5634 5690 1035
G.6 699 685 645
G.7 87 30 16 56
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 519
1 16
2
3 28450
4 45
5 1346
6 6
7 277
8 3857
9 909
Đuôi Đầu
0 93
1 510
2 37
3 58
4 453
5 0384
6 615
7 778
8 83
9 909
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 1PA 9PA 13PA
ĐB 63297
G.1 65729
G.2 44893 86306
G.3 39671 30121 95042 40845 07863 76344
G.4 1730 5383 1273 0142
G.5 3930 2430 9837 2119 6994 7402
G.6 923 489 194
G.7 55 46 79 11
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 62
1 91
2 913
3 0007
4 25426
5 5
6 3
7 139
8 39
9 7344
Đuôi Đầu
0 333
1 721
2 440
3 96872
4 499
5 45
6 04
7 93
8
9 2187
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
MÃ ĐB 6NE 2NE 14NE
ĐB 82297
G.1 13311
G.2 16443 09405
G.3 92084 69660 92161 39657 01268 38300
G.4 9558 0725 6745 1259
G.5 1030 6207 6390 6200 1202 0819
G.6 451 900 549
G.7 68 89 80 65
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSND chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSND siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSND đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 507020
1 19
2 5
3 0
4 359
5 7891
6 01885
7
8 490
9 70
Đuôi Đầu
0 6039008
1 165
2 0
3 4
4 8
5 0246
6
7 950
8 656
9 5148

THÔNG TIN XỔ SỐ NAM ĐỊNH