XSMN thứ 7 – Xổ số Miền Nam thứ 7

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 30 50 39 08
G.7 494 237 070 303
G.6 1154 7515 9968 9739 7771 9923 6213 6031 2448 2539 4499 9679
G.5 0959 8183 0762 0632
G.4 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518
G.3 28814 39179 46960 09825 88962 83215 32279 82455
G.2 20079 02982 42795 61725
G.1 05056 21174 06325 84061
ĐB 331053 604589 387404 077193
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 362 94 836
1 5334 9 335 48
2 305 95 05
3 0 796 9131 92
4 8 1
5 4963 03 2 5
6 803 70 22 1
7 99 14 0 99
8 3929 03
9 4 7 15 93
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 78 30 77 01
G.7 287 378 703 130
G.6 2684 2020 7330 1422 9619 0586 6994 0780 3398 7535 8063 3491
G.5 8745 7845 7590 2442
G.4 01505 18743 88168 17996 82160 59717 27375 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 38708 67502 82677 47096 27884 71702 67195
G.3 01510 43272 82511 40435 62377 15872 19442 56383
G.2 26510 63096 58530 01321
G.1 99845 45792 70753 43728
ĐB 757313 953826 057234 854130
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 8 300 1822
1 7003 931
2 0 26 18
3 0 065 04 050
4 535 5 22
5 8 73
6 80 6 3
7 852 89 7272 7
8 74 64 012 43
9 6 62 4802 165
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 45 34 65 04
G.7 297 145 619 360
G.6 3942 1722 5506 5619 3341 9055 2742 3928 6135 0396 3621 9798
G.5 5306 5582 0470 6897
G.4 83843 44800 30542 17735 77660 48603 11914 37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 68377 33805 18085 79315 05948 92549 68621
G.3 34668 25913 73810 93711 20296 43792 10363 00162
G.2 23940 32613 12195 44919
G.1 10841 74695 13736 10793
ĐB 296025 597175 321950 343594
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6603 45
1 43 9013 98 59
2 25 15 8 11
3 5 41 556
4 523201 5160 29 89
5 5 0
6 08 1 5742 032
7 5 0 7
8 21 5
9 7 5 8625 68734
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 41 97 11 72
G.7 064 122 926 064
G.6 9711 8952 0313 9921 0540 9087 6020 2979 3520 1951 0101 5315
G.5 1103 8075 6517 3820
G.4 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690
G.3 06200 01151 93911 54748 20954 83374 86932 85891
G.2 20565 17280 00668 43668
G.1 60898 41174 24691 44496
ĐB 563395 863914 702051 479752
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 30 0 4 1
1 13 570314 1722 593
2 287 21 600 01
3 9 4 92
4 1 08
5 21 6841 182
6 425 8 48
7 8 54 94 2
8 710 5
9 5585 7 1 4016
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 13 66 95 01
G.7 435 301 336 706
G.6 9050 5576 1879 4419 2096 9235 6181 3622 6882 3379 8327 1356
G.5 4918 7757 2175 7315
G.4 64589 87626 59909 77489 95648 50215 11110 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 43262 28914 64995 17829 30101 12912 60251
G.3 51629 97023 86310 01551 67328 13658 32826 40267
G.2 82553 70779 52931 73616
G.1 74899 01069 03977 68249
ĐB 666780 920631 189852 894328
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 173 161
1 3850 940 5426
2 693 1 208 7968
3 5 51 681
4 8 0 9
5 03 731 82 61
6 69 27
7 69 9 57077 9
8 990 12
9 9 69 550 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 26 11 95 62
G.7 558 061 391 534
G.6 8715 2586 8652 7376 4188 4290 2614 7741 8075 0991 9645 4052
G.5 4785 4452 5180 5979
G.4 41029 02223 22272 52204 07773 62408 63136 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 68681 94965 37965 74701 93859 84702 61723
G.3 50145 51775 79050 17216 48669 40011 72963 74291
G.2 18000 27636 18428 26783
G.1 86320 47805 81863 86417
ĐB 925810 403124 977422 434925
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 480 405 12
1 50 16 4546351 7
2 6930 64 082 35
3 6 6 4
4 5 4 1 5
5 82 2350 29
6 1 93 2553
7 235 69 5 9
8 65 8 0 13
9 0 514 11
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 27 31 84 25
G.7 840 506 768 550
G.6 5638 5838 5916 2853 7874 0141 4252 5769 2999 3273 6210 2088
G.5 8489 6564 9910 6348
G.4 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587
G.3 02861 59808 01419 86178 15534 61150 91352 87756
G.2 21393 82130 67872 43627
G.1 19578 75375 41495 15253
ĐB 108098 078827 426566 048784
Kết quả đầu đuôi
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 498 6
1 657 49 0 0
2 7 7 8 57
3 88 10 4
4 0 13 10 8
5 30 20 073263
6 401 4 890866 0
7 8 485 92 3
8 9 25 4 808074
9 738 64 95

Thông tin XSMN Thứ 7

Các tin hay trong chuyên mục xsmn thứ 7 Number South sẽ không làm quý vị phải thất vọng. Bởi chúng tôi cập nhật chi tiết những giải từ Đặc Biệt đến giải Tám của đài Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay thưởng.

Nhiều anh chị em tận dụng những tin hay này đã vào bờ an toàn một cách dễ dàng. Do đó nếu bạn muốn bắt số đẹp đúng thời điểm để có thể cắt dây đen hiệu quả cũng như sở hữu nhiều vận may hơn nữa thì đừng bỏ qua Number South.

Đọc ngay tin giá trị về xổ số miền Nam thứ 7 tại đây! 

Thật tiếc nếu bạn bỏ qua những tin về kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần tại Number South. Bởi với đội ngũ chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi sẽ giúp quý vị sớm biết chính xác các số đẹp nổ ra vào ngày thứ Bảy do Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang quay thưởng.

Rất nhiều anh chị em có được vận may bất ngờ nhờ các tin hay mà chuyên trang mang tới. Do đó, biết cách tận dụng triệt để những tin giá trị ở chuyên mục xổ số miền Nam thứ 7 tuần trước cũng như kết quả XSMN mới nhất có thể giúp bạn đáng kể đấy! 

Khi xem kết quả xsmn thứ 7 tại Number South, bạn còn tiết kiệm chi phí hiệu quả. Bởi những tin này được hệ thống chia sẻ mà không yêu cầu trả phí. Sự khác biệt này đã giúp nhiều anh chị em yêu thích lô đề online có những trải nghiệm hài lòng ngoài mong đợi.

Tin rằng bạn cũng không ngoại lệ trong số đó! 

Number South sẽ giúp bạn gặp các chuyên gia số đề đầu ngành

Number South hiện mời được các chuyên gia số đề có nhiều năm kinh nghiệm.

Do đó những phương pháp soi cầu mà họ sử dụng mang tới nhiều số đẹp có xác suất lớn. Kết hợp với những hệ thống máy soi cầu giá trị, hiện đại, chúng tôi có thể giúp quý vị sớm bắt được Bạch Thủ Lô đáng chơi.

Ngoài ra nhiều Lô Gan cũng như Lô Xiên và Dàn đề đẹp cũng được đề cập chi tiết. Tận dụng các tin hay này là cách thông minh giúp chúng ta có thể cắt dây đen hiệu quả. Mặt khác vận may cũng nhanh chóng tìm về giúp bạn phất lên như diều gặp gió nữa đấy!

Do đó, ngại gì không tới với Number South để có thể biết chính xác số đẹp nào sẽ nổ ở đài Hồ Chí Minh (Đài thành phố), Long An, Bình Phước, Hậu Giang vào thứ Bảy mỗi tuần?

Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác, hãy gọi cho chúng tôi sau bài viết này để có hỗ trợ tốt nhất bạn nhé!

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật 03-07-2022 chuyên mục XSMN Number South tổng hợp kịp thời nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên trường quay của Miền Nam.

Bởi vậy chị em có thể xem xổ số chủ nhật ngày 3 tháng 7 năm 2022 kịp thời, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên trường quay của Miền Nam. Ngày hôm nay XSMN Number South các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, khoa học, Ngoài rachuyên mục Number South của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê kết quả đến hôm ngay XSMN 03/07/2022

Go to top