XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum – XSKT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 04
G.7 390
G.6 1127 8997 5713
G.5 5586
G.4 25488 04553 81432 59097 55479 12286 59270
G.3 63871 18075
G.2 71019
G.1 37060
ĐB 937126

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 39
2 76
3 2
4
5 3
6 0
7 9015
8 686
9 077
Đuôi Đầu
0 976
1 7
2 3
3 15
4 0
5 7
6 882
7 299
8 8
9 71
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 96
G.7 676
G.6 3142 6667 7753
G.5 0537
G.4 24884 12599 20393 86604 85206 83956 10732
G.3 14877 53715
G.2 75857
G.1 25601
ĐB 654860

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 461
1 5
2
3 72
4 2
5 367
6 70
7 67
8 4
9 693
Đuôi Đầu
0 6
1 0
2 43
3 59
4 80
5 1
6 9705
7 6375
8
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 197
G.6 3809 1005 4502
G.5 4161
G.4 04049 72524 20298 12875 64028 40012 86099
G.3 84598 10351
G.2 73258
G.1 00855
ĐB 371576

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5952
1 2
2 48
3
4 9
5 185
6 1
7 56
8
9 7898
Đuôi Đầu
0
1 65
2 01
3
4 2
5 0075
6 7
7 9
8 9295
9 049
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 425
G.6 0477 6246 3800
G.5 5898
G.4 66234 52322 11937 56484 57312 45325 58847
G.3 50277 85215
G.2 68115
G.1 31265
ĐB 305090

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 255
2 525
3 47
4 67
5
6 95
7 77
8 4
9 80
Đuôi Đầu
0 09
1
2 21
3
4 38
5 22116
6 4
7 7347
8 9
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 566
G.6 6069 8253 3728
G.5 0866
G.4 45287 27209 44856 49510 49206 63192 25445
G.3 89220 15468
G.2 68945
G.1 63652
ĐB 551347

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 396
1 0
2 80
3
4 557
5 362
6 6968
7
8 7
9 2
Đuôi Đầu
0 12
1
2 95
3 05
4
5 44
6 6650
7 84
8 26
9 60
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 08
G.7 180
G.6 6280 5697 5700
G.5 2834
G.4 00554 08634 00397 90496 52155 26894 29115
G.3 46380 28292
G.2 62881
G.1 28363
ĐB 476184

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 80
1 5
2
3 44
4
5 45
6 3
7
8 00014
9 77642
Đuôi Đầu
0 8808
1 8
2 9
3 6
4 35398
5 51
6 9
7 99
8 0
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 08
G.7 881
G.6 1399 9429 7517
G.5 6979
G.4 86641 64377 34720 16393 18625 39467 04969
G.3 83060 05880
G.2 70641
G.1 08760
ĐB 195468

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 905
3
4 11
5
6 79008
7 97
8 10
9 93
Đuôi Đầu
0 2686
1 844
2
3 9
4
5 2
6
7 176
8 06
9 9276

THÔNG TIN XỔ SỐ KON TUM

XSKT ngày hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật 08-12-2019 chuyên mục kết quả xổ số Kon Tum Number Kontum đem đến kịp thời nhất chính xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 từ trường quay của Kon Tum.
Vì lý do đó anh chị em có thể xem xổ số kiến thiết chủ nhật 08/12/2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải theo dõi từ trường quay của Tỉnh Kon Tum. Ngày hôm nay XSKT Number Kontum các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Kontum của Xoso888 đã ghi nhận thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 08/12/2019
ads