XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum – XSKT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 75
G.7 784
G.6 3681 8542 5191
G.5 3209
G.4 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240
G.3 75714 18882
G.2 76582
G.1 66887
ĐB 960044

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 54
2 8
3 3
4 204
5 1
6
7 58
8 41227
9 18
Đuôi Đầu
0 4
1 895
2 488
3 3
4 814
5 71
6
7 8
8 927
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 595
G.6 2987 0800 3421
G.5 5116
G.4 40487 64449 68377 93254 45470 74479 00871
G.3 78770 47648
G.2 91645
G.1 06840
ĐB 157469

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 6
2 1
3
4 9850
5 24
6 9
7 70910
8 77
9 5
Đuôi Đầu
0 0774
1 27
2 5
3
4 5
5 94
6 1
7 887
8 4
9 476
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 144
G.6 8845 4756 4413
G.5 5370
G.4 13535 41590 15871 31905 16019 36087 35705
G.3 37588 48614
G.2 31377
G.1 36634
ĐB 725022

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 155
1 394
2 2
3 54
4 45
5 6
6
7 017
8 78
9 0
Đuôi Đầu
0 79
1 07
2 2
3 1
4 413
5 4300
6 5
7 87
8 8
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 45
G.7 135
G.6 0545 8993 5002
G.5 0929
G.4 84963 10383 14277 51580 89344 82764 84625
G.3 34821 35090
G.2 26341
G.1 34904
ĐB 821224

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 24
1
2 9514
3 5
4 5541
5
6 34
7 7
8 30
9 30
Đuôi Đầu
0 89
1 24
2 0
3 968
4 4602
5 4342
6
7 7
8
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 068
G.6 4261 8999 4548
G.5 6142
G.4 76616 72846 63893 76948 84173 04940 17128
G.3 84486 20905
G.2 91683
G.1 50978
ĐB 451724

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 35
1 6
2 84
3
4 82680
5
6 81
7 38
8 63
9 93
Đuôi Đầu
0 4
1 6
2 4
3 0978
4 2
5 0
6 148
7
8 64427
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 463
G.6 4628 4087 4555
G.5 0676
G.4 11916 11948 55544 46540 01817 99941 92976
G.3 02195 71088
G.2 77819
G.1 92676
ĐB 782967

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 679
2 8
3
4 8401
5 25
6 37
7 666
8 78
9 5
Đuôi Đầu
0 4
1 4
2 5
3 6
4 4
5 59
6 7177
7 816
8 248
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 898
G.6 2656 8030 7653
G.5 5622
G.4 75754 55805 07780 68240 58620 56126 78180
G.3 54783 22017
G.2 72624
G.1 61165
ĐB 647743

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 2064
3 0
4 03
5 634
6 5
7
8 8003
9 8
Đuôi Đầu
0 38428
1
2 2
3 584
4 52
5 06
6 52
7 1
8 89
9

THÔNG TIN XỔ SỐ KON TUM

XSKT ngày hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật 20/10/2019 chuyên mục XSKT Number Kontum mang đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút từ kênh truyền hình của Tỉnh Kon Tum.
Bởi vậy anh em có thể xem xổ số chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019 kịp thời, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ kênh truyền hình của Tỉnh Kon Tum. Ngày hôm nay XSKT Number Kontum các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Kontum của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê xổ số đến ngày hôm nay 20/10/2019
ads