XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum – XSKT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 53
G.7 996
G.6 0008 4726 8494
G.5 9809
G.4 22711 56341 64729 65708 80067 12370 37115
G.3 43710 81371
G.2 76413
G.1 87292
ĐB 616108
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8898
1 3015
2 96
3
4 1
5 3
6 7
7 10
8
9 246
Đuôi Đầu
0 17
1 714
2 9
3 15
4 9
5 1
6 29
7 6
8 000
9 20
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 43
G.7 382
G.6 8879 5849 0809
G.5 2316
G.4 20726 12633 90252 16834 02306 56446 48541
G.3 32620 93680
G.2 41774
G.1 87496
ĐB 882577
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 69
1 6
2 06
3 34
4 6193
5 2
6
7 749
8 02
9 6
Đuôi Đầu
0 28
1 4
2 58
3 34
4 73
5
6 92041
7 7
8
9 740
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 566
G.6 4924 2786 6643
G.5 6275
G.4 19580 62312 52246 72399 36812 55732 18117
G.3 06967 54220
G.2 58247
G.1 44096
ĐB 134233
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 227
2 04
3 32
4 763
5
6 76
7 5
8 069
9 69
Đuôi Đầu
0 28
1
2 113
3 34
4 2
5 7
6 9486
7 461
8
9 98
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 19
G.7 610
G.6 6944 5212 6425
G.5 4984
G.4 34162 04883 81162 70794 08303 05842 45220
G.3 72255 49252
G.2 95867
G.1 71257
ĐB 235899
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 209
2 05
3
4 24
5 752
6 722
7
8 34
9 94
Đuôi Đầu
0 21
1
2 56641
3 80
4 984
5 52
6
7 56
8
9 91
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 30
G.7 787
G.6 2646 1150 9895
G.5 0296
G.4 58651 25230 31173 65472 50493 49664 20350
G.3 19110 51078
G.2 02524
G.1 46607
ĐB 261869
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 4
3 00
4 6
5 100
6 94
7 832
8 7
9 365
Đuôi Đầu
0 13553
1 5
2 7
3 79
4 26
5 9
6 94
7 08
8 7
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 989
G.6 8925 4685 5791
G.5 0123
G.4 44125 08662 27599 34235 79183 04569 80585
G.3 22869 49420
G.2 82097
G.1 44422
ĐB 779763
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 205354
3 5
4
5
6 3929
7
8 3559
9 791
Đuôi Đầu
0 2
1 9
2 26
3 682
4 2
5 23828
6
7 9
8
9 6968
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 909
G.6 2614 2761 0988
G.5 5415
G.4 54090 76362 62214 25244 81939 49656 28635
G.3 71711 62849
G.2 90744
G.1 19042
ĐB 689188
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 1454
2
3 95
4 2494
5 6
6 21
7
8 88
9 01
Đuôi Đầu
0 9
1 169
2 46
3
4 4141
5 31
6 5
7
8 88
9 430

THÔNG TIN XỔ SỐ KON TUM