XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang – XSKG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 951
G.6 4199 0978 3565
G.5 0869
G.4 46010 92525 62332 88678 38878 14587 92189
G.3 11025 42293
G.2 60972
G.1 32323
ĐB 604607

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 553
3 2
4
5 1
6 59
7 8882
8 279
9 93
Đuôi Đầu
0 1
1 5
2 837
3 92
4
5 622
6
7 80
8 777
9 968
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 30
G.7 613
G.6 5280 2901 9950
G.5 2263
G.4 81093 21489 68458 92926 33419 14754 16036
G.3 73795 83465
G.2 65594
G.1 65793
ĐB 227859

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 39
2 6
3 06
4
5 0849
6 35
7
8 09
9 3543
Đuôi Đầu
0 385
1 0
2
3 1699
4 59
5 96
6 23
7
8 5
9 815
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 733
G.6 8601 1409 3936
G.5 2942
G.4 09514 75480 25537 73614 64038 40673 24463
G.3 99166 54186
G.2 78071
G.1 60564
ĐB 886407

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 197
1 44
2
3 3678
4 2
5
6 2364
7 31
8 06
9
Đuôi Đầu
0 8
1 07
2 64
3 376
4 116
5
6 368
7 30
8 3
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 44
G.7 519
G.6 8230 8655 8675
G.5 6635
G.4 77672 05759 53050 53074 74473 15123 32769
G.3 59600 91946
G.2 88202
G.1 47304
ĐB 999867

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 024
1 9
2 3
3 05
4 46
5 590
6 97
7 5243
8
9
Đuôi Đầu
0 350
1
2 70
3 72
4 470
5 573
6 4
7 6
8
9 156
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 33
G.7 791
G.6 8618 9280 2574
G.5 2928
G.4 72919 56335 61484 43540 85524 08828 65298
G.3 65551 59388
G.2 29392
G.1 95857
ĐB 609726

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 89
2 8486
3 35
4 0
5 17
6
7 4
8 048
9 182
Đuôi Đầu
0 84
1 95
2 9
3 3
4 782
5 3
6 2
7 5
8 12298
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 34
G.7 525
G.6 5444 3077 1578
G.5 4441
G.4 47559 28850 03700 48165 53922 74160 36732
G.3 74540 08721
G.2 25701
G.1 40132
ĐB 640409

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 019
1
2 521
3 422
4 410
5 90
6 50
7 78
8
9
Đuôi Đầu
0 5064
1 420
2 233
3
4 34
5 26
6
7 7
8 7
9 50
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 856
G.6 7349 0608 4090
G.5 1489
G.4 12052 73464 11525 68124 83103 97749 53173
G.3 58861 47284
G.2 47875
G.1 74732
ĐB 863662

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 83
1
2 54
3 22
4 99
5 62
6 412
7 35
8 94
9 0
Đuôi Đầu
0 9
1 6
2 3536
3 07
4 628
5 27
6 5
7
8 0
9 484

THÔNG TIN XỔ SỐ KIÊN GIANG

XSKG hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Kiên Giang Number Kiengiang đem đến nhanh chóng nhất chuẩn xác kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 16h15 trên kênh truyền hình của Tỉnh Kiên Giang.
Bởi thế anh chị em có thể xem xổ số kiến thiết chủ nhật 20/10/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên kênh truyền hình của Kiên Giang. Ngày hôm nay kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Kiên Giang Number Kiengiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Kiengiang của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 20/10/2019
ads