XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang – XSKG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 061
G.6 1246 1391 7665
G.5 7024
G.4 10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517
G.3 18312 75345
G.2 61606
G.1 64401
ĐB 238830

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9061
1 72
2 48
3 0
4 16675
5
6 15
7
8 6
9 1
Đuôi Đầu
0 03
1 4690
2 1
3
4 2
5 64
6 4480
7 41
8 2
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 21
G.7 078
G.6 6617 9865 1176
G.5 1356
G.4 13223 25016 50798 11406 00781 31582 24956
G.3 22082 69161
G.2 51638
G.1 22039
ĐB 830638

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 76
2 13
3 898
4
5 66
6 51
7 86
8 122
9 8
Đuôi Đầu
0
1 286
2 88
3 2
4
5 6
6 75105
7 1
8 7933
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 59
G.7 488
G.6 4621 8216 1574
G.5 0753
G.4 49400 30656 15352 63303 74545 05985 09389
G.3 42338 44023
G.2 69219
G.1 84912
ĐB 194022

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 03
1 692
2 132
3 8
4 5
5 9362
6
7 4
8 859
9
Đuôi Đầu
0 0
1 2
2 512
3 502
4 7
5 48
6 15
7
8 83
9 581
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 49
G.7 212
G.6 8584 5973 8250
G.5 0878
G.4 06297 02083 85345 74603 52061 84801 87525
G.3 29521 27482
G.2 74524
G.1 90329
ĐB 238888

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 31
1 2
2 5149
3
4 95
5 0
6 1
7 38
8 4328
9 7
Đuôi Đầu
0 5
1 602
2 18
3 780
4 82
5 42
6
7 9
8 78
9 42
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 688
G.6 3461 4749 2883
G.5 5062
G.4 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868
G.3 26037 01354
G.2 99650
G.1 55385
ĐB 369416

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 46
2
3 7
4 9
5 40
6 71258
7
8 8365
9 210
Đuôi Đầu
0 95
1 69
2 69
3 8
4 15
5 68
6 81
7 63
8 86
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 770
G.6 4524 3596 6626
G.5 9134
G.4 39549 16742 48119 93633 49872 39475 91027
G.3 84340 88768
G.2 63826
G.1 07908
ĐB 018636

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 58
1 9
2 4676
3 436
4 920
5
6 8
7 025
8
9 6
Đuôi Đầu
0 74
1
2 47
3 3
4 23
5 07
6 9223
7 2
8 60
9 41
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 034
G.6 3500 0954 8785
G.5 0908
G.4 96289 12877 13080 64901 39839 67751 55531
G.3 92716 39176
G.2 81982
G.1 14901
ĐB 761548

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0811
1 6
2
3 7491
4 8
5 41
6
7 76
8 5902
9
Đuôi Đầu
0 08
1 0530
2 8
3
4 35
5 8
6 17
7 37
8 04
9 83

THÔNG TIN XỔ SỐ KIÊN GIANG

XSKG hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật 8-12-2019 chuyên mục XSKG Number Kiengiang tổng hợp sớm nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút trên trường quay của Kiên Giang.
Bởi thế bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết chủ nhật 08/12/2019 sớm, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên trường quay của Kiên Giang. Ngày hôm nay XSKG Number Kiengiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Kiengiang của Xoso888 Matrix Number đã ghi nhận thống kê xổ số đến hôm ngay 08/12/2019
ads