XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang – XSKG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 205
G.6 5037 2232 7528
G.5 7123
G.4 36136 82225 70544 93882 54870 76221 88005
G.3 98720 70294
G.2 71384
G.1 91757
ĐB 305774

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 55
1
2 83510
3 726
4 4
5 7
6 2
7 04
8 24
9 4
Đuôi Đầu
0 72
1 2
2 638
3 2
4 4987
5 020
6 3
7 35
8 2
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 623
G.6 6905 4640 1101
G.5 4178
G.4 57145 97261 95072 73549 06137 71311 49285
G.3 96914 31213
G.2 62323
G.1 76397
ĐB 840662

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 51
1 143
2 33
3 7
4 059
5
6 12
7 82
8 15
9 7
Đuôi Đầu
0 4
1 8061
2 76
3 212
4 1
5 048
6
7 39
8 7
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 045
G.6 8450 0582 0489
G.5 8973
G.4 54723 32578 86732 25103 59945 23953 58044
G.3 46309 20402
G.2 94524
G.1 65545
ĐB 887952

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 392
1
2 34
3 2
4 5545
5 032
6
7 38
8 329
9
Đuôi Đầu
0 5
1
2 8305
3 87205
4 42
5 444
6
7
8 7
9 80
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 376
G.6 7532 9532 9426
G.5 7498
G.4 10657 02674 41658 93279 39113 71588 43306
G.3 26941 21745
G.2 20203
G.1 31324
ĐB 772177

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 63
1 3
2 64
3 22
4 15
5 78
6 7
7 6497
8 8
9 8
Đuôi Đầu
0
1 4
2 33
3 10
4 72
5 4
6 720
7 657
8 958
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 50
G.7 123
G.6 1198 1364 0552
G.5 4227
G.4 39854 78219 60603 13860 66696 17608 03569
G.3 60914 84300
G.2 93765
G.1 78482
ĐB 995848

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 380
1 94
2 37
3
4 8
5 024
6 4095
7
8 2
9 86
Đuôi Đầu
0 560
1
2 58
3 20
4 651
5 6
6 9
7 2
8 904
9 16
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 998
G.6 2927 2581 5471
G.5 3485
G.4 90562 90652 20963 31390 25884 69978 35616
G.3 17971 25520
G.2 31010
G.1 88191
ĐB 994974

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 460
2 70
3
4
5 2
6 23
7 1814
8 154
9 801
Đuôi Đầu
0 921
1 8779
2 65
3 6
4 187
5 8
6 1
7 2
8 97
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 803
G.6 2058 8556 7717
G.5 0281
G.4 07821 57694 79599 77684 70196 68159 37003
G.3 29075 07112
G.2 68643
G.1 27807
ĐB 512304

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3374
1 272
2 1
3
4 3
5 869
6
7 5
8 14
9 496
Đuôi Đầu
0
1 82
2 11
3 004
4 980
5 7
6 59
7 10
8 5
9 95

THÔNG TIN XỔ SỐ KIÊN GIANG

XSKG hôm nay

Hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 01 năm 2020 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Kiên Giang Number Kiengiang đem đến nhanh nhất chuẩn xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16h15 trên đài truyền hình của Tỉnh Kiên Giang.
Bởi vậy bạn đọc có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết chủ nhật ngày 26 tháng 01 năm 2020 nhanh, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên đài truyền hình của Kiên Giang. Hôm nay XSKG Number Kiengiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Kiengiang của Xoso888 đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 26/01/2020
ads