XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang – XSKG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 364
G.6 0639 7565 5436
G.5 6762
G.4 38770 69817 50199 18053 97118 28561 64660
G.3 17688 33116
G.2 30683
G.1 65985
ĐB 808279
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 678
2
3 96
4
5 3
6 10254
7 90
8 5388
9 9
Đuôi Đầu
0 76
1 6
2 6
3 85
4 6
5 86
6 13
7 1
8 818
9 793
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 15
G.7 463
G.6 9571 3702 2826
G.5 7933
G.4 52879 95201 48781 46317 50703 35992 26466
G.3 03940 89256
G.2 06993
G.1 93306
ĐB 463789
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6132
1 75
2 6
3 3
4 0
5 6
6 63
7 91
8 91
9 32
Đuôi Đầu
0 4
1 087
2 90
3 9036
4
5 1
6 0562
7 1
8
9 87
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 29
G.7 637
G.6 2286 3325 4982
G.5 7441
G.4 45398 33620 99117 18154 52795 47824 63208
G.3 03353 35483
G.2 50600
G.1 23157
ĐB 851685
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 08
1 7
2 0459
3 7
4 1
5 734
6
7
8 5362
9 85
Đuôi Đầu
0 02
1 4
2 8
3 58
4 52
5 892
6 8
7 513
8 90
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 293
G.6 4871 1028 7202
G.5 6746
G.4 96549 29268 74782 02951 44882 43125 99584
G.3 12983 37526
G.2 26864
G.1 64423
ĐB 446874
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1
2 3658
3
4 962
5 1
6 48
7 41
8 3224
9 3
Đuôi Đầu
0
1 57
2 8804
3 289
4 768
5 2
6 24
7
8 62
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 04
G.7 845
G.6 4650 1688 5581
G.5 1264
G.4 70499 61401 46396 60629 91211 02069 45241
G.3 38212 36921
G.2 91705
G.1 84882
ĐB 089036
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 514
1 21
2 19
3 6
4 15
5 0
6 94
7
8 281
9 96
Đuôi Đầu
0 5
1 20148
2 81
3
4 60
5 04
6 39
7
8 8
9 926
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 229
G.6 8648 8548 3736
G.5 6756
G.4 32547 44995 40031 55559 93602 23144 69142
G.3 43057 03591
G.2 83507
G.1 71074
ĐB 864371
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 72
1
2 9
3 16
4 74288
5 796
6 2
7 14
8
9 15
Đuôi Đầu
0
1 793
2 046
3
4 74
5 9
6 53
7 054
8 44
9 52
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 493
G.6 6287 5137 2427
G.5 5443
G.4 20456 69290 33081 20100 86720 35341 80104
G.3 39937 50548
G.2 07425
G.1 20564
ĐB 574449
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSKG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSKG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSKG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 04
1
2 507
3 77
4 9813
5 6
6 46
7
8 17
9 03
Đuôi Đầu
0 902
1 84
2
3 49
4 60
5 2
6 56
7 3832
8 4
9 4

THÔNG TIN XỔ SỐ KIÊN GIANG