XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang – XSHG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 62
G.7 305
G.6 5332 3501 4244
G.5 4460
G.4 38188 49905 79407 96268 87528 37764 96831
G.3 67546 14076
G.2 87459
G.1 14666
ĐB 355861

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5157
1
2 8
3 21
4 46
5 9
6 208461
7 6
8 8
9
Đuôi Đầu
0 6
1 036
2 63
3
4 46
5 00
6 476
7 0
8 862
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 11
G.7 060
G.6 8985 8410 3216
G.5 0878
G.4 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770
G.3 87955 47381
G.2 58580
G.1 07835
ĐB 716462

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 106
2
3 5
4 05
5 05
6 072
7 860
8 510
9 7
Đuôi Đầu
0 614578
1 18
2 6
3
4
5 8453
6 17
7 69
8 7
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 930
G.6 5625 2127 6577
G.5 3268
G.4 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897
G.3 85093 66230
G.2 50302
G.1 38901
ĐB 184322

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 827121
1
2 572
3 00
4 2
5
6 8
7 770
8
9 73
Đuôi Đầu
0 373
1 00
2 0402
3 9
4
5 2
6
7 72709
8 60
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 84
G.7 533
G.6 6967 7120 4029
G.5 8298
G.4 82914 15755 84041 88645 82664 18158 86623
G.3 74434 31538
G.2 80661
G.1 10817
ĐB 532472

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 47
2 093
3 348
4 15
5 58
6 741
7 2
8 4
9 8
Đuôi Đầu
0 2
1 46
2 7
3 32
4 8163
5 54
6
7 61
8 953
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 096
G.6 0337 1780 0748
G.5 5189
G.4 72294 13759 22614 58557 88488 06838 31671
G.3 27100 58184
G.2 35543
G.1 43871
ĐB 269745

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 0
3 78
4 835
5 97
6
7 11
8 0984
9 64
Đuôi Đầu
0 280
1 77
2
3 4
4 918
5 4
6 9
7 35
8 483
9 85
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 40
G.7 876
G.6 7137 1680 8280
G.5 3679
G.4 93274 59629 77581 55711 56086 51118 63788
G.3 28060 49901
G.2 36226
G.1 00526
ĐB 580565

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 18
2 966
3 7
4 0
5
6 05
7 694
8 00168
9
Đuôi Đầu
0 4886
1 810
2
3
4 7
5 6
6 7822
7 3
8 18
9 72
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 880
G.6 5212 4444 3904
G.5 2605
G.4 04339 85736 28237 18341 49585 10762 18699
G.3 58900 93444
G.2 17115
G.1 23032
ĐB 410825

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 450
1 25
2 5
3 9672
4 414
5
6 2
7
8 105
9 9
Đuôi Đầu
0 80
1 84
2 163
3
4 404
5 0812
6 3
7 3
8
9 39

THÔNG TIN XỔ SỐ HẬU GIANG

xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày hôm nay

Hôm nay thứ 7 25/1/2020 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Hậu Giang Number Haugiang tổng hợp nhanh nhất chính xác kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ trường quay của Hậu Giang.
Bởi vậy bạn có thể theo dõi kết quả xổ số thứ 7 25/01/2020 nhanh, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ trường quay của Hậu Giang. Hôm nay xổ số Hậu Giang Number Haugiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Haugiang của chúng tôi đã cập nhật thống kê xổ số đến hôm ngay 25/01/2020
ads