XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang – XSHG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 642
G.6 8283 7311 8062
G.5 9437
G.4 27271 26798 67101 37893 38997 35763 86965
G.3 37023 44134
G.2 56944
G.1 70519
ĐB 026008
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 81
1 912
2 3
3 47
4 42
5
6 352
7 1
8 3
9 837
Đuôi Đầu
0
1 701
2 641
3 2968
4 43
5 6
6
7 93
8 09
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 35
G.7 858
G.6 2865 0008 2313
G.5 7249
G.4 64874 35686 02753 33259 14421 20309 73320
G.3 96792 66455
G.2 77038
G.1 03332
ĐB 989730
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 98
1 3
2 10
3 0285
4 9
5 5398
6 5
7 4
8 6
9 2
Đuôi Đầu
0 32
1 2
2 39
3 51
4 7
5 563
6 8
7
8 305
9 504
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 874
G.6 3376 9982 2940
G.5 5026
G.4 89755 09855 29855 70117 47456 46328 43999
G.3 17846 44564
G.2 06079
G.1 48894
ĐB 578599
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 7
2 86
3
4 60
5 5556
6 4
7 964
8 2
9 9493
Đuôi Đầu
0 4
1
2 8
3 9
4 967
5 555
6 4527
7 1
8 2
9 979
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 84
G.7 890
G.6 5282 0121 9061
G.5 2097
G.4 05402 29047 32864 70520 40755 80330 19671
G.3 92887 96431
G.2 43821
G.1 23088
ĐB 340847
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1
2 101
3 10
4 77
5 5
6 41
7 1
8 8724
9 70
Đuôi Đầu
0 239
1 23726
2 08
3
4 68
5 5
6
7 4849
8 8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 18
G.7 286
G.6 9133 0558 8053
G.5 5964
G.4 65431 51594 41199 59359 33287 82018 69423
G.3 68980 54267
G.2 53444
G.1 23095
ĐB 784945
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 88
2 3
3 13
4 54
5 983
6 74
7
8 076
9 549
Đuôi Đầu
0 8
1 3
2
3 235
4 496
5 49
6 8
7 68
8 151
9 95
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 045
G.6 0926 9424 3909
G.5 6525
G.4 09193 52755 38784 72482 80037 78659 89011
G.3 71435 41080
G.2 89776
G.1 14687
ĐB 052345
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 1
2 564
3 57
4 55
5 59
6 4
7 6
8 7042
9 3
Đuôi Đầu
0 8
1 1
2 8
3 9
4 826
5 43524
6 72
7 83
8
9 50
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 698
G.6 8359 4459 7672
G.5 9546
G.4 81504 96499 92477 26430 39123 66654 18893
G.3 34217 41861
G.2 07342
G.1 03544
ĐB 833758
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSHG chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSHG siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSHG đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 3
3 0
4 426
5 8499
6 17
7 72
8
9 938
Đuôi Đầu
0 3
1 6
2 47
3 29
4 405
5
6 4
7 176
8 59
9 955

THÔNG TIN XỔ SỐ HẬU GIANG