XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang – XSHG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 552
G.6 4019 1486 8188
G.5 5575
G.4 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554
G.3 82624 42136
G.2 81659
G.1 27994
ĐB 344908

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 93
2 664
3 506
4
5 7249
6
7 50
8 68
9 4
Đuôi Đầu
0 37
1
2 5
3 1
4 529
5 73
6 8223
7 5
8 80
9 15
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 328
G.6 3193 0920 5176
G.5 7880
G.4 84538 53767 18068 68059 26880 37085 48525
G.3 28724 90772
G.2 57275
G.1 71527
ĐB 702771

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 80547
3 8
4
5 9
6 78
7 76251
8 005
9 3
Đuôi Đầu
0 288
1 7
2 7
3 9
4 2
5 827
6 7
7 762
8 236
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 388
G.6 3691 8676 9806
G.5 0977
G.4 38611 26183 77541 37028 09819 44004 55691
G.3 98365 51683
G.2 04189
G.1 15612
ĐB 351399

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 64
1 192
2 8
3
4 1
5
6 5
7 67
8 8339
9 5119
Đuôi Đầu
0
1 9149
2 1
3 88
4 0
5 96
6 70
7 7
8 82
9 189
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 390
G.6 3656 3412 0200
G.5 4079
G.4 43690 77593 93142 88444 19771 70770 02241
G.3 71631 16414
G.2 39724
G.1 37797
ĐB 044287

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 624
2 4
3 1
4 241
5 6
6
7 910
8 7
9 0037
Đuôi Đầu
0 9097
1 743
2 14
3 9
4 412
5
6 15
7 98
8
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 767
G.6 7127 7753 4503
G.5 7296
G.4 78728 93286 75882 81350 95794 95098 44584
G.3 17492 46484
G.2 84267
G.1 73643
ĐB 719603

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 33
1
2 78
3
4 3
5 30
6 77
7
8 6244
9 36482
Đuôi Đầu
0 5
1
2 89
3 95040
4 988
5
6 98
7 626
8 29
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 991
G.6 6279 5494 1746
G.5 6849
G.4 72470 62730 28192 09489 93577 43779 82365
G.3 36380 29095
G.2 66437
G.1 66452
ĐB 947208

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1
2 0
3 07
4 69
5 2
6 5
7 9079
8 90
9 1425
Đuôi Đầu
0 2738
1 9
2 95
3
4 9
5 69
6 4
7 73
8 0
9 7487
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 25
G.7 348
G.6 7274 8225 7833
G.5 9825
G.4 15735 54847 94720 12914 96723 34982 48478
G.3 06746 67784
G.2 84167
G.1 06847
ĐB 185098

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 4
2 55503
3 35
4 8767
5
6 7
7 48
8 24
9 8
Đuôi Đầu
0 2
1
2 8
3 32
4 718
5 2223
6 4
7 464
8 479
9

THÔNG TIN XỔ SỐ HẬU GIANG

kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày hôm nay

Hôm nay thứ bảy 7-12-2019 chuyên mục kết quả xổ số Hậu Giang Number Haugiang đem đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 trên trường quay của Hậu Giang.
Bởi thế anh em có thể xem xổ số thứ 7 ngày 7 tháng 12 năm 2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi trên trường quay của Hậu Giang. Hôm nay kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Hậu Giang Number Haugiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Haugiang của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 07/12/2019
ads