XSHG - Kết quả xổ số Hậu Giang – XSHG

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 415
G.6 7207 1227 1877
G.5 5526
G.4 31318 34989 50128 00683 37920 70483 94811
G.3 97200 87087
G.2 72935
G.1 46886
ĐB 656772

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 70
1 581
2 7680
3 5
4
5
6
7 72
8 193376
9
Đuôi Đầu
0 20
1 81
2 7
3 88
4
5 13
6 28
7 0278
8 12
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 99
G.7 649
G.6 3693 6143 3881
G.5 9127
G.4 99028 89597 19598 16409 15461 22971 75957
G.3 43540 26017
G.2 15422
G.1 01824
ĐB 618849

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 7824
3
4 9309
5 7
6 1
7 1
8 1
9 9378
Đuôi Đầu
0 4
1 867
2 2
3 94
4 2
5
6
7 2951
8 29
9 9404
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 04
G.7 422
G.6 4055 9570 1662
G.5 3504
G.4 37109 20820 17134 63920 58279 73248 92241
G.3 60683 36665
G.2 33042
G.1 20281
ĐB 234444

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 449
1
2 200
3 4
4 8124
5 5
6 25
7 09
8 31
9
Đuôi Đầu
0 722
1 48
2 264
3 8
4 0034
5 56
6
7
8 4
9 07
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 44
G.7 932
G.6 6830 6618 9477
G.5 4270
G.4 06485 41886 56554 94810 55755 40125 36358
G.3 37474 98937
G.2 02356
G.1 39710
ĐB 023329

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 800
2 59
3 207
4 4
5 4586
6
7 704
8 56
9
Đuôi Đầu
0 3711
1
2 3
3
4 457
5 852
6 85
7 73
8 15
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 42
G.7 410
G.6 3263 5663 3537
G.5 4415
G.4 28246 22696 62333 92768 17004 24089 59620
G.3 94641 89114
G.2 88350
G.1 48811
ĐB 722433

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 0541
2 0
3 733
4 261
5 0
6 338
7
8 9
9 6
Đuôi Đầu
0 125
1 41
2 4
3 6633
4 01
5 1
6 49
7 3
8 6
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 70
G.7 622
G.6 1121 7631 0078
G.5 2333
G.4 65142 26335 26749 09142 66319 15116 67388
G.3 93152 07775
G.2 54186
G.1 55761
ĐB 924661

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 96
2 21
3 135
4 292
5 2
6 11
7 085
8 86
9
Đuôi Đầu
0 7
1 2366
2 2445
3 3
4
5 37
6 18
7
8 78
9 41
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 63
G.7 738
G.6 5521 1966 7644
G.5 4170
G.4 77145 69384 64871 00447 37052 05137 79574
G.3 62051 09934
G.2 69949
G.1 91493
ĐB 362839

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 1
3 8749
4 4579
5 21
6 36
7 014
8 4
9 3
Đuôi Đầu
0 7
1 275
2 5
3 69
4 4873
5 4
6 6
7 43
8 3
9 43

THÔNG TIN XỔ SỐ HẬU GIANG

XSHG ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ bảy 19-10-2019 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Hậu Giang Number Haugiang mang đến kịp thời nhất chuẩn xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ trường quay của Tỉnh Hậu Giang.
Vì thế anh em có thể xem kết quả xổ số thứ 7 19-10-2019 kịp thời, trực tiếp mà không cần thiết phải theo dõi từ trường quay của Tỉnh Hậu Giang. Ngày hôm nay XSHG Number Haugiang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Haugiang của Xoso888 Matrix Number đã cập nhật thống kê kết quả đến hôm ngay 19/10/2019
ads