XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai – XSGL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 919
G.6 9551 8558 3002
G.5 3415
G.4 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328
G.3 55075 11932
G.2 04324
G.1 89383
ĐB 433603

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 23
1 95
2 684
3 2
4
5 18
6 2
7 635
8 573
9 0
Đuôi Đầu
0 9
1 5
2 063
3 780
4 2
5 817
6 72
7 8
8 52
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 568
G.6 1885 7137 7997
G.5 5608
G.4 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938
G.3 76085 23943
G.2 72319
G.1 99074
ĐB 325302

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 82
1 99
2 55
3 78
4 3
5 9
6 83
7 84
8 355
9 7
Đuôi Đầu
0
1
2 0
3 864
4 7
5 8228
6
7 39
8 6073
9 511
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 100
G.6 5832 5512 4191
G.5 5327
G.4 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138
G.3 39692 46390
G.2 21622
G.1 29865
ĐB 702202

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 02
1 2
2 72
3 28
4
5 079
6 65
7 7
8 8
9 5120
Đuôi Đầu
0 059
1 9
2 31920
3
4
5 96
6 6
7 257
8 83
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 08
G.7 269
G.6 1097 3243 2847
G.5 3693
G.4 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276
G.3 70761 04977
G.2 54795
G.1 60106
ĐB 426387

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 876
1
2
3
4 376
5 1
6 91
7 2667
8 57
9 735
Đuôi Đầu
0
1 56
2 7
3 49
4
5 89
6 4770
7 94078
8 0
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 422
G.6 8525 5635 3314
G.5 4934
G.4 58290 04404 88422 53117 30195 19041 25927
G.3 66646 26770
G.2 85994
G.1 32393
ĐB 852712

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 472
2 2527
3 54
4 16
5
6
7 30
8
9 0543
Đuôi Đầu
0 97
1 4
2 221
3 79
4 1309
5 239
6 4
7 12
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 15
G.7 830
G.6 4364 6128 8908
G.5 2753
G.4 01300 85011 79099 19079 14929 01532 61342
G.3 88335 00467
G.2 72540
G.1 47248
ĐB 521394

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 80
1 51
2 89
3 025
4 208
5 3
6 47
7 9
8
9 94
Đuôi Đầu
0 304
1 1
2 34
3 5
4 69
5 13
6
7 6
8 204
9 972
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 586
G.6 1313 5015 1106
G.5 2403
G.4 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875
G.3 60317 19547
G.2 71660
G.1 12992
ĐB 677482

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 630
1 357
2 2
3 3
4 77
5
6 80
7 15
8 62
9 72
Đuôi Đầu
0 06
1 7
2 298
3 103
4
5 17
6 80
7 4914
8 6
9

THÔNG TIN XỔ SỐ GIA LAI

xổ số Gia Lai hôm nay

Hôm nay thứ sáu 24-1-2020 chuyên mục XSGL Number Gialai tổng hợp sớm nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ 15 trên kênh truyền hình của Gia Lai.
Bởi lý do đó bạn có thể xem xổ số thứ 6 ngày 24 tháng 1 năm 2020 sớm, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Gia Lai. Hôm nay kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Gia Lai Number Gialai các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Gialai của chúng tôi đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 24/01/2020
ads