XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai – XSGL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 306
G.6 9772 2750 7070
G.5 6603
G.4 40258 89267 45022 28925 74834 67650 68840
G.3 27524 83453
G.2 93614
G.1 88072
ĐB 075034

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 63
1 4
2 254
3 44
4 0
5 20803
6 7
7 202
8
9
Đuôi Đầu
0 5754
1
2 5727
3 05
4 3213
5 2
6 0
7 6
8 5
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 92
G.7 868
G.6 1007 7883 7816
G.5 4754
G.4 75683 04191 24869 17003 56267 50751 42423
G.3 94264 96636
G.2 89623
G.1 82966
ĐB 322168

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 73
1 6
2 33
3 6
4
5 41
6 897468
7
8 33
9 21
Đuôi Đầu
0
1 95
2 9
3 88022
4 56
5
6 136
7 06
8 66
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 847
G.6 3554 4951 9716
G.5 0042
G.4 28701 79680 30369 07026 97551 18566 90809
G.3 73850 22877
G.2 97742
G.1 48323
ĐB 720272

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 19
1 6
2 63
3
4 722
5 4110
6 96
7 372
8 0
9
Đuôi Đầu
0 85
1 505
2 447
3 72
4 5
5
6 126
7 47
8
9 60
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 418
G.6 7287 6029 9718
G.5 0603
G.4 51050 55130 19689 25915 78468 71686 06452
G.3 57467 33360
G.2 14938
G.1 67560
ĐB 921332

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 885
2 9
3 9082
4
5 02
6 8700
7
8 796
9
Đuôi Đầu
0 5366
1
2 53
3 0
4
5 1
6 8
7 86
8 1163
9 328
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 624
G.6 1617 7256 1853
G.5 8736
G.4 98888 46112 63667 66091 91330 91232 13137
G.3 95646 22637
G.2 75332
G.1 04291
ĐB 992909

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 72
2 4
3 602772
4 76
5 63
6 7
7
8 8
9 11
Đuôi Đầu
0 3
1 99
2 133
3 5
4 2
5
6 534
7 41633
8 8
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 028
G.6 2983 9271 1187
G.5 9381
G.4 79583 35854 67444 67928 82711 26577 08975
G.3 12301 00962
G.2 00426
G.1 65028
ĐB 574361

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 8868
3
4 4
5 4
6 521
7 175
8 3713
9
Đuôi Đầu
0
1 78106
2 6
3 88
4 54
5 67
6 2
7 87
8 222
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 181
G.6 4196 9433 1074
G.5 9202
G.4 07598 91528 25598 50375 93908 82399 72970
G.3 40548 62249
G.2 92353
G.1 02548
ĐB 129905

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 285
1
2 8
3 3
4 898
5 23
6
7 450
8 1
9 6889
Đuôi Đầu
0 7
1 8
2 50
3 35
4 7
5 70
6 9
7
8 929044
9 94

THÔNG TIN XỔ SỐ GIA LAI

XSGL ngày hôm nay

Hôm nay thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2019 chuyên mục xổ số kiến thiết Gia Lai Number Gialai thống kê nhanh chóng nhất chính xác kết quả được phát trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút trên trường quay của Tỉnh Gia Lai.
Vì thế quý vị có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 6 06/12/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên trường quay của Gia Lai. Hôm nay xổ số kiến thiết Tỉnh Gia Lai Number Gialai các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Gialai của Xoso888 đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 06/12/2019
ads