XSGL - Kết quả xổ số Gia Lai – XSGL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 78
G.7 558
G.6 4679 7673 1173
G.5 7977
G.4 74843 55369 70035 84056 73058 64992 16019
G.3 01281 25737
G.2 81062
G.1 93616
ĐB 238239

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 96
2
3 579
4 3
5 868
6 92
7 89337
8 1
9 2
Đuôi Đầu
0
1 8
2 96
3 774
4
5 3
6 51
7 73
8 755
9 7613
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 039
G.6 9695 9253 4060
G.5 0729
G.4 12953 38234 00820 01517 72027 79528 07234
G.3 91911 93041
G.2 56398
G.1 56237
ĐB 676108

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 671
2 9078
3 9447
4 1
5 33
6 0
7
8
9 58
Đuôi Đầu
0 62
1 14
2
3 55
4 33
5 9
6 1
7 123
8 290
9 32
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 943
G.6 1805 7468 5438
G.5 3415
G.4 60659 12825 38747 68779 90604 04679 76344
G.3 61412 65626
G.2 17647
G.1 25077
ĐB 138037

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 354
1 52
2 56
3 87
4 3747
5 9
6 8
7 997
8
9
Đuôi Đầu
0
1
2 1
3 04
4 04
5 012
6 2
7 4473
8 63
9 577
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 87
G.7 561
G.6 4347 7630 3144
G.5 6679
G.4 32458 74536 91396 38073 87703 09962 99924
G.3 14926 35992
G.2 03344
G.1 57040
ĐB 204650

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1
2 46
3 06
4 7440
5 80
6 12
7 93
8 7
9 62
Đuôi Đầu
0 345
1 6
2 69
3 70
4 424
5
6 392
7 84
8 5
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 49
G.7 846
G.6 8984 7513 5779
G.5 3910
G.4 39804 00014 95086 66399 72245 20279 23746
G.3 32392 66557
G.2 22598
G.1 33209
ĐB 138528

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 49
1 304
2 8
3
4 9656
5 7
6
7 99
8 46
9 928
Đuôi Đầu
0 1
1
2 9
3 1
4 801
5 4
6 484
7 5
8 92
9 47970
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 92
G.7 720
G.6 0857 6641 3970
G.5 0858
G.4 00423 76552 83137 21432 92848 18358 27659
G.3 35931 64042
G.2 37324
G.1 69531
ĐB 575992

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 034
3 7211
4 182
5 78289
6
7 0
8
9 22
Đuôi Đầu
0 27
1 433
2 95349
3 2
4 2
5
6
7 53
8 545
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 986
G.6 0738 9015 8028
G.5 0417
G.4 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114
G.3 36757 33126
G.2 94316
G.1 62599
ĐB 066164

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 57746
2 896
3 8
4 3
5 7
6 744
7 8
8 61
9 9
Đuôi Đầu
0
1 8
2
3 4
4 616
5 1
6 821
7 6115
8 327
9 29

THÔNG TIN XỔ SỐ GIA LAI

kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay

Hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019 chuyên mục XSGL Number Gialai đem đến nhanh chóng nhất chính xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 từ trường quay của Gia Lai.
Bởi lý do đó bạn có thể theo dõi kết quả xổ số thứ sáu 18-10-2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ trường quay của Tỉnh Gia Lai. Hôm nay XSGL Number Gialai các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Gialai của Xoso888 đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 18/10/2019
ads