XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp – XSDT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 04
G.7 605
G.6 0738 9029 1103
G.5 8658
G.4 12271 09101 99014 11453 87008 49948 27955
G.3 29820 98705
G.2 91823
G.1 67158
ĐB 131796

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 453185
1 4
2 903
3 8
4 8
5 8358
6
7 1
8
9 6
Đuôi Đầu
0 2
1 70
2
3 052
4 01
5 050
6 9
7
8 35045
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 172
G.6 7069 2974 6476
G.5 8153
G.4 47681 07784 81690 22994 18111 61685 17541
G.3 63921 18895
G.2 26469
G.1 00938
ĐB 601993

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 1
2 1
3 8
4 1
5 3
6 799
7 246
8 145
9 0453
Đuôi Đầu
0 9
1 8142
2 7
3 59
4 789
5 89
6 7
7 6
8 3
9 66
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 792
G.6 1883 0167 8695
G.5 5932
G.4 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615
G.3 15090 12160
G.2 81409
G.1 13196
ĐB 533694

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 25
2 0
3 929
4 0
5
6 70
7
8 3
9 2558064
Đuôi Đầu
0 2496
1
2 931
3 8
4 9
5 991
6 9
7 6
8 9
9 330
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 708
G.6 6573 4931 2017
G.5 4624
G.4 03079 88932 38619 79745 44902 78814 11393
G.3 09169 91748
G.2 58827
G.1 23119
ĐB 115387

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 82
1 7949
2 47
3 712
4 58
5
6 9
7 39
8 7
9 3
Đuôi Đầu
0
1 3
2 30
3 79
4 21
5 4
6
7 3128
8 04
9 7161
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 066
G.6 8265 5319 1089
G.5 8706
G.4 52230 60013 10703 93706 49528 07216 78430
G.3 46986 90290
G.2 23804
G.1 77969
ĐB 969649

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6364
1 936
2 8
3 00
4 9
5
6 659
7
8 596
9 0
Đuôi Đầu
0 339
1
2
3 10
4 0
5 86
6 60018
7
8 2
9 1864
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 558
G.6 3074 2619 6031
G.5 0445
G.4 25333 88734 70293 90010 01562 99025 85530
G.3 64547 86115
G.2 43915
G.1 05288
ĐB 003409

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 9055
2 5
3 21340
4 57
5 8
6 2
7 4
8 8
9 3
Đuôi Đầu
0 13
1 3
2 36
3 39
4 73
5 4211
6
7 4
8 58
9 10
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 770
G.6 0759 3095 6694
G.5 3960
G.4 90508 66480 89748 52733 92739 33944 56566
G.3 57426 83384
G.2 53188
G.1 69969
ĐB 703260

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1
2 6
3 39
4 84
5 9
6 10690
7 0
8 048
9 54
Đuôi Đầu
0 7686
1 6
2
3 3
4 948
5 9
6 62
7
8 048
9 536

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐỒNG THÁP

xổ số kiến thiết Đồng Tháp hôm nay

Ngày hôm nay thứ 2 21-10-2019 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Đồng Tháp Number Dongthap mang đến nhanh chóng nhất chuẩn xác kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ trường quay của Tỉnh Đồng Tháp.
Vì vậy anh em có thể theo dõi xổ số thứ 2 21/10/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không cần phải theo dõi từ trường quay của Tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay kết quả xổ số Đồng Tháp Number Dongthap các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Dongthap của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 21/10/2019
ads