XSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông – XSDNO

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 248
G.6 1975 1850 4118
G.5 2074
G.4 99081 75327 30209 55664 82703 82099 30450
G.3 97051 54406
G.2 39253
G.1 78203
ĐB 653978

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9363
1 68
2 7
3
4 8
5 0013
6 4
7 548
8 1
9 9
Đuôi Đầu
0 55
1 85
2
3 050
4 76
5 7
6 10
7 2
8 417
9 09
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 19
G.7 585
G.6 3732 2055 5157
G.5 6260
G.4 64762 22772 33603 65955 48380 64251 17091
G.3 12915 12586
G.2 66430
G.1 79369
ĐB 777934

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 95
2
3 204
4
5 5751
6 029
7 2
8 506
9 1
Đuôi Đầu
0 683
1 59
2 367
3 0
4 3
5 8551
6 8
7 5
8
9 16
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 772
G.6 6604 5347 0440
G.5 4370
G.4 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288
G.3 79512 44493
G.2 98393
G.1 57262
ĐB 091756

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 484
1 2
2 9
3 3
4 70
5 56
6 2
7 20
8 988
9 33
Đuôi Đầu
0 47
1
2 716
3 399
4 00
5 5
6 5
7 4
8 808
9 82
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 86
G.7 276
G.6 6139 2444 0408
G.5 2292
G.4 91423 42833 15300 40843 41183 29183 39217
G.3 51666 90277
G.2 47024
G.1 12208
ĐB 467858

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 808
1 7
2 34
3 93
4 43
5 8
6 6
7 67
8 633
9 2
Đuôi Đầu
0 0
1
2 9
3 23488
4 42
5
6 876
7 17
8 005
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 58
G.7 464
G.6 7290 7607 1740
G.5 7594
G.4 53493 29822 41116 40456 64597 57518 24254
G.3 17611 04382
G.2 09565
G.1 29248
ĐB 527780

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 681
2 2
3
4 08
5 864
6 45
7
8 20
9 0437
Đuôi Đầu
0 948
1 1
2 28
3 9
4 695
5 6
6 15
7 09
8 514
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 985
G.6 9142 3838 2044
G.5 7171
G.4 68687 75791 42585 66961 53721 99318 50417
G.3 64523 02016
G.2 12868
G.1 27816
ĐB 012632

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 8766
2 13
3 82
4 24
5
6 18
7 1
8 3575
9 1
Đuôi Đầu
0
1 7962
2 43
3 82
4 4
5 88
6 11
7 81
8 316
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 992
G.6 1654 3146 0449
G.5 7131
G.4 54166 98631 21329 11930 23170 91917 51537
G.3 74700 39572
G.2 84886
G.1 25280
ĐB 460755

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 0
1 37
2 9
3 1107
4 69
5 45
6 6
7 02
8 60
9 2
Đuôi Đầu
0 3708
1 33
2 97
3 1
4 5
5 5
6 468
7 13
8
9 42

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

XSDNO hôm nay

Hôm nay thứ 7 7/12/2019 chuyên mục XSDNO Number Daknong tổng hợp nhanh chóng nhất chuẩn xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 trên đài truyền hình của Tỉnh Đắk Nông.
Vì lý do đó quý vị có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 7 7-12-2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên đài truyền hình của Tỉnh Đắk Nông. Hôm nay XSDNO Number Daknong các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Daknong của chúng tôi đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 07/12/2019
ads