XSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông – XSDNO

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 56
G.7 911
G.6 4474 8787 4031
G.5 1048
G.4 78729 18982 29942 82966 77952 85229 85886
G.3 57903 50300
G.2 68726
G.1 93684
ĐB 958354

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 30
1 1
2 996
3 1
4 82
5 624
6 6
7 4
8 7264
9
Đuôi Đầu
0 0
1 13
2 845
3 0
4 785
5
6 5682
7 8
8 4
9 22
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 84
G.7 236
G.6 5157 4930 9860
G.5 4483
G.4 28854 42741 78541 56733 59750 16615 65971
G.3 96271 36817
G.2 06114
G.1 95595
ĐB 096390

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 574
2
3 603
4 11
5 740
6 0
7 11
8 43
9 50
Đuôi Đầu
0 3659
1 4477
2
3 83
4 851
5 19
6 3
7 51
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 39
G.7 095
G.6 0037 7241 0871
G.5 7010
G.4 11210 17528 93297 22235 46875 09916 02058
G.3 52963 93535
G.2 95161
G.1 57913
ĐB 737709

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 0063
2 8
3 9755
4 1
5 8
6 31
7 15
8
9 57
Đuôi Đầu
0 11
1 476
2
3 61
4
5 9373
6 1
7 39
8 25
9 30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 289
G.6 5808 9179 7349
G.5 3262
G.4 68318 54466 63441 93483 87231 60963 69167
G.3 26276 32991
G.2 26826
G.1 43031
ĐB 349180

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 38
1 8
2 6
3 11
4 91
5
6 2637
7 96
8 930
9 1
Đuôi Đầu
0 8
1 4393
2 6
3 086
4
5
6 672
7 6
8 01
9 874
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 49
G.7 984
G.6 8241 2299 2110
G.5 0006
G.4 09088 95330 26335 56857 55899 06155 77964
G.3 93757 06984
G.2 54891
G.1 38749
ĐB 668489

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 0
2
3 05
4 919
5 757
6 4
7
8 4849
9 991
Đuôi Đầu
0 13
1 49
2
3
4 868
5 35
6 0
7 55
8 8
9 49948
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 903
G.6 3927 4192 2191
G.5 4253
G.4 24822 92096 13293 36806 21389 45188 91842
G.3 05775 50512
G.2 20743
G.1 75469
ĐB 848497

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 36
1 2
2 72
3
4 23
5 3
6 9
7 35
8 98
9 21637
Đuôi Đầu
0
1 9
2 9241
3 70594
4
5 7
6 90
7 29
8 8
9 86
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 728
G.6 9382 5086 1435
G.5 5465
G.4 51370 03908 98492 51166 29880 03739 99721
G.3 98288 20063
G.2 85776
G.1 35040
ĐB 424060

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1
2 81
3 59
4 0
5
6 5630
7 06
8 2608
9 32
Đuôi Đầu
0 7846
1 2
2 89
3 96
4
5 36
6 867
7
8 208
9 3

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

XSDNO ngày hôm nay

Hôm nay thứ 7 19/10/2019 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Đắk Nông Number Daknong mang đến nhanh chóng nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút từ kênh truyền hình của Đắk Nông.
Vì vậy anh chị em có thể theo dõi xổ số kiến thiết thứ 7 19/10/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không cần thiết phải theo dõi từ kênh truyền hình của Tỉnh Đắk Nông. Hôm nay XSDNO Number Daknong các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Daknong của Xoso888 Matrix Number đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến hôm ngay 19/10/2019
ads