XSDNO - Kết quả xổ số Đắk Nông – XSDNO

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 52
G.7 169
G.6 0020 1848 3012
G.5 3581
G.4 20912 63215 51001 78332 85544 76410 81332
G.3 42485 62355
G.2 96562
G.1 89184
ĐB 097629

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 2250
2 09
3 22
4 84
5 25
6 92
7
8 154
9
Đuôi Đầu
0 21
1 80
2 511336
3
4 48
5 185
6
7
8 4
9 62
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 934
G.6 3795 2246 3696
G.5 9335
G.4 97764 63041 66299 01140 24096 57937 39931
G.3 52911 99080
G.2 84496
G.1 75691
ĐB 365936

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 1
2 0
3 45716
4 610
5
6 4
7
8 0
9 569661
Đuôi Đầu
0 248
1 4319
2
3
4 36
5 93
6 49993
7 3
8
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 511
G.6 9231 2274 2052
G.5 3810
G.4 87055 19507 12812 54949 28720 57928 02244
G.3 63854 12318
G.2 03559
G.1 49510
ĐB 234325

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 10280
2 085
3 1
4 94
5 2549
6 4
7 4
8
9
Đuôi Đầu
0 121
1 13
2 51
3
4 6745
5 52
6
7 0
8 21
9 45
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 446
G.6 4807 6776 3001
G.5 3485
G.4 21478 94009 32980 82545 51098 39557 52142
G.3 73245 98565
G.2 01842
G.1 10835
ĐB 069713

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 719
1 3
2
3 5
4 65252
5 7
6 5
7 68
8 250
9 8
Đuôi Đầu
0 8
1 0
2 844
3 1
4
5 84463
6 47
7 05
8 79
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 806
G.6 8814 7081 3709
G.5 7121
G.4 48141 71739 20989 63693 20716 65722 67890
G.3 47076 83810
G.2 01692
G.1 83717
ĐB 600309

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 699
1 4607
2 412
3 9
4 1
5
6
7 6
8 19
9 302
Đuôi Đầu
0 91
1 824
2 29
3 9
4 21
5
6 017
7 1
8
9 0380
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 533
G.6 1374 5900 1968
G.5 7966
G.4 05722 61273 19218 09199 78611 63305 82491
G.3 99458 65773
G.2 35946
G.1 74746
ĐB 664044

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 05
1 81
2 2
3 23
4 664
5 8
6 86
7 433
8
9 91
Đuôi Đầu
0 0
1 19
2 32
3 377
4 74
5 0
6 644
7
8 615
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 76
G.7 347
G.6 2509 2350 7010
G.5 2280
G.4 17308 30815 81646 75737 49893 39924 58187
G.3 06785 61366
G.2 86170
G.1 75287
ĐB 519797

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 98
1 05
2 4
3 7
4 76
5 0
6 6
7 60
8 0757
9 37
Đuôi Đầu
0 5187
1
2
3 9
4 2
5 18
6 746
7 43889
8 0
9 0

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

XSDNO ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ bảy 25/01/2020 chuyên mục XSDNO Number Daknong thống kê nhanh nhất chuẩn xác kết quả được phát trực tiếp lúc 17 giờ 15 trên kênh truyền hình của Đắk Nông.
Bởi thế anh em có thể xem kết quả xổ số thứ 7 25/1/2020 nhanh, trực tiếp mà mà không phải theo dõi trên kênh truyền hình của Đắk Nông. Ngày hôm nay kết quả xổ số Đắk Nông Number Daknong các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Daknong của Xoso888 Matrix Number đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 25/01/2020
ads