XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng – XSDNA

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 27
G.7 313
G.6 5610 7156 8457
G.5 7127
G.4 21703 20148 89858 28077 67093 60798 34343
G.3 23824 48204
G.2 98182
G.1 97401
ĐB 040372
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 143
1 03
2 477
3
4 83
5 867
6
7 27
8 2
9 38
Đuôi Đầu
0 1
1 0
2 78
3 0941
4 20
5
6 5
7 7252
8 459
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 56
G.7 234
G.6 9121 9407 5113
G.5 1590
G.4 51340 48217 04957 71029 87270 24652 44620
G.3 19918 55320
G.2 81018
G.1 58397
ĐB 368314
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 48873
2 0901
3 4
4 0
5 726
6
7 0
8
9 70
Đuôi Đầu
0 24729
1 2
2 5
3 1
4 13
5
6 5
7 9150
8 11
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 463
G.6 1593 2853 7958
G.5 5557
G.4 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606
G.3 76315 77236
G.2 10985
G.1 35034
ĐB 561517
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 36
1 75784
2
3 46
4
5 3738
6 3
7 5
8 53
9 3
Đuôi Đầu
0
1
2
3 085956
4 31
5 817
6 30
7 115
8 15
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 23
G.7 236
G.6 0150 8769 4930
G.5 0322
G.4 34386 10702 46269 06703 42950 44887 75783
G.3 59966 67716
G.2 16964
G.1 20255
ĐB 334414
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 23
1 46
2 23
3 06
4
5 500
6 4699
7
8 673
9
Đuôi Đầu
0 553
1
2 02
3 082
4 16
5 5
6 6183
7 8
8
9 66
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 940
G.6 4886 0123 0907
G.5 0492
G.4 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317
G.3 89556 52645
G.2 62110
G.1 86956
ĐB 170988
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 057
2 1023
3 2
4 50
5 66
6 4
7
8 86
9 42
Đuôi Đầu
0 124
1 2
2 329
3 2
4 96
5 41
6 558
7 10
8 8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 87
G.7 993
G.6 9612 2349 9683
G.5 7664
G.4 66420 67331 69888 70680 33805 71163 19431
G.3 71055 30229
G.2 91178
G.1 39425
ĐB 561757
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 590
3 11
4 9
5 75
6 34
7 8
8 8037
9 3
Đuôi Đầu
0 28
1 33
2 1
3 689
4 6
5 250
6
7 58
8 78
9 24
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 33
G.7 712
G.6 7025 9827 4728
G.5 4079
G.4 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318
G.3 22191 15790
G.2 99046
G.1 37836
ĐB 791837
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSDNA chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSDNA siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSDNA đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 982
2 230578
3 763
4 6
5
6 89
7 9
8
9 10
Đuôi Đầu
0 92
1 9
2 21
3 23
4
5 2
6 34
7 32
8 612
9 167

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG