XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng – XSDNA

kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay

Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019 chuyên mục xổ số Đà Nẵng Number Danang tổng hợp kịp thời nhất chuẩn xác kết quả được phát trực tiếp lúc 17 giờ 15 từ trường quay của Tp Đà Nẵng.
Vì thế bạn có thể xem xổ số kiến thiết thứ tư 16-10-2019 kịp thời, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ trường quay của Thành Phố Đà Nẵng. Hôm nay XSDNA Number Danang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Danang của Xoso888 đã thêm thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 16/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 057
G.6 0032 2542 9772
G.5 9022
G.4 31832 37019 91266 49894 90911 75518 76517
G.3 76486 22020
G.2 98116
G.1 05517
ĐB 836332

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 3918767
2 20
3 222
4 2
5 7
6 6
7 2
8 6
9 4
Đuôi Đầu
0 2
1 1
2 347233
3 1
4 9
5
6 681
7 511
8 1
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 234
G.6 4169 6493 0884
G.5 6331
G.4 54467 99730 90020 21195 49510 55395 30276
G.3 94439 46777
G.2 47821
G.1 72415
ĐB 963707

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 05
2 01
3 4109
4
5
6 97
7 67
8 4
9 3355
Đuôi Đầu
0 321
1 32
2
3 99
4 38
5 991
6 7
7 670
8
9 63
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 35
G.7 723
G.6 9980 2139 7104
G.5 4047
G.4 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486
G.3 71524 82237
G.2 20556
G.1 70747
ĐB 871526

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 42
1 6
2 346
3 5907
4 747
5 6
6
7
8 086
9 7
Đuôi Đầu
0 83
1
2 0
3 2
4 042
5 3
6 1852
7 4934
8 8
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 64
G.7 575
G.6 0213 2847 8577
G.5 1310
G.4 97053 55926 16113 44971 95302 06057 82030
G.3 59604 90281
G.2 05403
G.1 68664
ĐB 662712

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 243
1 3032
2 6
3 0
4 7
5 37
6 44
7 571
8 1
9
Đuôi Đầu
0 13
1 78
2 01
3 1510
4 606
5 7
6 2
7 475
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 604
G.6 8877 0363 1221
G.5 1088
G.4 21018 82024 29912 31766 74833 18782 36339
G.3 99105 66695
G.2 57995
G.1 76165
ĐB 524947

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 45
1 82
2 14
3 739
4 7
5
6 365
7 7
8 82
9 55
Đuôi Đầu
0
1 2
2 18
3 63
4 02
5 0996
6 6
7 374
8 81
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 79
G.7 150
G.6 6778 7277 5244
G.5 2539
G.4 38050 82986 21715 47091 96068 49355 35423
G.3 60212 43161
G.2 94771
G.1 14927
ĐB 733031

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 52
2 37
3 91
4 4
5 005
6 81
7 9871
8 6
9 1
Đuôi Đầu
0 55
1 9673
2 1
3 2
4 4
5 15
6 8
7 72
8 76
9 73
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 46
G.7 589
G.6 6911 3214 2515
G.5 3007
G.4 80865 40451 14626 02503 12205 74466 24732
G.3 26002 81458
G.2 19646
G.1 52944
ĐB 179512

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7352
1 1452
2 6
3 2
4 664
5 18
6 56
7
8 9
9
Đuôi Đầu
0
1 15
2 301
3 0
4 14
5 160
6 4264
7 0
8 5
9 8

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

ads