XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng – XSDNA

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 771
G.6 5529 4788 5059
G.5 2182
G.4 21379 48522 52364 31509 89878 94161 32075
G.3 66005 99665
G.2 39434
G.1 38060
ĐB 068304

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 954
1
2 92
3 4
4
5 9
6 4150
7 21985
8 82
9
Đuôi Đầu
0 6
1 76
2 782
3
4 630
5 706
6
7
8 87
9 2570
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 17
G.7 960
G.6 4560 1012 5459
G.5 9804
G.4 68289 86970 75058 30194 43462 86057 29636
G.3 03829 81552
G.2 30560
G.1 61372
ĐB 712907

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 47
1 72
2 9
3 6
4
5 9872
6 0020
7 02
8 9
9 4
Đuôi Đầu
0 6676
1
2 1657
3
4 09
5
6 3
7 150
8 5
9 582
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 512
G.6 7448 2861 6105
G.5 5746
G.4 86296 57703 47618 69166 11019 39888 54392
G.3 65315 88105
G.2 78947
G.1 01712
ĐB 874665

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 535
1 28952
2
3
4 867
5
6 165
7
8 98
9 62
Đuôi Đầu
0
1 6
2 191
3 0
4
5 0106
6 496
7 4
8 418
9 81
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 337
G.6 6154 3461 1209
G.5 5317
G.4 82395 74452 15640 70379 42353 16877 35215
G.3 64106 82605
G.2 92099
G.1 18554
ĐB 277361

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 965
1 75
2
3 77
4 0
5 4234
6 11
7 97
8
9 59
Đuôi Đầu
0 4
1 66
2 5
3 5
4 55
5 910
6 0
7 3317
8
9 079
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 76
G.7 940
G.6 3507 6640 5783
G.5 2485
G.4 63607 74569 78785 32043 32203 88434 68863
G.3 29013 64869
G.2 84035
G.1 32032
ĐB 371938

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 773
1 3
2
3 4528
4 003
5
6 939
7 6
8 355
9
Đuôi Đầu
0 44
1
2 3
3 84061
4 3
5 883
6 7
7 00
8 3
9 66
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 712
G.6 1970 3717 6814
G.5 8690
G.4 61603 19973 57993 33542 44978 35290 64327
G.3 19230 32963
G.2 23590
G.1 35238
ĐB 135695

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 274
2 7
3 08
4 2
5
6 3
7 2038
8
9 03005
Đuôi Đầu
0 79939
1
2 714
3 0796
4 1
5 9
6
7 12
8 73
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 04
G.7 852
G.6 8288 2615 5582
G.5 1654
G.4 36046 78737 35818 16307 48642 64579 22767
G.3 33728 54651
G.2 20788
G.1 18286
ĐB 563360

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 47
1 58
2 8
3 7
4 62
5 241
6 70
7 9
8 8286
9
Đuôi Đầu
0 6
1 5
2 584
3
4 05
5 1
6 48
7 306
8 8128
9 7

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 01 năm 2020 chuyên mục xổ số kiến thiết Đà Nẵng Number Danang tổng hợp kịp thời nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Tp Đà Nẵng.
Vì lý do đó anh em có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 7 25/1/2020 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải theo dõi từ đài truyền hình của Đà Nẵng. Ngày hôm nay xổ số Thành Phố Đà Nẵng Number Danang các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Danang của Xoso888 đã cập nhật thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 25/01/2020
ads