XSDLK - Kết quả xổ số Đắk Lắk – XSDLK

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 53
G.7 877
G.6 6956 3488 7952
G.5 5076
G.4 98611 67368 78715 33351 71178 81128 25314
G.3 13334 59305
G.2 60057
G.1 90562
ĐB 773741

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 154
2 8
3 4
4 1
5 36217
6 82
7 768
8 8
9
Đuôi Đầu
0
1 154
2 56
3 5
4 13
5 10
6 57
7 75
8 8672
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 94
G.7 194
G.6 5165 4906 1624
G.5 5148
G.4 60648 48994 23237 71080 85841 32536 32649
G.3 76280 51754
G.2 40235
G.1 56997
ĐB 898493

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1
2 4
3 765
4 8819
5 4
6 5
7
8 00
9 44473
Đuôi Đầu
0 88
1 4
2
3 9
4 99295
5 63
6 03
7 39
8 44
9 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 36
G.7 889
G.6 5340 0941 9591
G.5 9901
G.4 49558 82362 30849 25455 98613 66020 86459
G.3 93135 78944
G.2 37009
G.1 07307
ĐB 862463

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 197
1 3
2 0
3 65
4 0194
5 859
6 23
7
8 9
9 1
Đuôi Đầu
0 42
1 490
2 6
3 16
4 4
5 53
6 3
7 0
8 5
9 8450
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 174
G.6 9050 7834 3464
G.5 6357
G.4 06077 35777 54536 92654 90912 87239 47557
G.3 30814 11699
G.2 58066
G.1 14163
ĐB 289241

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 324
2
3 469
4 1
5 0747
6 463
7 477
8
9 9
Đuôi Đầu
0 5
1 4
2 1
3 16
4 73651
5
6 36
7 5775
8
9 39
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 841
G.6 1556 3989 6262
G.5 9883
G.4 94130 84110 55886 77298 39963 43626 73225
G.3 44128 98834
G.2 71708
G.1 23473
ĐB 611901

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 81
1 0
2 658
3 04
4 1
5 6
6 23
7 3
8 3936
9 8
Đuôi Đầu
0 31
1 40
2 6
3 8867
4 3
5 2
6 582
7
8 920
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 30
G.7 455
G.6 6196 2449 1867
G.5 9624
G.4 03762 56606 39989 65179 05277 14086 13832
G.3 19546 83265
G.2 61456
G.1 09212
ĐB 367567

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 2
2 4
3 02
4 96
5 56
6 7257
7 97
8 96
9 6
Đuôi Đầu
0 3
1
2 631
3
4 2
5 56
6 90845
7 676
8
9 487
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 45
G.7 762
G.6 3926 8925 4248
G.5 6311
G.4 12919 05552 97346 88930 78292 63440 38014
G.3 58449 66082
G.2 63506
G.1 32414
ĐB 820581

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 1944
2 65
3 0
4 58609
5 2
6 2
7
8 21
9 2
Đuôi Đầu
0 34
1 18
2 6598
3
4 11
5 42
6 240
7
8 4
9 14

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐẮK LẮK

xổ số kiến thiết Đắk Lắk ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020 chuyên mục xổ số Tỉnh Đắk Lắk Number Daclak mang đến nhanh chóng nhất chuẩn xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 trên kênh truyền hình của Đắk Lắk.
Bởi vậy chị em có thể xem xổ số thứ 3 21-1-2020 nhanh chóng, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Đắc Lắc. Ngày hôm nay XSDLK Number Daclak các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Daclak của chúng tôi đã ghi nhận thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 21/01/2020
ads