XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt – XSDL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 21
G.7 433
G.6 1341 8088 2374
G.5 5293
G.4 37290 88630 54362 41775 63797 87283 61766
G.3 45597 93268
G.2 77290
G.1 35350
ĐB 451244

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 1
3 30
4 14
5 0
6 268
7 45
8 83
9 30770
Đuôi Đầu
0 9395
1 24
2 6
3 398
4 74
5 7
6 6
7 99
8 86
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 96
G.7 061
G.6 7849 2009 1131
G.5 4669
G.4 83403 12091 33286 93644 79231 69556 76016
G.3 15016 52051
G.2 26030
G.1 10618
ĐB 845597

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 93
1 668
2
3 110
4 94
5 61
6 19
7
8 6
9 617
Đuôi Đầu
0 3
1 63935
2
3 0
4 4
5
6 98511
7 9
8 1
9 406
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 434
G.6 9892 9180 2632
G.5 0589
G.4 47133 96672 23327 39693 00124 11840 33318
G.3 54865 24585
G.2 51558
G.1 31155
ĐB 573530

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 8
2 74
3 4230
4 0
5 85
6 75
7 2
8 095
9 23
Đuôi Đầu
0 843
1
2 937
3 39
4 32
5 685
6
7 62
8 15
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 86
G.7 493
G.6 5230 6939 9304
G.5 9493
G.4 03266 24305 74190 02959 81288 19013 45865
G.3 49387 88647
G.2 03999
G.1 35822
ĐB 017236

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 45
1 3
2 2
3 096
4 7
5 9
6 65
7
8 687
9 3309
Đuôi Đầu
0 39
1
2 2
3 991
4 0
5 06
6 863
7 84
8 8
9 359
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 50
G.7 763
G.6 5488 5494 4409
G.5 6667
G.4 14699 55821 32091 49765 30231 41997 79515
G.3 62096 41011
G.2 99595
G.1 04159
ĐB 440346

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 51
2 1
3 1
4 6
5 09
6 375
7
8 8
9 491765
Đuôi Đầu
0 5
1 2931
2
3 6
4 9
5 619
6 94
7 69
8 8
9 095
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 22
G.7 712
G.6 5635 3242 5111
G.5 5901
G.4 25733 55481 26699 08830 20934 55020 39290
G.3 89106 87315
G.2 11025
G.1 93874
ĐB 061878

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 16
1 215
2 205
3 5304
4 2
5
6
7 48
8 1
9 90
Đuôi Đầu
0 329
1 108
2 214
3 3
4 37
5 312
6 0
7
8 7
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 78
G.7 732
G.6 1472 0138 7177
G.5 8402
G.4 64887 87945 56884 91320 66953 20075 64881
G.3 73595 09641
G.2 53109
G.1 99196
ĐB 784914

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 29
1 4
2 0
3 28
4 51
5 3
6
7 8275
8 741
9 56
Đuôi Đầu
0 2
1 84
2 370
3 5
4 81
5 479
6 9
7 78
8 73
9 0

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ LẠT

XSDL ngày hôm nay

Ngày hôm nay chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2019 chuyên mục XSDL Number Dalat đem đến nhanh chóng nhất chính xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 trên đài truyền hình của Đà Lạt.
Bởi vậy bạn có thể theo dõi xổ số chủ nhật 20/10/2019 nhanh chóng, trực tiếp mà không cần thiết phải theo dõi trên đài truyền hình của Thành Phố Đà Lạt. Ngày hôm nay XSDL Number Dalat các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Dalat của Xoso888 đã ghi nhận thống kê kết quả xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 20/10/2019
ads