XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt – XSDL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 70
G.7 411
G.6 2875 7108 1033
G.5 9173
G.4 07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570
G.3 25638 52740
G.2 74140
G.1 43843
ĐB 734713

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 163
2
3 308
4 1003
5
6 7
7 05380
8
9 2
Đuôi Đầu
0 73744
1 14
2 9
3 3741
4
5 7
6 1
7 6
8 073
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 46
G.7 598
G.6 8954 3126 3022
G.5 6989
G.4 08855 16127 30153 31873 67042 45228 36209
G.3 83575 07640
G.2 60373
G.1 40779
ĐB 921924

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1
2 62784
3
4 620
5 453
6
7 3539
8 9
9 8
Đuôi Đầu
0 4
1
2 24
3 577
4 52
5 57
6 42
7 2
8 92
9 807
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 023
G.6 3232 6764 5320
G.5 2563
G.4 94559 30372 01376 38703 05131 03550 90987
G.3 56121 10165
G.2 47359
G.1 65771
ĐB 917783

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1
2 301
3 21
4
5 909
6 6435
7 261
8 73
9
Đuôi Đầu
0 25
1 327
2 37
3 2608
4 6
5 6
6 67
7 8
8
9 55
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 99
G.7 080
G.6 4013 7586 8461
G.5 9027
G.4 73666 91063 71682 10430 51009 40948 62958
G.3 44718 25519
G.2 26921
G.1 96278
ĐB 073540

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 389
2 71
3 0
4 80
5 8
6 163
7 8
8 062
9 9
Đuôi Đầu
0 834
1 62
2 8
3 16
4
5
6 86
7 2
8 4517
9 901
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 18
G.7 308
G.6 9622 6528 9244
G.5 2717
G.4 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657
G.3 63069 80784
G.2 18561
G.1 35808
ĐB 552174

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 88
1 87
2 283
3
4 4
5 1067
6 91
7 4
8 4
9 10
Đuôi Đầu
0 59
1 596
2 2
3 2
4 487
5
6 5
7 15
8 1020
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 78
G.7 547
G.6 0496 1933 0340
G.5 2805
G.4 58050 17938 55118 64288 34879 01267 41076
G.3 34647 68983
G.2 46275
G.1 64673
ĐB 957714

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 84
2
3 38
4 707
5 0
6 7
7 89653
8 83
9 6
Đuôi Đầu
0 45
1
2
3 387
4 1
5 07
6 97
7 464
8 7318
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 579
G.6 7596 7661 8015
G.5 8819
G.4 73033 86224 03848 13823 51309 02618 03194
G.3 23190 16143
G.2 01560
G.1 92445
ĐB 360724

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 598
2 434
3 3
4 835
5
6 10
7 79
8
9 640
Đuôi Đầu
0 96
1 6
2
3 324
4 292
5 14
6 9
7 7
8 41
9 710

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ LẠT

XSDL hôm nay

Hôm nay chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2019 chuyên mục XSDL Number Dalat mang đến sớm nhất chính xác kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 trên kênh truyền hình của Thành Phố Đà Lạt.
Bởi lý do đó bạn đọc có thể xem kết quả xổ số chủ nhật 8-12-2019 sớm, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Thành Phố Đà Lạt. Hôm nay kết quả xổ số Thành Phố Đà Lạt Number Dalat các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Dalat của Xoso888 Matrix Number đã cập nhật thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 08/12/2019
ads