XSDL - Kết quả xổ số Đà Lạt – XSDL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 613
G.6 7571 2061 5752
G.5 7593
G.4 31783 76972 73936 48276 05132 98663 94582
G.3 50331 85113
G.2 53850
G.1 75198
ĐB 202567

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 5
1 33
2
3 621
4
5 20
6 137
7 126
8 32
9 38
Đuôi Đầu
0 5
1 763
2 5738
3 19861
4
5 0
6 37
7 6
8 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 16
G.7 717
G.6 2849 6860 1883
G.5 4506
G.4 80624 02870 29966 14610 64664 14546 78281
G.3 27309 66294
G.2 85655
G.1 01854
ĐB 320023

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 69
1 670
2 43
3
4 96
5 54
6 064
7 0
8 31
9 4
Đuôi Đầu
0 671
1 8
2
3 82
4 2695
5 5
6 1064
7 1
8
9 40
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 97
G.7 093
G.6 7191 4287 4748
G.5 4436
G.4 74637 09813 37645 92813 66252 96673 28978
G.3 74963 03512
G.2 42392
G.1 85859
ĐB 194598

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 332
2
3 67
4 85
5 29
6 3
7 38
8 7
9 73128
Đuôi Đầu
0
1 9
2 519
3 91176
4
5 4
6 3
7 983
8 479
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 013
G.6 1004 0367 7441
G.5 1081
G.4 72204 06468 82062 05122 01482 88080 93999
G.3 59091 96757
G.2 09250
G.1 14216
ĐB 096736

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 44
1 36
2 02
3 6
4 1
5 70
6 782
7
8 120
9 91
Đuôi Đầu
0 285
1 489
2 628
3 1
4 00
5
6 13
7 65
8 6
9 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 43
G.7 716
G.6 5833 2776 0102
G.5 7179
G.4 68898 44004 98088 74245 08355 01201 51498
G.3 06728 95682
G.2 24420
G.1 29620
ĐB 629034

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 241
1 6
2 800
3 34
4 35
5 5
6
7 69
8 82
9 88
Đuôi Đầu
0 22
1 0
2 08
3 43
4 03
5 45
6 17
7
8 9892
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 19
G.7 833
G.6 4483 3043 6372
G.5 5166
G.4 48795 71022 64389 56722 34411 99023 73004
G.3 41558 76944
G.2 77593
G.1 84866
ĐB 075528

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 91
2 2238
3 3
4 34
5 8
6 66
7 2
8 39
9 53
Đuôi Đầu
0
1 1
2 722
3 38429
4 04
5 9
6 66
7
8 52
9 18
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 20
G.7 953
G.6 7958 4662 4770
G.5 3519
G.4 04421 68619 71641 47921 97310 54750 05364
G.3 32707 91630
G.2 93481
G.1 19462
ĐB 694755

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 990
2 011
3 0
4 1
5 3805
6 242
7 0
8 1
9
Đuôi Đầu
0 27153
1 2428
2 66
3 5
4 6
5 5
6
7 0
8 5
9 11

THÔNG TIN XỔ SỐ ĐÀ LẠT

XSDL ngày hôm nay

Hôm nay chủ nhật 26/1/2020 chuyên mục XSDL Number Dalat đem đến nhanh nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16h15 từ đài truyền hình của Thành Phố Đà Lạt.
Bởi thế anh em có thể theo dõi xổ số chủ nhật ngày 26 tháng 1 năm 2020 nhanh, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Đà Lạt. Hôm nay kết quả xổ số Đà Lạt Number Dalat các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Dalat của chúng tôi đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến hôm ngay 26/01/2020
ads