XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ – XSCT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 466
G.6 1672 5375 6197
G.5 8568
G.4 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370
G.3 00678 02311
G.2 73830
G.1 82110
ĐB 417610

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 6100
2
3 0
4 8
5 27
6 968
7 25408
8
9 76
Đuôi Đầu
0 7311
1 1
2 75
3
4 7
5 7
6 619
7 95
8 647
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 909
G.6 9462 4787 9344
G.5 7842
G.4 05424 64929 21988 63568 90643 62690 57274
G.3 70010 74450
G.2 69426
G.1 00961
ĐB 432911

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9
1 01
2 496
3
4 423
5 70
6 281
7 4
8 78
9 0
Đuôi Đầu
0 915
1 61
2 64
3 4
4 427
5
6 2
7 58
8 86
9 02
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 14
G.7 226
G.6 6259 8253 1644
G.5 0321
G.4 86558 11884 45615 06759 72106 01177 10974
G.3 66423 25015
G.2 50566
G.1 26242
ĐB 159855

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 455
2 613
3
4 42
5 93895
6 6
7 74
8 4
9
Đuôi Đầu
0
1 2
2 4
3 52
4 1487
5 115
6 206
7 7
8 5
9 55
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 493
G.6 7452 0046 4571
G.5 9456
G.4 33213 55690 01854 18297 29235 09011 39801
G.3 86160 69723
G.2 96279
G.1 54286
ĐB 991017

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 31
1 317
2 3
3 5
4 6
5 264
6 0
7 19
8 6
9 307
Đuôi Đầu
0 96
1 710
2 5
3 0912
4 5
5 3
6 458
7 91
8
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 502
G.6 7391 4686 9541
G.5 8707
G.4 95795 76948 70569 48890 13790 62943 86134
G.3 77417 65190
G.2 24188
G.1 57749
ĐB 171912

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 27
1 72
2
3 4
4 11839
5
6 9
7
8 68
9 15000
Đuôi Đầu
0 999
1 494
2 01
3 4
4 3
5 9
6 8
7 01
8 48
9 64
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 595
G.6 1185 3459 7262
G.5 7331
G.4 55066 80452 45537 66108 60810 98311 11772
G.3 20170 27655
G.2 09199
G.1 71620
ĐB 247332

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 301
2 0
3 172
4
5 925
6 26
7 20
8 5
9 59
Đuôi Đầu
0 172
1 31
2 6573
3 1
4
5 985
6 6
7 3
8 0
9 59
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 864
G.6 6245 6371 4625
G.5 2253
G.4 49106 77747 22114 11823 63572 00828 34382
G.3 01394 11149
G.2 83890
G.1 63530
ĐB 777220

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 5380
3 0
4 579
5 3
6 94
7 12
8 2
9 40
Đuôi Đầu
0 932
1 7
2 78
3 52
4 619
5 42
6 0
7 4
8 2
9 64

THÔNG TIN XỔ SỐ CẦN THƠ

XSCT ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2019 chuyên mục xổ số kiến thiết Cần Thơ Number Cantho thống kê kịp thời nhất chính xác những kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút trên kênh truyền hình của Cần Thơ.
Bởi lý do đó bạn có thể theo dõi xổ số kiến thiết thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2019 kịp thời, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Tp Cần Thơ. Ngày hôm nay xổ số Cần Thơ Number Cantho các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Cantho của Xoso888 Matrix Number đã thêm thống kê kết quả xổ số đến ngày hôm nay 23/10/2019
ads