XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre – XSBTR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 49
G.7 756
G.6 7625 7058 9715
G.5 7243
G.4 65691 23180 66573 30539 54870 95906 45424
G.3 23068 40864
G.2 59228
G.1 55376
ĐB 025095

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 548
3 9
4 93
5 68
6 84
7 306
8 0
9 15
Đuôi Đầu
0 87
1 9
2
3 47
4 26
5 219
6 507
7
8 562
9 43
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 000
G.6 8657 9696 5723
G.5 0228
G.4 75143 99753 35076 35399 65015 63567 37905
G.3 66223 46499
G.2 15573
G.1 59574
ĐB 597957

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 05
1 5
2 383
3
4 3
5 737
6 77
7 634
8
9 699
Đuôi Đầu
0 0
1
2
3 24527
4 7
5 10
6 97
7 6565
8 2
9 99
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 713
G.6 2940 8503 6411
G.5 4210
G.4 68158 34124 50144 30250 74130 06221 83420
G.3 91961 28910
G.2 49103
G.1 41330
ĐB 664305

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 335
1 3100
2 410
3 00
4 704
5 80
6 1
7
8
9
Đuôi Đầu
0 4153213
1 126
2
3 100
4 24
5 0
6
7 4
8 5
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 82
G.7 432
G.6 2598 6496 8104
G.5 7555
G.4 18692 06280 43430 29150 71994 29104 20223
G.3 63873 23155
G.2 46060
G.1 91881
ĐB 500764

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 44
1
2 3
3 20
4
5 505
6 04
7 3
8 201
9 8624
Đuôi Đầu
0 8356
1 8
2 839
3 27
4 0906
5 55
6 9
7
8 9
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 15
G.7 238
G.6 7201 7949 4299
G.5 6203
G.4 87978 11870 47252 23081 78710 78991 24641
G.3 90908 46398
G.2 79499
G.1 54915
ĐB 196945

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 138
1 505
2
3 8
4 915
5 2
6
7 80
8 1
9 9189
Đuôi Đầu
0 71
1 0894
2 5
3 0
4
5 114
6
7
8 3709
9 499
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 67
G.7 975
G.6 5512 9704 1183
G.5 4513
G.4 52470 66584 56579 65570 36947 56068 11083
G.3 29401 10336
G.2 39782
G.1 16823
ĐB 347282

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 41
1 23
2 3
3 6
4 7
5
6 78
7 5090
8 34322
9
Đuôi Đầu
0 77
1 0
2 188
3 8182
4 08
5 7
6 3
7 64
8 6
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 904
G.6 6767 0165 6016
G.5 0929
G.4 47565 04470 00826 67730 44767 53064 36108
G.3 18527 63778
G.2 95770
G.1 67770
ĐB 021649

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 148
1 6
2 967
3 0
4 9
5
6 75574
7 0800
8
9
Đuôi Đầu
0 7377
1 0
2
3
4 06
5 66
6 12
7 662
8 07
9 24

THÔNG TIN XỔ SỐ BẾN TRE

XSBTR hôm nay

Ngày hôm nay thứ 3 22-10-2019 chuyên mục kết quả xổ số Tỉnh Bến Tre Number Bentre đem đến kịp thời nhất chuẩn xác kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16 giờ 15 từ trường quay của Bến Tre.
Vì thế quý vị có thể xem xổ số kiến thiết thứ 3 22/10/2019 kịp thời, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ trường quay của Bến Tre. Ngày hôm nay kết quả xổ số Tỉnh Bến Tre Number Bentre các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, khoa học, Bên cạnh đó chuyên mục Number Bentre của chúng tôi đã cập nhật thống kê kết quả xổ số đến hôm ngay 22/10/2019
ads