XSBT - Kết quả xổ số Bến Tre – XSBT

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 51
G.7 879
G.6 8508 2247 6040
G.5 9132
G.4 49083 34732 49788 20385 16017 15014 34387
G.3 65954 72565
G.2 38589
G.1 49940
ĐB 325635
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 8
1 74
2
3 522
4 070
5 41
6 5
7 9
8 93857
9
Đuôi Đầu
0 44
1 5
2 33
3 8
4 51
5 368
6
7 184
8 80
9 87
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 165
G.6 0357 3065 8558
G.5 2027
G.4 16418 30314 80418 46489 71069 12448 10755
G.3 99831 98392
G.2 01543
G.1 16688
ĐB 690082
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 848
2 7
3 1
4 38
5 578
6 955
7
8 2899
9 2
Đuôi Đầu
0
1 3
2 89
3 4
4 1
5 566
6
7 25
8 81145
9 868
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 471
G.6 1913 5110 9317
G.5 3775
G.4 87564 71121 78242 35101 89623 22665 35625
G.3 66406 07334
G.2 95531
G.1 05303
ĐB 126750
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 361
1 307
2 135
3 14
4 2
5 0
6 45
7 51
8 5
9
Đuôi Đầu
0 51
1 3207
2 4
3 021
4 36
5 6278
6 0
7 1
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 92
G.7 056
G.6 4926 5476 3849
G.5 5081
G.4 61320 06489 64050 97339 65343 23533 57839
G.3 72981 22125
G.2 47932
G.1 96120
ĐB 014086
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 0506
3 2939
4 39
5 06
6
7 6
8 6191
9 2
Đuôi Đầu
0 225
1 88
2 39
3 43
4
5 2
6 8275
7
8
9 8334
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 34
G.7 452
G.6 6594 3799 6663
G.5 1590
G.4 57988 79552 75012 88109 50301 82177 84171
G.3 70410 58115
G.2 21668
G.1 11053
ĐB 467659
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 91
1 052
2
3 4
4
5 9322
6 83
7 71
8 8
9 049
Đuôi Đầu
0 19
1 07
2 515
3 56
4 93
5 1
6
7 7
8 68
9 509
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 400
G.6 7049 1654 9347
G.5 6391
G.4 31179 91467 63644 55137 76428 22363 39535
G.3 85103 27314
G.2 71923
G.1 65103
ĐB 539377
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 330
1 4
2 38
3 75
4 497
5 4
6 73
7 79
8
9 11
Đuôi Đầu
0 0
1 99
2
3 0206
4 145
5 3
6
7 7634
8 2
9 74
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 165
G.6 4455 4067 6368
G.5 2261
G.4 21851 68012 51366 14661 80686 17720 29198
G.3 76985 53915
G.2 29749
G.1 56421
ĐB 724170
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBT chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBT siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBT đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 52
2 10
3
4 9
5 15
6 611785
7 04
8 56
9 8
Đuôi Đầu
0 72
1 2566
2 1
3
4 7
5 8156
6 68
7 6
8 96
9 4

THÔNG TIN XỔ SỐ BẾN TRE