XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre – XSBTR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 79
G.7 456
G.6 0253 3680 3303
G.5 1914
G.4 75138 60516 63240 69052 77452 03142 16886
G.3 53986 99254
G.2 47617
G.1 11544
ĐB 447245

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 467
2
3 8
4 0245
5 63224
6
7 9
8 066
9
Đuôi Đầu
0 84
1
2 554
3 50
4 154
5 4
6 5188
7 1
8 3
9 7
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 724
G.6 8639 9069 8651
G.5 8576
G.4 57557 56143 47724 27447 72907 11903 82792
G.3 01884 70613
G.2 70190
G.1 53740
ĐB 133963

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 73
1 3
2 44
3 79
4 370
5 17
6 93
7 6
8 4
9 20
Đuôi Đầu
0 94
1 5
2 9
3 4016
4 228
5
6 7
7 3540
8
9 36
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 15
G.7 338
G.6 6928 5033 6211
G.5 0039
G.4 76510 81554 27167 40656 51841 59747 38075
G.3 66161 72873
G.2 09468
G.1 07206
ĐB 736176

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1 510
2 8
3 839
4 17
5 46
6 718
7 536
8
9
Đuôi Đầu
0 1
1 146
2
3 37
4 5
5 17
6 507
7 64
8 326
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 29
G.7 414
G.6 8435 0769 6288
G.5 9838
G.4 46201 91557 67797 70004 35565 90899 88758
G.3 57534 54742
G.2 74549
G.1 92157
ĐB 137526

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 14
1 4
2 96
3 584
4 29
5 787
6 95
7
8 8
9 79
Đuôi Đầu
0
1 0
2 4
3
4 103
5 36
6 2
7 595
8 835
9 2694
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 318
G.6 0560 2936 1550
G.5 8792
G.4 35156 60950 03962 05391 28723 17723 49517
G.3 96188 63042
G.2 21854
G.1 26534
ĐB 707856

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 87
2 33
3 64
4 2
5 06046
6 02
7
8 98
9 21
Đuôi Đầu
0 655
1 9
2 964
3 22
4 53
5
6 355
7 1
8 18
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 920
G.6 9657 4950 4074
G.5 0089
G.4 14399 04671 72116 64838 79413 94702 51817
G.3 15598 91644
G.2 45277
G.1 24754
ĐB 960111

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 6371
2 40
3 8
4 4
5 704
6
7 417
8 9
9 98
Đuôi Đầu
0 25
1 71
2 0
3 1
4 2745
5
6 1
7 517
8 39
9 89
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 50
G.7 661
G.6 2776 1554 8289
G.5 6977
G.4 52051 45376 24342 10218 29713 60900 82634
G.3 16002 30063
G.2 37377
G.1 64443
ĐB 256744

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 02
1 83
2
3 4
4 234
5 041
6 13
7 6767
8 9
9
Đuôi Đầu
0 50
1 65
2 40
3 164
4 534
5
6 77
7 77
8 1
9 8

THÔNG TIN XỔ SỐ BẾN TRE

XSBTR ngày hôm nay

Hôm nay thứ 3 10/12/2019 chuyên mục XSBTR Number Bentre thống kê sớm nhất chuẩn xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16h15 trên kênh truyền hình của Bến Tre.
Vì lý do đó bạn có thể theo dõi kết quả xổ số kiến thiết thứ 3 10/12/2019 sớm, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Bến Tre. Hôm nay XSBTR Number Bentre các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Bentre của chúng tôi đã thêm thống kê kết quả đến hôm ngay 10/12/2019
ads