XSBTR - Kết quả xổ số Bến Tre – XSBTR

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 073
G.6 3408 7302 5553
G.5 8248
G.4 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101
G.3 08484 96366
G.2 54374
G.1 40605
ĐB 765500

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 828150
1
2 3
3
4 8
5 38
6 96
7 334
8 14
9 7
Đuôi Đầu
0 0
1 80
2 0
3 7752
4 87
5 0
6 6
7 9
8 0450
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 31
G.7 475
G.6 8246 4354 4118
G.5 5676
G.4 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376
G.3 43304 35829
G.2 76223
G.1 63886
ĐB 029010

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 80
2 9493
3 17
4 6
5 4
6 16
7 5656
8 6
9
Đuôi Đầu
0 1
1 36
2
3 2
4 520
5 77
6 47678
7 3
8 1
9 22
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 87
G.7 496
G.6 3412 6840 4438
G.5 6649
G.4 88361 39616 84603 14917 60273 89916 55600
G.3 21627 13648
G.2 68291
G.1 52399
ĐB 920908

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 308
1 2676
2 7
3 8
4 098
5
6 1
7 3
8 7
9 619
Đuôi Đầu
0 40
1 69
2 1
3 07
4
5
6 911
7 812
8 340
9 49
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 02
G.7 357
G.6 1396 3965 5630
G.5 6635
G.4 13453 12575 40583 06711 80512 73671 05723
G.3 15289 33876
G.2 19749
G.1 84330
ĐB 188192

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1 12
2 3
3 050
4 9
5 73
6 5
7 516
8 39
9 62
Đuôi Đầu
0 33
1 17
2 019
3 582
4
5 637
6 97
7 5
8
9 84
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 492
G.6 1855 6431 3489
G.5 5853
G.4 95976 53512 37090 77248 43455 44054 48036
G.3 55442 65174
G.2 64311
G.1 24239
ĐB 668393

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 21
2
3 169
4 82
5 5354
6
7 464
8 9
9 203
Đuôi Đầu
0 9
1 31
2 914
3 59
4 757
5 55
6 73
7
8 4
9 83
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 48
G.7 623
G.6 0227 6968 8867
G.5 6534
G.4 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490
G.3 89467 77606
G.2 41038
G.1 27336
ĐB 502892

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 56
1
2 375
3 486
4 81
5
6 877
7 6
8 5
9 602
Đuôi Đầu
0 9
1 4
2 9
3 2
4 3
5 802
6 9703
7 266
8 463
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 79
G.7 456
G.6 0253 3680 3303
G.5 1914
G.4 75138 60516 63240 69052 77452 03142 16886
G.3 53986 99254
G.2 47617
G.1 11544
ĐB 447245

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 467
2
3 8
4 0245
5 63224
6
7 9
8 066
9
Đuôi Đầu
0 84
1
2 554
3 50
4 154
5 4
6 5188
7 1
8 3
9 7

THÔNG TIN XỔ SỐ BẾN TRE

xổ số kiến thiết Bến Tre hôm nay

Ngày hôm nay thứ 3 21-1-2020 chuyên mục kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre Number Bentre mang đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được ghi nhận trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Bến Tre.
Bởi lý do đó bạn đọc có thể xem kết quả xổ số thứ ba 21/01/2020 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay kết quả xổ số kiến thiết Tỉnh Bến Tre Number Bentre các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Bên cạnh đó chuyên mục Number Bentre của Xoso888 Matrix Number đã ghi nhận thống kê xổ số đến ngày hôm nay 21/01/2020
ads