XSBTH - Kết quả xổ số Bình Thuận – XSBTH

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 225
G.6 2771 1741 7355
G.5 8750
G.4 30705 08574 41642 60586 29530 94414 38501
G.3 63983 68166
G.2 09304
G.1 16722
ĐB 969492

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 514
1 4
2 52
3 0
4 12
5 50
6 56
7 14
8 63
9 2
Đuôi Đầu
0 53
1 740
2 429
3 8
4 710
5 6250
6 86
7
8
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 51
G.7 827
G.6 6402 1596 2813
G.5 3189
G.4 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958
G.3 77826 13461
G.2 80812
G.1 66016
ĐB 201398

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 220
1 326
2 76
3
4 7
5 18
6 1
7 6
8 97
9 618
Đuôi Đầu
0 0
1 596
2 001
3 1
4
5
6 9721
7 248
8 59
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 89
G.7 797
G.6 8287 1692 5855
G.5 7602
G.4 85401 79701 90087 70072 14976 51238 13079
G.3 96930 18371
G.2 73488
G.1 60435
ĐB 896922

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 211
1
2 2
3 805
4
5 5
6
7 2691
8 9778
9 72
Đuôi Đầu
0 3
1 007
2 9072
3
4
5 53
6 7
7 988
8 38
9 87
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 698
G.6 7896 5905 3780
G.5 4163
G.4 91699 64153 68253 29905 56496 12725 13063
G.3 74021 34040
G.2 08161
G.1 10437
ĐB 252800

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 550
1
2 51
3 7
4 0
5 33
6 9331
7
8 0
9 8696
Đuôi Đầu
0 840
1 26
2
3 6556
4
5 002
6 99
7 3
8 9
9 69
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 969
G.6 3288 1808 4676
G.5 2430
G.4 90286 60451 94638 59682 62085 13580 84777
G.3 45653 35002
G.2 31114
G.1 16636
ĐB 041933

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 182
1 4
2
3 0863
4
5 13
6 9
7 67
8 86250
9
Đuôi Đầu
0 38
1 05
2 80
3 53
4 1
5 8
6 783
7 7
8 803
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 28
G.7 142
G.6 0203 2255 4423
G.5 4743
G.4 68515 38740 52883 61693 94176 16486 66167
G.3 03657 52313
G.2 21795
G.1 45360
ĐB 845811

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 531
2 83
3
4 230
5 57
6 70
7 6
8 36
9 35
Đuôi Đầu
0 46
1 1
2 4
3 024891
4
5 519
6 78
7 65
8 2
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 26
G.7 307
G.6 3350 4401 3374
G.5 7762
G.4 66850 20579 08813 73803 78473 02017 91087
G.3 73397 05402
G.2 32667
G.1 18676
ĐB 134753

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7132
1 37
2 6
3
4
5 003
6 27
7 4936
8 7
9 7
Đuôi Đầu
0 55
1 0
2 60
3 1075
4 7
5
6 27
7 01896
8
9 7

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH THUẬN

XSBTH hôm nay

Ngày hôm nay thứ 5 23/1/2020 chuyên mục XSBTH Number Binhthuan thống kê nhanh nhất chuẩn xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 16 giờ 15 phút trên kênh truyền hình của Tỉnh Bình Thuận.
Vì lý do đó quý vị có thể xem kết quả xổ số kiến thiết thứ năm 23-1-2020 nhanh, trực tiếp mà không cần phải mất công theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Bình Thuận. Ngày hôm nay XSBTH Number Binhthuan các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Binhthuan của Xoso888 đã thêm thống kê xổ số đến ngày hôm nay 23/01/2020
ads