XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu – XSBL

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 898
G.6 1637 0990 1047
G.5 3264
G.4 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596
G.3 36739 76133
G.2 75535
G.1 52502
ĐB 362747

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 2
1
2 2
3 77935
4 787
5 81
6 4
7
8 6
9 8026
Đuôi Đầu
0 9
1 5
2 920
3 3
4 6
5 3
6 89
7 3344
8 945
9 3
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 920
G.6 1897 5008 4717
G.5 8256
G.4 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403
G.3 25659 95241
G.2 21772
G.1 04099
ĐB 246511

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 843
1 791
2 07
3
4 51
5 669
6 9
7 22
8
9 79
Đuôi Đầu
0 2
1 41
2 77
3 0
4 0
5 4
6 55
7 912
8 0
9 1659
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 967
G.6 2996 8592 5726
G.5 2325
G.4 25193 07374 40717 98329 93022 03529 67941
G.3 59319 49623
G.2 17856
G.1 55664
ĐB 096701

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 1
1 79
2 659293
3
4 1
5 76
6 74
7 4
8
9 623
Đuôi Đầu
0
1 40
2 92
3 92
4 76
5 2
6 925
7 561
8
9 221
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 93
G.7 313
G.6 3700 6673 4062
G.5 0374
G.4 32807 62139 08623 77879 31989 20238 67767
G.3 07136 91781
G.2 45378
G.1 68652
ĐB 674081

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 07
1 3
2 3
3 986
4
5 2
6 27
7 3498
8 911
9 3
Đuôi Đầu
0 0
1 88
2 65
3 9172
4 7
5
6 3
7 06
8 37
9 378
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 32
G.7 350
G.6 8612 7335 2788
G.5 0893
G.4 24271 93745 43643 34937 80388 91275 42650
G.3 77971 76684
G.2 49603
G.1 18817
ĐB 735894

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 27
2
3 257
4 53
5 00
6
7 151
8 884
9 34
Đuôi Đầu
0 55
1 77
2 31
3 940
4 89
5 347
6
7 31
8 88
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 41
G.7 359
G.6 4444 3519 4924
G.5 0642
G.4 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657
G.3 87049 42525
G.2 77461
G.1 76392
ĐB 212118

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 27
1 948
2 45
3
4 1429
5 97
6 1
7 9
8 6
9 72
Đuôi Đầu
0
1 46
2 409
3
4 421
5 2
6 8
7 905
8 1
9 5174
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 65
G.7 451
G.6 1545 7233 3625
G.5 0983
G.4 42077 45126 07409 75129 49045 79593 78007
G.3 04818 58132
G.2 34709
G.1 51839
ĐB 106037

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 979
1 8
2 569
3 3297
4 55
5 1
6 5
7 7
8 3
9 3
Đuôi Đầu
0
1 5
2 3
3 389
4
5 6424
6 2
7 703
8 1
9 0203

THÔNG TIN XỔ SỐ BẠC LIÊU

kết quả xổ số Bạc Liêu ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ 3 ngày 21 tháng 01 năm 2020 chuyên mục xổ số kiến thiết Tỉnh Bạc Liêu Number Baclieu mang đến nhanh nhất chuẩn xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 16 giờ 15 từ trường quay của Tỉnh Bạc Liêu.
Vì lý do đó quý vị có thể xem xổ số thứ 3 21/01/2020 nhanh, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ trường quay của Tỉnh Bạc Liêu. Ngày hôm nay XSBL Number Baclieu các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Baclieu của Xoso888 Matrix Number đã cập nhật thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 21/01/2020
ads