XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định – XSBDI

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 17
G.7 892
G.6 9965 9548 3544
G.5 6404
G.4 05175 60115 57897 89763 53807 23906 09808
G.3 83416 86188
G.2 32865
G.1 92758
ĐB 288354

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4768
1 756
2
3
4 84
5 84
6 535
7 5
8 8
9 27
Đuôi Đầu
0
1
2 9
3 6
4 405
5 6716
6 01
7 190
8 4085
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 25
G.7 855
G.6 9892 0090 9690
G.5 0407
G.4 08558 26696 89097 54089 18473 57534 45219
G.3 29467 70088
G.2 67443
G.1 47336
ĐB 598125

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 55
3 46
4 3
5 58
6 7
7 3
8 98
9 20067
Đuôi Đầu
0 99
1
2 9
3 74
4 3
5 252
6 93
7 096
8 58
9 81
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 11
G.7 969
G.6 6027 5102 4979
G.5 7008
G.4 38949 58147 02068 30744 30100 17669 76611
G.3 14635 73175
G.2 22046
G.1 50472
ĐB 423280

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 280
1 11
2 7
3 5
4 9746
5
6 989
7 952
8 0
9
Đuôi Đầu
0 08
1 11
2 07
3
4 4
5 37
6 4
7 24
8 06
9 6746
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 69
G.7 721
G.6 0873 1395 5876
G.5 0355
G.4 96029 05348 43572 71979 50759 68033 18864
G.3 89737 15154
G.2 75680
G.1 50865
ĐB 639875

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1
2 19
3 37
4 8
5 594
6 945
7 36295
8 0
9 5
Đuôi Đầu
0 8
1 2
2 7
3 73
4 65
5 9567
6 7
7 3
8 4
9 6275
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 07
G.7 139
G.6 8454 0865 7531
G.5 4759
G.4 00109 50304 34299 07502 46181 89669 07736
G.3 97331 43027
G.2 33366
G.1 33581
ĐB 811255

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7942
1
2 7
3 9161
4
5 495
6 596
7
8 11
9 9
Đuôi Đầu
0
1 3838
2 0
3
4 50
5 65
6 36
7 02
8
9 35096
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 37
G.7 240
G.6 3907 8388 3571
G.5 3342
G.4 23338 82409 20296 97785 30666 21344 84162
G.3 81739 94724
G.2 88810
G.1 54375
ĐB 563026

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 79
1 0
2 46
3 789
4 024
5
6 62
7 15
8 85
9 6
Đuôi Đầu
0 41
1 7
2 46
3
4 42
5 87
6 962
7 30
8 83
9 03
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 744
G.6 4347 4573 9457
G.5 1285
G.4 72145 79876 99288 63225 62350 22113 86920
G.3 21074 20609
G.2 71003
G.1 97604
ĐB 992185

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 934
1 3
2 50
3
4 475
5 70
6 1
7 364
8 585
9
Đuôi Đầu
0 52
1 6
2
3 710
4 470
5 8428
6 7
7 45
8 8
9 0

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay

Ngày hôm nay thứ 5 ngày 5 tháng 12 năm 2019 chuyên mục XSBDI Number Binhdinh đem đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 từ kênh truyền hình của Tỉnh Bình Định.
Bởi lý do đó anh em có thể xem kết quả xổ số kiến thiết thứ 5 ngày 05 tháng 12 năm 2019 kịp thời, trực tiếp mà mà không phải theo dõi từ kênh truyền hình của Bình Định. Ngày hôm nay xổ số kiến thiết Tỉnh Bình Định Number Binhdinh các giải từ giải tám đến giải đặc biệt được sắp xếp cách cụ thể, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Binhdinh của chúng tôi đã ghi nhận thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 05/12/2019
ads