XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định – XSBDI

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 36
G.7 913
G.6 9585 0268 3062
G.5 1230
G.4 27060 13504 51387 38213 09682 51682 58146
G.3 47066 87536
G.2 38373
G.1 09145
ĐB 979905

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 45
1 33
2
3 606
4 65
5
6 8206
7 3
8 5722
9
Đuôi Đầu
0 36
1
2 688
3 117
4 0
5 840
6 3463
7 8
8 6
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 60
G.7 363
G.6 1867 3793 3161
G.5 5207
G.4 37976 64880 64528 86495 26722 07657 28120
G.3 08683 90360
G.2 76582
G.1 94044
ĐB 034891

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1
2 820
3
4 4
5 7
6 03710
7 6
8 032
9 351
Đuôi Đầu
0 6826
1 69
2 28
3 698
4 4
5 9
6 7
7 605
8 2
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 204
G.6 6703 3142 9988
G.5 0200
G.4 90140 71418 52209 96679 37209 74729 56431
G.3 43915 78097
G.2 86167
G.1 65378
ĐB 396644

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 43099
1 85
2 9
3 1
4 204
5 7
6 7
7 98
8 8
9 7
Đuôi Đầu
0 04
1 3
2 4
3 0
4 04
5 1
6
7 596
8 817
9 0702
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 388
G.6 5468 2870 0213
G.5 4375
G.4 79634 59113 58558 17374 41107 18219 58079
G.3 34878 13861
G.2 73246
G.1 33130
ĐB 959529

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 7
1 339
2 9
3 40
4 6
5 8
6 81
7 705498
8 8
9
Đuôi Đầu
0 73
1 6
2
3 11
4 37
5 7
6 4
7 70
8 8657
9 172
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 23
G.7 262
G.6 6748 5355 6780
G.5 2527
G.4 34372 10678 08601 35450 50425 47973 68538
G.3 45568 01704
G.2 37886
G.1 29200
ĐB 267182

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 140
1
2 375
3 8
4 8
5 50
6 28
7 283
8 062
9
Đuôi Đầu
0 850
1 0
2 678
3 27
4 0
5 52
6 8
7 2
8 4736
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 88
G.7 595
G.6 1899 8961 5778
G.5 5703
G.4 35417 77164 77378 20817 06159 92247 18230
G.3 20175 86522
G.2 60780
G.1 90648
ĐB 952133

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 77
2 2
3 03
4 78
5 9
6 14
7 885
8 80
9 59
Đuôi Đầu
0 38
1 6
2 2
3 03
4 6
5 97
6
7 114
8 8774
9 95
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 326
G.6 8758 9931 7943
G.5 2460
G.4 35346 30598 63647 62198 70771 65349 25392
G.3 35038 23862
G.2 01017
G.1 71726
ĐB 208779

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 27
2 66
3 18
4 3679
5 8
6 02
7 19
8
9 882
Đuôi Đầu
0 6
1 37
2 196
3 4
4
5
6 242
7 41
8 5993
9 47

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

xổ số Bình Định hôm nay

Hôm nay thứ 5 17/10/2019 chuyên mục kết quả xổ số Bình Định Number Binhdinh tổng hợp sớm nhất chính xác kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 17 giờ 15 phút từ đài truyền hình của Bình Định.
Vì lý do đó chị em có thể xem kết quả xổ số thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019 sớm, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Tỉnh Bình Định. Hôm nay kết quả xổ số Bình Định Number Binhdinh các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Binhdinh của chúng tôi đã thêm thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 17/10/2019
ads