XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định – XSBDI

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 11
G.7 606
G.6 8150 2086 1986
G.5 0038
G.4 51793 19971 99405 79634 31510 03341 85568
G.3 63690 82297
G.2 74096
G.1 40601
ĐB 685486
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 156
1 01
2
3 48
4 1
5 0
6 8
7 1
8 666
9 6073
Đuôi Đầu
0 915
1 0741
2
3 9
4 3
5 0
6 89880
7 9
8 63
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 71
G.7 895
G.6 2257 7744 3501
G.5 3948
G.4 70320 03809 85258 25357 46238 55375 09410
G.3 16430 96472
G.2 68243
G.1 10793
ĐB 504382
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 91
1 0
2 0
3 08
4 384
5 877
6
7 251
8 2
9 35
Đuôi Đầu
0 321
1 07
2 87
3 94
4 4
5 79
6
7 55
8 534
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 27
G.7 273
G.6 1008 9255 5426
G.5 7179
G.4 26153 54829 26372 63799 71462 39372 18596
G.3 92680 56241
G.2 97543
G.1 09108
ĐB 872959
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 88
1
2 967
3
4 31
5 935
6 2
7 2293
8 0
9 96
Đuôi Đầu
0 8
1 4
2 767
3 457
4
5 5
6 92
7 2
8 00
9 5297
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 10
G.7 694
G.6 0574 9200 7408
G.5 4525
G.4 94150 45862 66104 60101 68042 34416 66460
G.3 46480 67210
G.2 91874
G.1 66630
ĐB 931153
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4108
1 060
2 5
3 0
4 2
5 30
6 20
7 44
8 0
9 4
Đuôi Đầu
0 3815601
1 0
2 64
3 5
4 7079
5 2
6 1
7
8 0
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 423
G.6 2306 0345 6095
G.5 3435
G.4 90177 64623 65869 91568 37931 09225 00577
G.3 38934 49587
G.2 80233
G.1 30346
ĐB 379160
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 6
1
2 353
3 3415
4 65
5
6 098
7 772
8 7
9 5
Đuôi Đầu
0 6
1 3
2 7
3 322
4 3
5 2349
6 40
7 877
8 6
9 6
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 02
G.7 587
G.6 1765 8729 5185
G.5 6422
G.4 87063 69562 99303 12402 13850 81306 33985
G.3 02011 89984
G.2 32781
G.1 76800
ĐB 259441
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 03262
1 1
2 29
3
4 1
5 0
6 325
7
8 14557
9
Đuôi Đầu
0 05
1 481
2 6020
3 60
4 8
5 868
6 0
7 8
8
9 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 533
G.6 2068 5353 0038
G.5 3892
G.4 70530 88245 41920 39066 25791 89216 15659
G.3 31420 92433
G.2 02017
G.1 67055
ĐB 858575
Tham khảo thêm
Xem thêm Soi cầu XSBDI chính xác nhất
Xem thêm Quay thử XSBDI siêu chuẩn
Xem thêm Thống kê XSBDI đầy đủ nhất

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 76
2 00
3 3083
4 5
5 593
6 68
7 52
8
9 12
Đuôi Đầu
0 232
1 9
2 97
3 353
4
5 754
6 61
7 1
8 63
9 5

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH