XSBDI - Kết quả xổ số Bình Định – XSBDI

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 43
G.7 406
G.6 6270 7016 6019
G.5 4314
G.4 34300 64523 97798 73233 49674 51704 02913
G.3 34790 71356
G.2 82088
G.1 10807
ĐB 808407

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 60477
1 6943
2 3
3 3
4 3
5 6
6
7 04
8 8
9 80
Đuôi Đầu
0 709
1
2
3 4231
4 170
5
6 015
7 00
8 98
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 24
G.7 641
G.6 6240 6091 9988
G.5 2159
G.4 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536
G.3 85363 98265
G.2 80658
G.1 57704
ĐB 020527

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1 46
2 467
3 26
4 105
5 98
6 35
7
8 8
9 16
Đuôi Đầu
0 4
1 49
2 3
3 6
4 210
5 46
6 1293
7 2
8 85
9 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 03
G.7 099
G.6 4779 4276 2085
G.5 9746
G.4 64917 09599 42299 47136 81287 56851 44082
G.3 81557 68275
G.2 97973
G.1 49144
ĐB 827710

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 3
1 70
2
3 6
4 64
5 17
6
7 9653
8 572
9 999
Đuôi Đầu
0 1
1 5
2 8
3 07
4 4
5 87
6 743
7 185
8
9 9799
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 50
G.7 020
G.6 0965 5812 9520
G.5 3097
G.4 01109 53694 26605 45174 31937 04303 76804
G.3 76786 01856
G.2 87882
G.1 84616
ĐB 279026

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9534
1 26
2 006
3 7
4
5 06
6 5
7 4
8 62
9 74
Đuôi Đầu
0 522
1
2 18
3 0
4 970
5 60
6 8512
7 93
8
9 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 761
G.6 5661 0094 0157
G.5 9278
G.4 43685 75427 16747 84024 79304 78167 19465
G.3 30130 62307
G.2 87489
G.1 33111
ĐB 761628

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 47
1 1
2 748
3 0
4 7
5 7
6 61175
7 8
8 59
9 4
Đuôi Đầu
0 3
1 661
2
3
4 920
5 86
6 6
7 52460
8 72
9 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 53
G.7 537
G.6 7354 0084 6671
G.5 1702
G.4 90135 71952 59935 88817 84208 16601 99152
G.3 83584 00760
G.2 20161
G.1 29921
ĐB 143785

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 281
1 7
2 1
3 755
4
5 3422
6 01
7 1
8 445
9
Đuôi Đầu
0 6
1 7062
2 055
3 5
4 588
5 338
6
7 31
8 0
9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 05
G.7 571
G.6 4766 4172 2480
G.5 1861
G.4 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927
G.3 71721 38131
G.2 05401
G.1 32982
ĐB 364189

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 571
1 7
2 71
3 1
4 0
5
6 61
7 12
8 04229
9 2
Đuôi Đầu
0 84
1 76230
2 7898
3
4 8
5 0
6 6
7 102
8
9 8

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

kết quả xổ số Bình Định ngày hôm nay

Hôm nay thứ 5 ngày 23 tháng 01 năm 2020 chuyên mục XSBDI Number Binhdinh đem đến kịp thời nhất chính xác những kết quả được cập nhật trực tiếp lúc 17h15 trên kênh truyền hình của Bình Định.
Vì vậy anh em có thể theo dõi xổ số thứ 5 ngày 23 tháng 1 năm 2020 kịp thời, trực tiếp mà không cần phải theo dõi trên kênh truyền hình của Tỉnh Bình Định. Hôm nay XSBDI Number Binhdinh các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được trình bày cách cụ thể, khoa học, Ngoài ra chuyên mục Number Binhdinh của chúng tôi đã ghi nhận thống kê xổ số kiến thiết đến ngày hôm nay 23/01/2020
ads