XSBD - Kết quả xổ số Bình Dương – XSBD

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 85
G.7 463
G.6 2209 0078 7663
G.5 3803
G.4 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178
G.3 38356 54661
G.2 68380
G.1 13018
ĐB 086430

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9319
1 8
2
3 0
4 10
5 26
6 331
7 88
8 50
9 0
Đuôi Đầu
0 9483
1 406
2 5
3 660
4
5 8
6 5
7
8 771
9 00
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 286
G.6 1066 7531 4892
G.5 0421
G.4 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358
G.3 26724 68568
G.2 38776
G.1 31237
ĐB 848661

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 4
1
2 14
3 17
4
5 58
6 65881
7 96
8 6
9 529
Đuôi Đầu
0
1 326
2 9
3
4 02
5 956
6 867
7 3
8 656
9 97
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 83
G.7 931
G.6 3929 5454 2475
G.5 0009
G.4 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367
G.3 75082 89646
G.2 19689
G.1 20609
ĐB 471406

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 9796
1 5
2 9
3 1
4 46
5 4
6 47
7 5
8 329
9 64
Đuôi Đầu
0
1 3
2 8
3 8
4 5649
5 71
6 940
7 06
8
9 2080
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 682
G.6 6877 1002 0124
G.5 2356
G.4 91544 27614 79574 42212 41272 25299 47459
G.3 61128 87353
G.2 40489
G.1 59909
ĐB 071075

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 29
1 42
2 48
3
4 4
5 693
6
7 7425
8 29
9 19
Đuôi Đầu
0
1 9
2 8017
3 5
4 2417
5 7
6 5
7 7
8 2
9 9580
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 72
G.7 880
G.6 5664 0685 7119
G.5 9103
G.4 83981 78870 68884 03018 78193 62662 45055
G.3 39852 94632
G.2 10588
G.1 54934
ĐB 479406

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 36
1 98
2
3 24
4
5 52
6 42
7 20
8 05148
9 3
Đuôi Đầu
0 87
1 8
2 7653
3 09
4 683
5 85
6 0
7
8 18
9 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 79
G.7 639
G.6 3918 0799 1420
G.5 6002
G.4 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428
G.3 43135 38471
G.2 59330
G.1 80436
ĐB 266517

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0 295
1 887
2 088
3 97506
4
5
6
7 91
8
9 93
Đuôi Đầu
0 23
1 7
2 0
3 9
4
5 03
6 3
7 31
8 1122
9 7390
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 66
G.7 888
G.6 5794 5055 2082
G.5 3982
G.4 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666
G.3 23528 97250
G.2 23526
G.1 69696
ĐB 521199

THỐNG KÊ NHANH ĐẦU ĐUÔI

Đầu Đuôi
0
1 9
2 86
3
4
5 530
6 6506
7 51
8 822
9 469
Đuôi Đầu
0 65
1 7
2 88
3 5
4 9
5 567
6 6629
7
8 82
9 19

THÔNG TIN XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

XSBD ngày hôm nay

Ngày hôm nay thứ sáu 24/1/2020 chuyên mục XSBD Number Binhduong mang đến nhanh nhất chính xác kết quả được phát trực tiếp lúc 16 giờ 15 từ đài truyền hình của Bình Dương.
Bởi vậy chị em có thể xem xổ số kiến thiết thứ sáu 24/1/2020 nhanh, trực tiếp mà không phải mất công theo dõi từ đài truyền hình của Tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay kết quả xổ số Tỉnh Bình Dương Number Binhduong các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt được sắp xếp cách chi tiết, trực quan, Ngoài ra chuyên mục Number Binhduong của Xoso888 đã cập nhật thống kê xổ số đến hôm ngay 24/01/2020
ads