Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
17 26 lần quay 28/08/2020 31
04 22 lần quay 25/09/2020 26
28 22 lần quay 25/09/2020 33
49 19 lần quay 16/10/2020 26
15 17 lần quay 30/10/2020 20
91 16 lần quay 06/11/2020 40
16 14 lần quay 20/11/2020 25
18 14 lần quay 20/11/2020 22
59 12 lần quay 04/12/2020 41
56 11 lần quay 11/12/2020 37
65 11 lần quay 11/12/2020 40
27 10 lần quay 18/12/2020 23
29 10 lần quay 18/12/2020 31
79 10 lần quay 18/12/2020 34
94 10 lần quay 18/12/2020 17
96 10 lần quay 18/12/2020 28

Bảng thống kê cặp loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
56 - 65 11 lần quay 11/12/2020 15
49 - 94 10 lần quay 18/12/2020 13
79 - 97 9 lần quay 25/12/2020 13
69 - 96 9 lần quay 25/12/2020 16
17 - 71 6 lần quay 15/01/2021 16
59 - 95 6 lần quay 15/01/2021 23
36 - 63 5 lần quay 22/01/2021 15
28 - 82 5 lần quay 22/01/2021 16

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 Vừa mới ra 26/02/2021 25
01 3 lần quay 05/02/2021 22
02 7 lần quay 08/01/2021 25
03 1 lần quay 19/02/2021 38
04 22 lần quay 25/09/2020 26
05 4 lần quay 29/01/2021 38
06 2 lần quay 12/02/2021 35
07 2 lần quay 12/02/2021 23
08 Vừa mới ra 26/02/2021 29
09 1 lần quay 19/02/2021 17
10 8 lần quay 01/01/2021 21
11 7 lần quay 08/01/2021 27
12 3 lần quay 05/02/2021 25
13 Vừa mới ra 26/02/2021 25
14 Vừa mới ra 26/02/2021 30
15 17 lần quay 30/10/2020 20
16 14 lần quay 20/11/2020 25
17 26 lần quay 28/08/2020 31
18 14 lần quay 20/11/2020 22
19 Vừa mới ra 26/02/2021 53
20 3 lần quay 05/02/2021 33
21 2 lần quay 12/02/2021 32
22 5 lần quay 22/01/2021 28
23 4 lần quay 29/01/2021 28
24 4 lần quay 29/01/2021 23
25 2 lần quay 12/02/2021 27
26 Vừa mới ra 26/02/2021 21
27 10 lần quay 18/12/2020 23
28 22 lần quay 25/09/2020 33
29 10 lần quay 18/12/2020 31
30 1 lần quay 19/02/2021 24
31 Vừa mới ra 26/02/2021 36
32 2 lần quay 12/02/2021 19
33 2 lần quay 12/02/2021 27
34 5 lần quay 22/01/2021 25
35 1 lần quay 19/02/2021 33
36 5 lần quay 22/01/2021 28
37 Vừa mới ra 26/02/2021 35
38 1 lần quay 19/02/2021 21
39 Vừa mới ra 26/02/2021 22
40 4 lần quay 29/01/2021 26
41 Vừa mới ra 26/02/2021 31
42 8 lần quay 01/01/2021 29
43 4 lần quay 29/01/2021 32
44 3 lần quay 05/02/2021 28
45 7 lần quay 08/01/2021 25
46 2 lần quay 12/02/2021 33
47 2 lần quay 12/02/2021 31
48 6 lần quay 15/01/2021 27
49 19 lần quay 16/10/2020 26
50 6 lần quay 15/01/2021 45
51 4 lần quay 29/01/2021 26
52 5 lần quay 22/01/2021 21
53 6 lần quay 15/01/2021 42
54 4 lần quay 29/01/2021 21
55 3 lần quay 05/02/2021 31
56 11 lần quay 11/12/2020 37
57 3 lần quay 05/02/2021 25
58 4 lần quay 29/01/2021 23
59 12 lần quay 04/12/2020 41
60 3 lần quay 05/02/2021 48
61 Vừa mới ra 26/02/2021 34
62 4 lần quay 29/01/2021 20
63 6 lần quay 15/01/2021 24
64 Vừa mới ra 26/02/2021 23
65 11 lần quay 11/12/2020 40
66 1 lần quay 19/02/2021 27
67 Vừa mới ra 26/02/2021 28
68 4 lần quay 29/01/2021 23
69 9 lần quay 25/12/2020 26
70 Vừa mới ra 26/02/2021 35
71 6 lần quay 15/01/2021 28
72 1 lần quay 19/02/2021 28
73 3 lần quay 05/02/2021 44
74 3 lần quay 05/02/2021 26
75 3 lần quay 05/02/2021 20
76 8 lần quay 01/01/2021 29
77 1 lần quay 19/02/2021 22
78 Vừa mới ra 26/02/2021 34
79 10 lần quay 18/12/2020 34
80 Vừa mới ra 26/02/2021 25
81 1 lần quay 19/02/2021 42
82 5 lần quay 22/01/2021 22
83 Vừa mới ra 26/02/2021 23
84 3 lần quay 05/02/2021 33
85 9 lần quay 25/12/2020 20
86 1 lần quay 19/02/2021 19
87 Vừa mới ra 26/02/2021 27
88 9 lần quay 25/12/2020 24
89 8 lần quay 01/01/2021 35
90 1 lần quay 19/02/2021 30
91 16 lần quay 06/11/2020 40
92 1 lần quay 19/02/2021 28
93 4 lần quay 29/01/2021 25
94 10 lần quay 18/12/2020 17
95 6 lần quay 15/01/2021 27
96 10 lần quay 18/12/2020 28
97 9 lần quay 25/12/2020 35
98 1 lần quay 19/02/2021 33
99 1 lần quay 19/02/2021 34

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSNT 26/2/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
26-02-2021 9:00
Soi cầu XSNT 26/2/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 19/2/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
19-02-2021 9:00
Soi cầu XSNT 19/2/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 12/2/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
12-02-2021 9:00
Soi cầu XSNT 12/2/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 5/2/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
05-02-2021 9:00
Soi cầu XSNT 5/2/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 29/1/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
29-01-2021 9:00
Soi cầu XSNT 29/1/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 22/1/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
22-01-2021 9:00
Soi cầu XSNT 22/1/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.

Soi cầu

Go to top