Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
94 31 lần quay 18/12/2020 31
37 21 lần quay 26/02/2021 35
49 16 lần quay 02/04/2021 26
07 14 lần quay 16/04/2021 23
72 14 lần quay 16/04/2021 28
97 14 lần quay 16/04/2021 35
22 14 lần quay 16/04/2021 28
73 13 lần quay 23/04/2021 44
30 13 lần quay 23/04/2021 24
59 13 lần quay 23/04/2021 41
60 11 lần quay 07/05/2021 48
65 11 lần quay 07/05/2021 40
74 11 lần quay 07/05/2021 26
46 10 lần quay 14/05/2021 33
55 10 lần quay 14/05/2021 31
19 10 lần quay 14/05/2021 53
79 10 lần quay 14/05/2021 34

Bảng thống kê cặp loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
49 - 94 124 lần quay 15/02/2019 124
24 - 42 98 lần quay 16/08/2019 98
37 - 73 92 lần quay 27/09/2019 92
68 - 86 85 lần quay 15/11/2019 116
19 - 91 77 lần quay 10/01/2020 85
79 - 97 66 lần quay 27/03/2020 159
47 - 74 63 lần quay 08/05/2020 96
25 - 52 58 lần quay 12/06/2020 253

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 2 lần quay 09/07/2021 25
01 1 lần quay 16/07/2021 22
02 2 lần quay 09/07/2021 25
03 2 lần quay 09/07/2021 38
04 1 lần quay 16/07/2021 26
05 4 lần quay 25/06/2021 38
06 7 lần quay 04/06/2021 35
07 14 lần quay 16/04/2021 23
08 8 lần quay 28/05/2021 29
09 2 lần quay 09/07/2021 17
10 Vừa mới ra 23/07/2021 21
11 5 lần quay 18/06/2021 27
12 4 lần quay 25/06/2021 25
13 Vừa mới ra 23/07/2021 25
14 Vừa mới ra 23/07/2021 30
15 2 lần quay 09/07/2021 20
16 3 lần quay 02/07/2021 31
17 1 lần quay 16/07/2021 35
18 7 lần quay 04/06/2021 22
19 10 lần quay 14/05/2021 53
20 3 lần quay 02/07/2021 33
21 5 lần quay 18/06/2021 32
22 14 lần quay 16/04/2021 28
23 2 lần quay 09/07/2021 28
24 Vừa mới ra 23/07/2021 23
25 Vừa mới ra 23/07/2021 27
26 Vừa mới ra 23/07/2021 21
27 4 lần quay 25/06/2021 23
28 2 lần quay 09/07/2021 33
29 2 lần quay 09/07/2021 31
30 13 lần quay 23/04/2021 24
31 2 lần quay 09/07/2021 36
32 8 lần quay 28/05/2021 19
33 Vừa mới ra 23/07/2021 27
34 2 lần quay 09/07/2021 25
35 5 lần quay 18/06/2021 33
36 1 lần quay 16/07/2021 28
37 21 lần quay 26/02/2021 35
38 1 lần quay 16/07/2021 21
39 2 lần quay 09/07/2021 22
40 1 lần quay 16/07/2021 26
41 3 lần quay 02/07/2021 31
42 4 lần quay 25/06/2021 29
43 3 lần quay 02/07/2021 32
44 1 lần quay 16/07/2021 28
45 Vừa mới ra 23/07/2021 25
46 10 lần quay 14/05/2021 33
47 9 lần quay 21/05/2021 31
48 4 lần quay 25/06/2021 27
49 16 lần quay 02/04/2021 26
50 8 lần quay 28/05/2021 45
51 5 lần quay 18/06/2021 26
52 3 lần quay 02/07/2021 21
53 4 lần quay 25/06/2021 42
54 Vừa mới ra 23/07/2021 21
55 10 lần quay 14/05/2021 31
56 2 lần quay 09/07/2021 37
57 8 lần quay 28/05/2021 25
58 4 lần quay 25/06/2021 23
59 13 lần quay 23/04/2021 41
60 11 lần quay 07/05/2021 48
61 Vừa mới ra 23/07/2021 34
62 1 lần quay 16/07/2021 20
63 9 lần quay 21/05/2021 24
64 Vừa mới ra 23/07/2021 23
65 11 lần quay 07/05/2021 40
66 8 lần quay 28/05/2021 27
67 Vừa mới ra 23/07/2021 28
68 8 lần quay 28/05/2021 23
69 1 lần quay 16/07/2021 26
70 Vừa mới ra 23/07/2021 35
71 1 lần quay 16/07/2021 28
72 14 lần quay 16/04/2021 28
73 13 lần quay 23/04/2021 44
74 11 lần quay 07/05/2021 26
75 8 lần quay 28/05/2021 20
76 Vừa mới ra 23/07/2021 29
77 3 lần quay 02/07/2021 22
78 2 lần quay 09/07/2021 34
79 10 lần quay 14/05/2021 34
80 7 lần quay 04/06/2021 25
81 4 lần quay 25/06/2021 42
82 4 lần quay 25/06/2021 22
83 2 lần quay 09/07/2021 23
84 1 lần quay 16/07/2021 33
85 1 lần quay 16/07/2021 20
86 5 lần quay 18/06/2021 19
87 3 lần quay 02/07/2021 27
88 3 lần quay 02/07/2021 24
89 6 lần quay 11/06/2021 35
90 5 lần quay 18/06/2021 30
91 6 lần quay 11/06/2021 40
92 1 lần quay 16/07/2021 28
93 7 lần quay 04/06/2021 25
94 31 lần quay 18/12/2020 31
95 7 lần quay 04/06/2021 27
96 3 lần quay 02/07/2021 28
97 14 lần quay 16/04/2021 35
98 Vừa mới ra 23/07/2021 33
99 1 lần quay 16/07/2021 34

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSNT 23/7/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
23-07-2021 9:00
Soi cầu XSNT 23/7/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 16/7/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
16-07-2021 9:00
Soi cầu XSNT 16/7/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 9/7/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
09-07-2021 9:00
Soi cầu XSNT 9/7/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 2/7/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
02-07-2021 9:00
Soi cầu XSNT 2/7/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 25/6/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
25-06-2021 9:00
Soi cầu XSNT 25/6/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 18/6/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
18-06-2021 9:00
Soi cầu XSNT 18/6/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Go to top