Thống kê lô gan xổ số Ninh Thuận Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
16 24 lần quay 20/11/2020 25
56 21 lần quay 11/12/2020 37
94 20 lần quay 18/12/2020 20
29 20 lần quay 18/12/2020 31
88 19 lần quay 25/12/2020 24
02 17 lần quay 08/01/2021 25
34 15 lần quay 22/01/2021 25
24 14 lần quay 29/01/2021 23
57 13 lần quay 05/02/2021 25
77 11 lần quay 19/02/2021 22
66 11 lần quay 19/02/2021 27
98 11 lần quay 19/02/2021 33
09 11 lần quay 19/02/2021 17
61 10 lần quay 26/02/2021 34
26 10 lần quay 26/02/2021 21
19 10 lần quay 26/02/2021 53
13 10 lần quay 26/02/2021 25
37 10 lần quay 26/02/2021 35

Bảng thống kê cặp loto gan Ninh Thuận theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
16 - 61 10 lần quay 26/02/2021 12
34 - 43 7 lần quay 19/03/2021 22
57 - 75 6 lần quay 26/03/2021 16
49 - 94 5 lần quay 02/04/2021 13
78 - 87 5 lần quay 02/04/2021 16
25 - 52 5 lần quay 02/04/2021 16
46 - 64 5 lần quay 02/04/2021 16
12 - 21 4 lần quay 09/04/2021 19

Bảng thống kê loto gan Ninh Thuận từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 8 lần quay 12/03/2021 25
01 2 lần quay 23/04/2021 22
02 17 lần quay 08/01/2021 25
03 1 lần quay 30/04/2021 38
04 1 lần quay 30/04/2021 26
05 1 lần quay 30/04/2021 38
06 3 lần quay 16/04/2021 35
07 3 lần quay 16/04/2021 23
08 9 lần quay 05/03/2021 29
09 11 lần quay 19/02/2021 17
10 8 lần quay 12/03/2021 21
11 4 lần quay 09/04/2021 27
12 4 lần quay 09/04/2021 25
13 10 lần quay 26/02/2021 25
14 4 lần quay 09/04/2021 30
15 Vừa mới ra 07/05/2021 20
16 24 lần quay 20/11/2020 25
17 Vừa mới ra 07/05/2021 35
18 2 lần quay 23/04/2021 22
19 10 lần quay 26/02/2021 53
20 Vừa mới ra 07/05/2021 33
21 6 lần quay 26/03/2021 32
22 3 lần quay 16/04/2021 28
23 Vừa mới ra 07/05/2021 28
24 14 lần quay 29/01/2021 23
25 6 lần quay 26/03/2021 27
26 10 lần quay 26/02/2021 21
27 1 lần quay 30/04/2021 23
28 5 lần quay 02/04/2021 33
29 20 lần quay 18/12/2020 31
30 2 lần quay 23/04/2021 24
31 1 lần quay 30/04/2021 36
32 4 lần quay 09/04/2021 19
33 1 lần quay 30/04/2021 27
34 15 lần quay 22/01/2021 25
35 1 lần quay 30/04/2021 33
36 Vừa mới ra 07/05/2021 28
37 10 lần quay 26/02/2021 35
38 3 lần quay 16/04/2021 21
39 2 lần quay 23/04/2021 22
40 7 lần quay 19/03/2021 26
41 3 lần quay 16/04/2021 31
42 2 lần quay 23/04/2021 29
43 7 lần quay 19/03/2021 32
44 3 lần quay 16/04/2021 28
45 1 lần quay 30/04/2021 25
46 5 lần quay 02/04/2021 33
47 8 lần quay 12/03/2021 31
48 1 lần quay 30/04/2021 27
49 5 lần quay 02/04/2021 26
50 1 lần quay 30/04/2021 45
51 2 lần quay 23/04/2021 26
52 5 lần quay 02/04/2021 21
53 2 lần quay 23/04/2021 42
54 6 lần quay 26/03/2021 21
55 7 lần quay 19/03/2021 31
56 21 lần quay 11/12/2020 37
57 13 lần quay 05/02/2021 25
58 2 lần quay 23/04/2021 23
59 2 lần quay 23/04/2021 41
60 Vừa mới ra 07/05/2021 48
61 10 lần quay 26/02/2021 34
62 4 lần quay 09/04/2021 20
63 9 lần quay 05/03/2021 24
64 5 lần quay 02/04/2021 23
65 Vừa mới ra 07/05/2021 40
66 11 lần quay 19/02/2021 27
67 3 lần quay 16/04/2021 28
68 3 lần quay 16/04/2021 23
69 Vừa mới ra 07/05/2021 26
70 4 lần quay 09/04/2021 35
71 Vừa mới ra 07/05/2021 28
72 3 lần quay 16/04/2021 28
73 2 lần quay 23/04/2021 44
74 Vừa mới ra 07/05/2021 26
75 6 lần quay 26/03/2021 20
76 4 lần quay 09/04/2021 29
77 11 lần quay 19/02/2021 22
78 5 lần quay 02/04/2021 34
79 1 lần quay 30/04/2021 34
80 1 lần quay 30/04/2021 25
81 6 lần quay 26/03/2021 42
82 Vừa mới ra 07/05/2021 22
83 Vừa mới ra 07/05/2021 23
84 3 lần quay 16/04/2021 33
85 4 lần quay 09/04/2021 20
86 4 lần quay 09/04/2021 19
87 6 lần quay 26/03/2021 27
88 19 lần quay 25/12/2020 24
89 Vừa mới ra 07/05/2021 35
90 1 lần quay 30/04/2021 30
91 2 lần quay 23/04/2021 40
92 Vừa mới ra 07/05/2021 28
93 4 lần quay 09/04/2021 25
94 20 lần quay 18/12/2020 20
95 3 lần quay 16/04/2021 27
96 Vừa mới ra 07/05/2021 28
97 3 lần quay 16/04/2021 35
98 11 lần quay 19/02/2021 33
99 2 lần quay 23/04/2021 34

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSNT 7/5/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
07-05-2021 9:00
Soi cầu XSNT 7/5/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 30/4/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
30-04-2021 9:00
Soi cầu XSNT 30/4/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 23/4/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
23-04-2021 9:00
Soi cầu XSNT 23/4/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 16/4/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
16-04-2021 9:00
Soi cầu XSNT 16/4/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 9/4/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
09-04-2021 9:00
Soi cầu XSNT 9/4/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSNT 2/4/2021 – Soi cầu xổ Số Ninh Thuận chính xác
02-04-2021 9:00
Soi cầu XSNT 2/4/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSNT. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Go to top