Thống kê lô gan xổ số Nam Định Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Nam Định theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
86 19 lần quay 01/01/2022 21
35 18 lần quay 08/01/2022 18
51 14 lần quay 05/02/2022 20
84 14 lần quay 05/02/2022 19
11 11 lần quay 26/02/2022 17
43 11 lần quay 26/02/2022 17
00 10 lần quay 05/03/2022 25
59 10 lần quay 05/03/2022 24

Bảng thống kê cặp loto gan Nam Định theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
37 - 73 97 lần quay 26/06/2020 97
58 - 85 68 lần quay 15/01/2021 108
38 - 83 53 lần quay 07/05/2021 109
79 - 97 44 lần quay 09/07/2021 95
35 - 53 41 lần quay 30/07/2021 72
15 - 51 34 lần quay 17/09/2021 55
04 - 40 33 lần quay 24/09/2021 93
69 - 96 33 lần quay 24/09/2021 114

Bảng thống kê loto gan Nam Định từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 10 lần quay 05/03/2022 25
01 1 lần quay 07/05/2022 18
02 4 lần quay 16/04/2022 17
03 1 lần quay 07/05/2022 24
04 7 lần quay 26/03/2022 17
05 Vừa mới ra 14/05/2022 24
06 6 lần quay 02/04/2022 16
07 5 lần quay 09/04/2022 18
08 Vừa mới ra 14/05/2022 17
09 Vừa mới ra 14/05/2022 23
10 4 lần quay 16/04/2022 18
11 11 lần quay 26/02/2022 17
12 3 lần quay 23/04/2022 20
13 1 lần quay 07/05/2022 29
14 1 lần quay 07/05/2022 22
15 3 lần quay 23/04/2022 28
16 1 lần quay 07/05/2022 31
17 5 lần quay 09/04/2022 21
18 Vừa mới ra 14/05/2022 19
19 6 lần quay 02/04/2022 23
20 1 lần quay 07/05/2022 22
21 Vừa mới ra 14/05/2022 15
22 1 lần quay 07/05/2022 16
23 5 lần quay 09/04/2022 20
24 1 lần quay 07/05/2022 27
25 6 lần quay 02/04/2022 23
26 1 lần quay 07/05/2022 21
27 4 lần quay 16/04/2022 25
28 7 lần quay 26/03/2022 20
29 1 lần quay 07/05/2022 28
30 1 lần quay 07/05/2022 20
31 Vừa mới ra 14/05/2022 21
32 Vừa mới ra 14/05/2022 25
33 Vừa mới ra 14/05/2022 25
34 2 lần quay 30/04/2022 25
35 18 lần quay 08/01/2022 18
36 Vừa mới ra 14/05/2022 16
37 8 lần quay 19/03/2022 29
38 3 lần quay 23/04/2022 27
39 9 lần quay 12/03/2022 24
40 3 lần quay 23/04/2022 19
41 2 lần quay 30/04/2022 34
42 9 lần quay 12/03/2022 18
43 11 lần quay 26/02/2022 17
44 8 lần quay 19/03/2022 24
45 3 lần quay 23/04/2022 15
46 2 lần quay 30/04/2022 19
47 Vừa mới ra 14/05/2022 25
48 4 lần quay 16/04/2022 18
49 2 lần quay 30/04/2022 20
50 1 lần quay 07/05/2022 29
51 14 lần quay 05/02/2022 20
52 Vừa mới ra 14/05/2022 21
53 Vừa mới ra 14/05/2022 22
54 3 lần quay 23/04/2022 18
55 2 lần quay 30/04/2022 17
56 1 lần quay 07/05/2022 24
57 Vừa mới ra 14/05/2022 22
58 3 lần quay 23/04/2022 18
59 10 lần quay 05/03/2022 24
60 1 lần quay 07/05/2022 25
61 1 lần quay 07/05/2022 18
62 6 lần quay 02/04/2022 20
63 3 lần quay 23/04/2022 19
64 9 lần quay 12/03/2022 16
65 2 lần quay 30/04/2022 22
66 2 lần quay 30/04/2022 18
67 2 lần quay 30/04/2022 37
68 Vừa mới ra 14/05/2022 23
69 Vừa mới ra 14/05/2022 25
70 Vừa mới ra 14/05/2022 18
71 Vừa mới ra 14/05/2022 18
72 2 lần quay 30/04/2022 21
73 1 lần quay 07/05/2022 21
74 Vừa mới ra 14/05/2022 19
75 Vừa mới ra 14/05/2022 15
76 3 lần quay 23/04/2022 21
77 4 lần quay 16/04/2022 22
78 3 lần quay 23/04/2022 22
79 Vừa mới ra 14/05/2022 33
80 3 lần quay 23/04/2022 15
81 2 lần quay 30/04/2022 19
82 7 lần quay 26/03/2022 20
83 3 lần quay 23/04/2022 19
84 14 lần quay 05/02/2022 19
85 Vừa mới ra 14/05/2022 19
86 19 lần quay 01/01/2022 21
87 Vừa mới ra 14/05/2022 18
88 Vừa mới ra 14/05/2022 23
89 9 lần quay 12/03/2022 18
90 4 lần quay 16/04/2022 19
91 Vừa mới ra 14/05/2022 19
92 5 lần quay 09/04/2022 20
93 2 lần quay 30/04/2022 20
94 4 lần quay 16/04/2022 25
95 1 lần quay 07/05/2022 25
96 Vừa mới ra 14/05/2022 22
97 3 lần quay 23/04/2022 26
98 3 lần quay 23/04/2022 22
99 8 lần quay 19/03/2022 19

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSND 14/5/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
14-05-2022 8:30
Soi cầu XSND 14/5/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSND 7/5/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
07-05-2022 8:30
Soi cầu XSND 7/5/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSND 30/4/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
30-04-2022 8:30
Soi cầu XSND 30/4/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSND 23/4/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
23-04-2022 8:30
Soi cầu XSND 23/4/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSND 16/4/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
16-04-2022 8:30
Soi cầu XSND 16/4/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSND 9/4/2022 – Soi cầu xổ Số Nam Định chính xác
09-04-2022 8:30
Soi cầu XSND 9/4/2022 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSND. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Go to top