Thống kê lô gan xổ số Gia Lai Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Gia Lai theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
35 28 lần quay 15/05/2020 32
55 21 lần quay 03/07/2020 32
95 20 lần quay 10/07/2020 25
16 16 lần quay 07/08/2020 54
68 16 lần quay 07/08/2020 22
93 16 lần quay 07/08/2020 28
66 15 lần quay 14/08/2020 37
18 12 lần quay 04/09/2020 30
49 12 lần quay 04/09/2020 24
54 12 lần quay 04/09/2020 34
30 11 lần quay 11/09/2020 25
90 11 lần quay 11/09/2020 40
03 10 lần quay 18/09/2020 31
28 10 lần quay 18/09/2020 46
43 10 lần quay 18/09/2020 29

Bảng thống kê cặp loto gan Gia Lai theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
03 - 30 10 lần quay 18/09/2020 14
26 - 62 9 lần quay 25/09/2020 16
78 - 87 6 lần quay 16/10/2020 16
07 - 70 6 lần quay 16/10/2020 20
49 - 94 5 lần quay 23/10/2020 11
27 - 72 4 lần quay 30/10/2020 12
18 - 81 4 lần quay 30/10/2020 15
58 - 85 4 lần quay 30/10/2020 13

Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 1 lần quay 20/11/2020 34
01 6 lần quay 16/10/2020 27
02 3 lần quay 06/11/2020 31
03 10 lần quay 18/09/2020 31
04 2 lần quay 13/11/2020 34
05 Vừa mới ra 27/11/2020 31
06 2 lần quay 13/11/2020 27
07 6 lần quay 16/10/2020 33
08 3 lần quay 06/11/2020 24
09 Vừa mới ra 27/11/2020 21
10 1 lần quay 20/11/2020 27
11 5 lần quay 23/10/2020 30
12 7 lần quay 09/10/2020 30
13 3 lần quay 06/11/2020 26
14 7 lần quay 09/10/2020 27
15 Vừa mới ra 27/11/2020 28
16 16 lần quay 07/08/2020 54
17 Vừa mới ra 27/11/2020 19
18 12 lần quay 04/09/2020 30
19 4 lần quay 30/10/2020 36
20 9 lần quay 25/09/2020 22
21 2 lần quay 13/11/2020 36
22 Vừa mới ra 27/11/2020 22
23 1 lần quay 20/11/2020 25
24 2 lần quay 13/11/2020 35
25 Vừa mới ra 27/11/2020 35
26 9 lần quay 25/09/2020 25
27 4 lần quay 30/10/2020 32
28 10 lần quay 18/09/2020 46
29 3 lần quay 06/11/2020 26
30 11 lần quay 11/09/2020 25
31 1 lần quay 20/11/2020 37
32 2 lần quay 13/11/2020 25
33 5 lần quay 23/10/2020 30
34 4 lần quay 30/10/2020 27
35 28 lần quay 15/05/2020 32
36 7 lần quay 09/10/2020 38
37 Vừa mới ra 27/11/2020 26
38 9 lần quay 25/09/2020 32
39 Vừa mới ra 27/11/2020 23
40 9 lần quay 25/09/2020 18
41 Vừa mới ra 27/11/2020 26
42 2 lần quay 13/11/2020 29
43 10 lần quay 18/09/2020 29
44 2 lần quay 13/11/2020 24
45 Vừa mới ra 27/11/2020 31
46 1 lần quay 20/11/2020 25
47 1 lần quay 20/11/2020 23
48 3 lần quay 06/11/2020 23
49 12 lần quay 04/09/2020 24
50 3 lần quay 06/11/2020 24
51 Vừa mới ra 27/11/2020 26
52 8 lần quay 02/10/2020 24
53 2 lần quay 13/11/2020 22
54 12 lần quay 04/09/2020 34
55 21 lần quay 03/07/2020 32
56 4 lần quay 30/10/2020 34
57 Vừa mới ra 27/11/2020 31
58 5 lần quay 23/10/2020 26
59 1 lần quay 20/11/2020 29
60 2 lần quay 13/11/2020 30
61 3 lần quay 06/11/2020 35
62 9 lần quay 25/09/2020 35
63 2 lần quay 13/11/2020 27
64 2 lần quay 13/11/2020 26
65 5 lần quay 23/10/2020 50
66 15 lần quay 14/08/2020 37
67 6 lần quay 16/10/2020 23
68 16 lần quay 07/08/2020 22
69 Vừa mới ra 27/11/2020 36
70 7 lần quay 09/10/2020 29
71 5 lần quay 23/10/2020 20
72 8 lần quay 02/10/2020 17
73 7 lần quay 09/10/2020 20
74 Vừa mới ra 27/11/2020 28
75 3 lần quay 06/11/2020 26
76 2 lần quay 13/11/2020 31
77 6 lần quay 16/10/2020 33
78 8 lần quay 02/10/2020 22
79 1 lần quay 20/11/2020 37
80 4 lần quay 30/10/2020 25
81 4 lần quay 30/10/2020 20
82 Vừa mới ra 27/11/2020 27
83 1 lần quay 20/11/2020 24
84 1 lần quay 20/11/2020 25
85 4 lần quay 30/10/2020 26
86 1 lần quay 20/11/2020 22
87 6 lần quay 16/10/2020 33
88 5 lần quay 23/10/2020 26
89 5 lần quay 23/10/2020 23
90 11 lần quay 11/09/2020 40
91 7 lần quay 09/10/2020 21
92 7 lần quay 09/10/2020 26
93 16 lần quay 07/08/2020 28
94 5 lần quay 23/10/2020 33
95 20 lần quay 10/07/2020 25
96 3 lần quay 06/11/2020 46
97 2 lần quay 13/11/2020 38
98 2 lần quay 13/11/2020 28
99 8 lần quay 02/10/2020 32

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSGL 27/11/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
27-11-2020 8:30
Soi cầu XSGL 27/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSGL 20/11/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
20-11-2020 8:30
Soi cầu XSGL 20/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSGL 13/11/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
13-11-2020 8:30
Soi cầu XSGL 13/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSGL 6/11/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
06-11-2020 8:30
Soi cầu XSGL 6/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSGL 30/10/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
30-10-2020 8:30
Soi cầu XSGL 30/10/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSGL 23/10/2020 – Soi cầu xổ Số Gia Lai chính xác
23-10-2020 8:30
Soi cầu XSGL 23/10/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSGL. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.

Soi cầu

Go to top