Thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
46 31 lần quay 21/07/2021 31
31 29 lần quay 11/08/2021 31
74 24 lần quay 04/09/2021 32
25 20 lần quay 18/09/2021 30
22 19 lần quay 22/09/2021 32
27 19 lần quay 22/09/2021 36
50 16 lần quay 02/10/2021 43
38 15 lần quay 06/10/2021 28
78 14 lần quay 09/10/2021 58
81 13 lần quay 13/10/2021 34
08 12 lần quay 16/10/2021 32
72 12 lần quay 16/10/2021 27
56 10 lần quay 23/10/2021 28

Bảng thống kê cặp loto gan Đà Nẵng theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
17 - 71 222 lần quay 28/08/2019 222
13 - 31 199 lần quay 16/11/2019 199
29 - 92 187 lần quay 28/12/2019 187
09 - 90 111 lần quay 14/10/2020 143
16 - 61 110 lần quay 17/10/2020 271
46 - 64 100 lần quay 21/11/2020 198
18 - 81 96 lần quay 05/12/2020 136
59 - 95 90 lần quay 26/12/2020 143

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 4 lần quay 13/11/2021 28
01 2 lần quay 20/11/2021 38
02 2 lần quay 20/11/2021 40
03 9 lần quay 27/10/2021 21
04 8 lần quay 30/10/2021 26
05 2 lần quay 20/11/2021 37
06 Vừa mới ra 27/11/2021 44
07 4 lần quay 13/11/2021 21
08 12 lần quay 16/10/2021 32
09 Vừa mới ra 27/11/2021 28
10 7 lần quay 03/11/2021 32
11 Vừa mới ra 27/11/2021 27
12 5 lần quay 10/11/2021 29
13 8 lần quay 30/10/2021 31
14 1 lần quay 24/11/2021 28
15 1 lần quay 24/11/2021 25
16 3 lần quay 17/11/2021 31
17 Vừa mới ra 27/11/2021 24
18 8 lần quay 30/10/2021 26
19 6 lần quay 06/11/2021 36
20 3 lần quay 17/11/2021 42
21 Vừa mới ra 27/11/2021 24
22 19 lần quay 22/09/2021 32
23 8 lần quay 30/10/2021 27
24 1 lần quay 24/11/2021 27
25 20 lần quay 18/09/2021 30
26 2 lần quay 20/11/2021 26
27 19 lần quay 22/09/2021 36
28 1 lần quay 24/11/2021 33
29 1 lần quay 24/11/2021 31
30 2 lần quay 20/11/2021 23
31 29 lần quay 11/08/2021 31
32 3 lần quay 17/11/2021 33
33 2 lần quay 20/11/2021 33
34 1 lần quay 24/11/2021 35
35 3 lần quay 17/11/2021 55
36 7 lần quay 03/11/2021 24
37 Vừa mới ra 27/11/2021 43
38 15 lần quay 06/10/2021 28
39 4 lần quay 13/11/2021 32
40 4 lần quay 13/11/2021 28
41 5 lần quay 10/11/2021 27
42 2 lần quay 20/11/2021 27
43 Vừa mới ra 27/11/2021 28
44 3 lần quay 17/11/2021 31
45 4 lần quay 13/11/2021 30
46 31 lần quay 21/07/2021 31
47 2 lần quay 20/11/2021 31
48 Vừa mới ra 27/11/2021 36
49 4 lần quay 13/11/2021 26
50 16 lần quay 02/10/2021 43
51 4 lần quay 13/11/2021 38
52 9 lần quay 27/10/2021 29
53 7 lần quay 03/11/2021 37
54 3 lần quay 17/11/2021 31
55 Vừa mới ra 27/11/2021 26
56 10 lần quay 23/10/2021 28
57 Vừa mới ra 27/11/2021 31
58 5 lần quay 10/11/2021 53
59 1 lần quay 24/11/2021 44
60 6 lần quay 06/11/2021 36
61 4 lần quay 13/11/2021 29
62 1 lần quay 24/11/2021 32
63 1 lần quay 24/11/2021 39
64 5 lần quay 10/11/2021 22
65 6 lần quay 06/11/2021 27
66 2 lần quay 20/11/2021 23
67 8 lần quay 30/10/2021 28
68 2 lần quay 20/11/2021 24
69 1 lần quay 24/11/2021 36
70 7 lần quay 03/11/2021 40
71 3 lần quay 17/11/2021 31
72 12 lần quay 16/10/2021 27
73 2 lần quay 20/11/2021 44
74 24 lần quay 04/09/2021 32
75 Vừa mới ra 27/11/2021 29
76 5 lần quay 10/11/2021 39
77 Vừa mới ra 27/11/2021 37
78 14 lần quay 09/10/2021 58
79 5 lần quay 10/11/2021 24
80 2 lần quay 20/11/2021 33
81 13 lần quay 13/10/2021 34
82 1 lần quay 24/11/2021 34
83 4 lần quay 13/11/2021 31
84 4 lần quay 13/11/2021 28
85 Vừa mới ra 27/11/2021 31
86 4 lần quay 13/11/2021 36
87 1 lần quay 24/11/2021 42
88 6 lần quay 06/11/2021 31
89 Vừa mới ra 27/11/2021 32
90 6 lần quay 06/11/2021 26
91 2 lần quay 20/11/2021 31
92 5 lần quay 10/11/2021 47
93 Vừa mới ra 27/11/2021 35
94 Vừa mới ra 27/11/2021 43
95 2 lần quay 20/11/2021 26
96 Vừa mới ra 27/11/2021 36
97 9 lần quay 27/10/2021 28
98 2 lần quay 20/11/2021 47
99 8 lần quay 30/10/2021 40

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSDNA 27/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
27-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 27/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 24/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
24-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 24/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 20/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
20-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 20/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 17/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
17-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 17/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 13/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
13-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 13/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 10/11/2021 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
10-11-2021 8:30
Soi cầu XSDNA 10/11/2021 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Go to top