Thống kê lô gan xổ số Đà Nẵng Hôm nay

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
77 23 lần quay 09/09/2020 37
41 18 lần quay 26/09/2020 27
60 17 lần quay 30/09/2020 32
82 17 lần quay 30/09/2020 34
47 17 lần quay 30/09/2020 31
50 16 lần quay 03/10/2020 43
79 16 lần quay 03/10/2020 24
25 16 lần quay 03/10/2020 30
39 16 lần quay 03/10/2020 32
52 16 lần quay 03/10/2020 29
24 15 lần quay 07/10/2020 28
48 15 lần quay 07/10/2020 36
84 13 lần quay 14/10/2020 28
95 13 lần quay 14/10/2020 26
55 12 lần quay 17/10/2020 26
22 12 lần quay 17/10/2020 32
16 12 lần quay 17/10/2020 31
59 11 lần quay 21/10/2020 44
08 11 lần quay 21/10/2020 32
81 11 lần quay 21/10/2020 33
19 11 lần quay 21/10/2020 43
00 11 lần quay 21/10/2020 28
56 10 lần quay 24/10/2020 28

Bảng thống kê cặp loto gan Đà Nẵng theo số lần gan

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
25 - 52 16 lần quay 03/10/2020 16
48 - 84 13 lần quay 14/10/2020 19
59 - 95 11 lần quay 21/10/2020 19
08 - 80 8 lần quay 31/10/2020 18
47 - 74 8 lần quay 31/10/2020 20
78 - 87 7 lần quay 04/11/2020 22
05 - 50 6 lần quay 07/11/2020 14
45 - 54 6 lần quay 07/11/2020 12

Bảng thống kê loto gan Đà Nẵng từ 00 đến 99

Loto Lần gan Ngày về gần nhất Max gan
00 11 lần quay 21/10/2020 28
01 7 lần quay 04/11/2020 38
02 1 lần quay 25/11/2020 40
03 3 lần quay 18/11/2020 21
04 2 lần quay 21/11/2020 26
05 6 lần quay 07/11/2020 37
06 Vừa mới ra 28/11/2020 44
07 3 lần quay 18/11/2020 21
08 11 lần quay 21/10/2020 32
09 5 lần quay 11/11/2020 28
10 5 lần quay 11/11/2020 32
11 4 lần quay 14/11/2020 27
12 7 lần quay 04/11/2020 29
13 1 lần quay 25/11/2020 26
14 6 lần quay 07/11/2020 28
15 Vừa mới ra 28/11/2020 25
16 12 lần quay 17/10/2020 31
17 1 lần quay 25/11/2020 24
18 3 lần quay 18/11/2020 26
19 11 lần quay 21/10/2020 43
20 Vừa mới ra 28/11/2020 42
21 Vừa mới ra 28/11/2020 24
22 12 lần quay 17/10/2020 32
23 2 lần quay 21/11/2020 27
24 15 lần quay 07/10/2020 28
25 16 lần quay 03/10/2020 30
26 Vừa mới ra 28/11/2020 26
27 1 lần quay 25/11/2020 36
28 Vừa mới ra 28/11/2020 27
29 2 lần quay 21/11/2020 31
30 Vừa mới ra 28/11/2020 23
31 2 lần quay 21/11/2020 31
32 4 lần quay 14/11/2020 33
33 1 lần quay 25/11/2020 40
34 3 lần quay 18/11/2020 42
35 1 lần quay 25/11/2020 55
36 Vừa mới ra 28/11/2020 27
37 1 lần quay 25/11/2020 43
38 Vừa mới ra 28/11/2020 28
39 16 lần quay 03/10/2020 32
40 6 lần quay 07/11/2020 28
41 18 lần quay 26/09/2020 27
42 Vừa mới ra 28/11/2020 27
43 Vừa mới ra 28/11/2020 28
44 Vừa mới ra 28/11/2020 28
45 6 lần quay 07/11/2020 30
46 2 lần quay 21/11/2020 21
47 17 lần quay 30/09/2020 31
48 15 lần quay 07/10/2020 36
49 6 lần quay 07/11/2020 26
50 16 lần quay 03/10/2020 43
51 6 lần quay 07/11/2020 38
52 16 lần quay 03/10/2020 29
53 3 lần quay 18/11/2020 37
54 6 lần quay 07/11/2020 31
55 12 lần quay 17/10/2020 26
56 10 lần quay 24/10/2020 28
57 8 lần quay 31/10/2020 31
58 Vừa mới ra 28/11/2020 53
59 11 lần quay 21/10/2020 44
60 17 lần quay 30/09/2020 32
61 Vừa mới ra 28/11/2020 32
62 6 lần quay 07/11/2020 32
63 Vừa mới ra 28/11/2020 39
64 2 lần quay 21/11/2020 22
65 5 lần quay 11/11/2020 27
66 1 lần quay 25/11/2020 23
67 3 lần quay 18/11/2020 28
68 2 lần quay 21/11/2020 24
69 4 lần quay 14/11/2020 36
70 4 lần quay 14/11/2020 40
71 4 lần quay 14/11/2020 31
72 2 lần quay 21/11/2020 27
73 5 lần quay 11/11/2020 44
74 8 lần quay 31/10/2020 32
75 6 lần quay 07/11/2020 29
76 1 lần quay 25/11/2020 39
77 23 lần quay 09/09/2020 37
78 8 lần quay 31/10/2020 58
79 16 lần quay 03/10/2020 24
80 8 lần quay 31/10/2020 33
81 11 lần quay 21/10/2020 33
82 17 lần quay 30/09/2020 34
83 Vừa mới ra 28/11/2020 31
84 13 lần quay 14/10/2020 28
85 1 lần quay 25/11/2020 31
86 2 lần quay 21/11/2020 36
87 7 lần quay 04/11/2020 42
88 Vừa mới ra 28/11/2020 31
89 3 lần quay 18/11/2020 32
90 7 lần quay 04/11/2020 26
91 4 lần quay 14/11/2020 31
92 1 lần quay 25/11/2020 47
93 5 lần quay 11/11/2020 35
94 2 lần quay 21/11/2020 43
95 13 lần quay 14/10/2020 26
96 4 lần quay 14/11/2020 36
97 4 lần quay 14/11/2020 28
98 4 lần quay 14/11/2020 47
99 8 lần quay 31/10/2020 40

Soi cầu dự đoán xổ số hôm nay

Dự đoán XSDNA 28/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
28-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 28/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 25/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
25-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 25/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 21/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
21-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 21/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 18/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
18-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 18/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 14/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
14-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 14/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.
Dự đoán XSDNA 11/11/2020 – Soi cầu xổ Số Đà Nẵng chính xác
11-11-2020 8:30
Soi cầu XSDNA 11/11/2020 chính xác dựa vào xác suất thống kê, phân tích kết quả gần nhất của XSDNA. Từ đó, Xoso888.com đưa ra những con số may mắn có tỷ lệ trúng cao để các anh em có thể tham khảo.

Soi cầu

Go to top