10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
32 17 lần +4
33 16 lần +2
69 16 lần +2
82 15 lần +2
18 15 lần +4
75 14 lần +2
68 14 lần +4
40 14 lần +4
08 14 lần +4
43 13 lần +3