Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 05/02/2021 tới 06/03/2021
Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB Ngày Giải ĐB
06/03 619 18 05/03 669 92 04/03 961 00
03/03 634 10 02/03 874 62 01/03 915 77
28/02 303 98 27/02 263 13 26/02 556 00
25/02 358 55 24/02 933 15 23/02 171 10
22/02 777 08 21/02 576 07 20/02 700 30
19/02 111 03 18/02 819 10 17/02 051 77
16/02 115 03 15/02 562 86 10/02 046 29
09/02 387 92 08/02 429 91 07/02 251 19
06/02 374 27 05/02 485 20
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
10 3 Lần 92 2 Lần
00 2 Lần 77 2 Lần
03 2 Lần
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt ít về nhất
Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
33 1 Lần 18 1 Lần
19 1 Lần 91 1 Lần
29 1 Lần 86 1 Lần
30 1 Lần 07 1 Lần
08 1 Lần 15 1 Lần
Thống kê Đuôi đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
x1
24 Ngày
x9
22 Ngày
x6
21 Ngày
x2
17 Ngày
x5
11 Ngày
Thống kê Đầu đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
2x
22 Ngày
8x
21 Ngày
3x
15 Ngày
9x
15 Ngày
7x
12 Ngày