Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
00 2 Lần 33 1 Lần
18 1 Lần 92 1 Lần
10 1 Lần
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt ít về nhất
Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
62 1 Lần 77 1 Lần
98 1 Lần 13 1 Lần
Thống kê Đuôi đặc biệt lâu chưa về nhất
x3
8 Ngày
x7
7 Ngày
x8
6 Ngày
x0
5 Ngày
x2
3 Ngày
Thống kê Đầu đặc biệt lâu chưa về nhất
7x
7 Ngày
6x
6 Ngày
0x
6 Ngày
9x
5 Ngày
1x
4 Ngày